Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 8 nov. 2016 04:58 door Redactie Lichtkring
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-6/Kees%20van%20Stralen%20150x150.jpg
Zuidervaart 

Het centrum wordt momenteel minder dan half bewoond. Naar verluidt blijft dat niet zo.
Een aantal bewoners van St. Joseph zal naar Zuidervaart verhuizen. Daarmee zullen de vele lege kamers weer bewoners krijgen. Het aantal mensen dat deelneemt aan de vrijdagmiddagvieringen valt, ondanks het lage aantal bewoners op dit moment, niet tegen.
Weet dat u, als u b.v. de zondagmorgendiensten in de Lichtkring niet goed (meer) kunt meemaken omdat het te vroeg is, omdat uw gehoor dat niet meer toelaat, van harte welkom bent in Zuidervaart! De diensten beginnen daar op vrijdag om 15.30 u. en duren ongeveer 30 tot maximaal 40 minuten. 

Laatste zondag Kerkelijk Jaar 
Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een week later is de eerste zondag Advent.
De 20e zullen namen worden genoemd van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De nabestaanden of betrokken families hebben een uitnodiging gekregen om deze dienst bij te wonen.
De lijst met namen die we zullen noemen is niet compleet. De lijst kan worden aangevuld, ook met namen van mensen van buiten onze kerkelijke gemeente. Namen van familieleden, van vrienden en bekenden. En: hoe ouder je wordt, hoe langer die lijst zal zijn.
In de kerkdienst gaat het in de eerste plaats om gemeenteleden. Mensen die niet meer bij ons zijn maar ons wel mede hebben gevormd als schakels in onze levensketting.
Een overlijden brengt rouw en verdriet met zich mee. Pijn om het gemis, het moeten afstaan, het moeten los - laten. Ook al staan er anderen om je heen, het kan heel een - zaam zijn. Op zulke momenten dat iemand zelf niet meer een gebed kan uitspreken, is het goed om te weten dat er anderen zijn die die taak kunnen overnemen. Andere mensen, gemeenteleden, de gemeenschap van gelovigen. 

Doopdienst 
Zondag 11 december is er weer een doopdienst. Er is een dopeling aangemeld. 

Lutherjaar 
Het was 31 oktober 1517: Maarten Luther sloeg zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel de Wittenberg. Aan Luther, en later Calvijn, Zwingli en anderen, hebben we veel te danken. Luther werd de motor van een geweldige, wereldwijde beweging die Reformatie heet. Hij verzette zich sterk tegen de ernstige misstanden van de toenmalige Rooms Katholieke Kerk. Luther sprak van de directe relatie tussen de rechtvaardige God en de gelovige mens. Daar zit niemand verder tussen. Geen priester, geen kerk, en in Reformatorische taal: uiteraard ook geen dominee. 

Speldenprikken 
De P.K.N. heeft ter gelegenheid van het Lutherjaar een aardig boekje uitgegeven met 95 prikkels. Het is in samenwerking met Rikkert Zuiderveld gemaakt.
Een zo’n prikkel: Bijna iedereen is het erover eens dat Jezus zo ongeveer de meest hoogstaande figuur uit de geschiedenis is. Wie zegt een volgeling van Hem te zijn, wordt als achterlijk beschouwd. Nog een: God is een zeldzaamheid geworden, maar dat was Hij al. Of: Toen de dominee op een dag erkende dat hij ook niet alles wist, begreep opeens iedereen hem. 

Om over na te denken… 
Gossip the Gospel instead off Preaching the Gospel…
Vrij vertaald: verspreid het gerucht van het Evangelie in plaats van het te preken. 

Pastoraat 
Stelt u prijs op een gesprek met een van de voorgangers? Bel, mail, geef een seintje.
Ook al is Henrietta tijdelijk werkzaam, schroom niet om contact met haar op te nemen. 

Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen

Comments