Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 2 jan. 2017 11:08 door Redactie Lichtkring
Heil en zegen voor 2017. De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Dat het een gezond en veilig jaar moge zijn!
We hebben veel, heel veel goede wensen mogen ontvangen voor 2017. Kaarten, vele kaarten, ook digitaal, en ook vele vriendelijke woorden. Hartelijk dank.

Vieren en doen
Wat een activiteiten rondom de Kerst!
De diensten en activiteiten in de Lichtkring zijn goed bezocht. De lampionnenoptocht was leuk, de aansluitende gezinsdienst levendig. De Christmas meet-up voor 16+ was goed.
De Kerstnachtdienst was gevarieerd. Het gelegenheidskoor was zeer op dreef en de gemeentezang klonk prachtig. En de volgende morgen, Kerstmorgen, gingen we verder met een volle dienst.
Heel fijn om te zien dat zovelen de weg wisten te vinden naar de kerk.

6500 Kerstgroeten zijn er in de wijk Kerk en Zanen verspreid. Een groet namens de Lichtkring. Fijn dat het elk jaar weer zo soepel gaat: gemeenteleden nemen op zondag een stapeltje groeten mee om in eigen buurt te verspreiden. Ze lagen ook nu weer keurig op postcode gesorteerd in de hal van de kerk en dat scheelt misschien ook wel.

ABC…Alphen Beirut Conversation…
Zondag 1 januari waren drie Libanese jongeren in de Lichtkring. Zij waren een weekje op bezoek. Ze vertelden in de dienst over hun land, hun kerk en de contacten met de jongeren van de Lichtkring.

Regelmatig wordt in Beirut en in Alphen door jongeren dezelfde Bijbeltekst gelezen en wordt er over via social media gecommuniceerd. Regelmatig blijkt dat zij wel heel dicht bij alle oorlog en onrust in het Midden Oosten leven. Alleen al het gegeven dat er 1,5 miljoen vluchtelingen leven in Libanon, op een bevolking van 4 miljoen. In Beirut worden de jongeren begeleid door Wilbert van Saane en Rima Nasrallah, het predikantenechtpaar dat door de Lichtkring is uitgezonden..

Luther, wat heeft hij ons gebracht? 31 oktober 1517 sloeg Luther zijn legendarische 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg. Een mijlpaal in de Europese geschiedenis met een wereldwijde uitstraling. Vooral zijn pleidooi voor ‘de vrijheid van een christenmens’ bracht een ommekeer. Het motief van de ‘vrijheid’ is belangrijk in onze dagen. Het debat dat Luther aanzwengelde, staat aan het begin van de Verlichting in Europa. Het is het startschot geweest van menige revolutie. Wij, op onze beurt, leven in een tijd waarin ‘ons’ Europa juist op dat punt van de vrijheid fundamenteel en radicaal wordt aangevallen. Dat brengt grote spanningen met zich mee. Luther zelf raakte trouwens behoorlijk in de problemen met die vrijheid, vooral toen hij links en rechts werd ingehaald door radicale bewegingen. Hij kon dan onverhoeds heel conservatief en repressief uit de hoek komen. ‘Vrijheid’ is een explosief woord in ons maatschappelijk debat. Aan de hand van enkele stellingen van Luther gaan we onder leiding van Maarten den Dulk zoekend en tastend positie kiezen. Woensdag 11 januari 2017, de Lichtkring, 20.00 uur

Hartelijke groeten,
Ds. Kees van Stralen.
Comments