Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 25 jan. 2017 10:11 door Redactie Lichtkring
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-1/Ronnelle%20150x150.jpg
Achter mij ligt een hele mooie tijd van zwangerschapsverlof. Deel van de vreugde zijn alle reacties geweest ook uit de Lichtkring. Dank. Dank ook aan Henrietta van Gosliga die heeft ingevallen en aan collega Kees van Stralen op wiens bordje in zo’n tijd toch extra dingen komen.

De tweede helft van januari heb ik nog twee weken studieverlof. Dit studieverlof was al lang geleden gepland. Deze twee weken buig ik me over de eerste hoofdstukken van de bijbel. Mijn doel is om me verder te bekwamen in de exegetische en dogmatische vaardigheden. Welke exegetische/bijbels theologische interpretaties hebben welke consequenties voor dogmatische uitspraken over de schepping, onsterfelijkheid en zondeval? Deze hoofdstukken hebben in de kerken geleid tot visies over schepping en zonde die soms veel impact hebben gehad. Daarom is het van belang om de bijbeltekst die als basis diende zo zorgvuldig mogelijk te lezen.

5 februari ga ik weer in de Lichtkring voor. Deze dienst heeft twee accenten. De dienst is voorbereid in samenwerking met de ZWO-commissie en staat ook in het teken van het werk van ZWO. In het bijzonder is er aandacht voor het werk dat de familie Van Saane-Nasrallah in Libanon doet. We lezen uit Lukas 10: 1-12, 17-20. In deze dienst wordt ook onze dochter Annemijn gedoopt. Dat komt mooi samen, dat ik in de eerste dienst die ik weer doe na mijn verlof Annemijn mag dopen. 5 februari hoort ze er helemaal bij, bij de gemeente van Christus waar Lammert en ik ons ook zo mee verbonden weten. Wij kijken er naar uit.

Sjaloom, ds Ronelle Sonnenberg
Comments