Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 6 sep. 2017 11:11 door Redactie Lichtkring
Vakantie 

We hebben een groot deel van onze vakantie in Frankrijk doorgebracht.
Alphen aan den Rijn was daarmee even helemaal weg.
De werkzaamheden weer oppakken betekent ook veel mails lezen. En soms gaat dat snel. Sommige dingen zijn intussen al opgelost en niet meer actueel. Andere zaken vragen meer aandacht.

Onder het voorbehoud van Jacobus… 
Seizoen 2017-2018 is mijn laatste seizoen als predikant verbonden aan de Lichtkring.
Volgend jaar zomer hoop ik de pensioengerechtigde leeftijd te halen. In kerkelijke termen: ik hoop dan met emeritaat te gaan.
Binnen een jaar voor emeritaat kan, volgens de regels van de kerk, de pastorie worden verlaten. We hadden, na rijp beraad, al besloten na mijn emeritaat buiten Alphen te gaan wonen. En plotseling kwam enige tijd geleden alles in een stroomversnelling toen we een huis vonden. We gaan verhuizen, in deze maand september, naar Utrecht, Leidsche Rijn, Atalantahof 10, 3544VD. Tel. 030-7431517.
Ik hoop dat ik in gezondheid dit laatste seizoen in en vanuit de Lichtkring actief mag blijven. Er staan weer de nodige plannen op stapel!
Uiteraard blijf ik bereikbaar via het bekende mailadres: cjvanstralen@pkn-lichtkring.nl
En: het voorbehoud van Jacobus…dat is Jacobus 4: 13-15. Doorgaans wordt er een afkorting gebruikt die naar deze tekst verwijst: zo de Here wil en wij leven, Deo Volente.

Intrede en bevestiging 
Zondag 3 september is Maarten Hameete, eerder stagiaire bij de Lichtkring, bevestigd en deed hij intrede als predikant in algemene dienst van de PKN en werd hij verbonden aan de PKN-Gereformeerde kerk Renswoude-Ederveen.
We bidden Maarten veel rust en vrijheid toe om zijn ambt te vervullen.

Nieuw seizoen 
Ook dit seizoen zijn er weer veel activiteiten gepland. Er komt, anders dan voorgaande jaren, geen boekje met een overzicht. Wel zullen alle activiteiten op andere manieren worden bekendgemaakt.

Seniorenkring 
We starten woensdag 20 september, 10.00 u. De andere data zijn: 18 oktober, 15 november en 20 december. Data voor 2018 volgen.
Alle bekende deelnemenden aan de Seniorenkring krijgen ook nog een uitnodiging.
Wie mee wil doen: welkom!

Emmausgroep 
Hiermee starten we dinsdagavond 3 oktober.
De andere data zijn 24 oktober, 21 november en 19 december. De avonden voor 2018 worden nog bekendgemaakt.

Leeskring 
De eerste bijeenkomst zal woensdag 11 oktober zijn. We beginnen met de bespreking van het boek ‘Parnassia’, geschreven door Josha Zwaan. De tweede avond van de Leeskring is 22 november. Data 2018 worden in overleg vastgesteld, evenals de te lezen boeken.

Nathan Tramper 
De jeugdraad heeft in goed overleg met Nathan besloten dat het jaarcontract met hem niet wordt verlengd. Tijdens het zeilweekend van 25/27 augustus is van Nathan afscheid genomen. En ook wij, ds. Ronelle Sonnenberg en ondergetekende, hebben als collega’s afscheid van Nathan genomen en hem Gods zegen toegewenst.

Mocht u een bezoek op prijs stellen, laat u dat dan even weten?

Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen
Comments