Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 13 nov. 2017 05:25 door Redactie Lichtkring
Diensten 

Vrijdag 17 november is er dienst in Zuidervaart. We vieren het heilig Avondmaal. Zaterdagochtend 18 november is er dienst in Rietveld. In beide diensten lezen we Markus 10: 46-52.
Zondag 19 november vieren we het heilig avondmaal. We lezen uit 2 Korintiers 4: 1-15. Dit doen we in aansluiting bij een kunstproject in de Lichtkring getiteld: 'Uit Aarde'. Er komen schilderijen van theoloog en schilderes Corja Menken-Bekius in de kerk te hangen.

Zondag 19 november is er om 16.00 uur weer Klieder-en doekerk in de Lichtkring. Kinderen zijn van harte welkom samen het hun (groot)ouders. Het Bijbelverhaal dat centraal staat, gaat over Adam en Eva (Genesis 3).

Zondag 19 november: Taizéviering van 18:30-19:30 in de Lichtkring, – stagière/leervicaris Martine van der Herberg gaat in deze dienst voor. ‘Wees betrouwbaar’ is het thema van de viering. U bent van harte welkom om in de traditie van Taizé te zingen, te luisteren, te bidden en om stil te zijn. De dagtekst van Taizé is de gelijkenis van de talenten uit Mattheüs 25: 14-30: ‘In een gelijkenis zei de heer tegen zijn dienaar: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het kleine, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.’
10 december is het tweede adventszondag. We volgen in de adventstijd het project ‘God in ons midden’. Voor deze zondag betekent dat de volgende ingrediënten: Het thema is: Dwalen. Het gaat om de geschiedenis van Johannes. De vertelling van Johannes is gebaseerd op Lucas 3: 1- 16 en grijpt terug op het verhaal van Zacharias en Elisabeth in Lucas 1: 5 tot 25. Er moet nog worden bepaald welke lezing centraal zal staan. De afbeelding is de woestijnduif. 

Omzien naar 
Vrijdag 3 november zijn de pastorale teams samen gekomen om na een gezamenlijke maaltijd met elkaar na te denken over het thema ‘voltooid leven’. Geestelijk verzorger Ruth Schreuders hielp ons bij de doordenking van dit complexe persoonlijke en maatschappelijke onderwerp. Wat kan een mens lijden, wat is het leven kostbaar. Wat als het einde wordt gewenst? Nadere verslaglegging van deze avond vindt u in een ander bericht op deze site.
Tijdens deze avond is aan de pastorale teams ook een voorstel voor een vernieuwde pastorale opzet voorgelegd. Vanuit het predikantenteam is een conceptvoorstel gedaan op grond van geluiden die we al enige tijd horen en vanuit vergaderingen waar pastoraat op de agenda stond. De komende maanden wordt het voorstel in de teams besproken en in januari staat dit op de agenda van het consistorie. Kort samengevat zijn een aantal aspecten uit het voorstel als volgt: De drie kernwoorden zijn: kennen, gekend worden en laten kennen, waarbij ook die laatste nadrukkelijk de aandacht krijgt. Uiteindelijk is de pastorale opdracht een opdracht van de hele gemeente. Natuurlijk zijn er mensen die hier speciale verantwoordelijkheid en taken in hebben. Maar er is nooit een reden om, binnen de mogelijkheden die een ieder heeft, niet om te zien naar de broeder en zuster en de medemens ons gegeven; een omzien in Jezus naam. De huidige indeling in 8 wijken is niet meer houdbaar. Er zijn te veel hardnekkige vacatures. Ook sluit de huidige opzet niet altijd aan bij de pastorale vragen en doelgroepen. Het voorstel behelst een vermindering van het aantal secties, met minder taken voor de teams. Tegelijkertijd gaat dat samen met een voorstel voor een (leeftijds)groepen benadering. Deels werken we al met een groepenbenadering, deels kan dat verder worden uitgebouwd. We houden u op de hoogte van besluiten die begin 2018 genomen zullen worden.

Diverse kringen komen de komende tijd ook weer samen. Vind je het leuk om mee te doen met een kring, laat het één van de predikanten weten. Een jongerenkring, een inspiratiekring voor de middengeneratie, een wijkkring in Kerk en Zanen, een kring ‘over het spoor’, een gemengde kring van 40-ers/50-ers, een mannenkring, een vrouwenkring, Dukdalf, Emmaus, een literaire leeskring, een seniorenkring, de gemeente komt in allerlei kringvormen bijeen. Sommige kringen zijn qua aantal vol, anderen hebben ruimte voor nieuwe kringleden. Er wordt momenteel ook gekeken of we nog een nieuwe kring kunnen opzetten. Kortom; denk je/denkt u is dit wat voor mij? Schroom niet om deze vraag aan één van de predikanten voor te leggen. Het mooie van een kring is dat er een eindje met elkaar wordt opgelopen en dat de verdieping wordt gezocht. Een waardevolle combinatie van leren en ontmoeten.
In lijn met de meditatie elders op de site eindig ik met de opmerking: Het gedenken staat in de kerk nooit los van het verwachten. Dat u zo het kerkelijk jaar kunt afsluiten en geïnspireerd de adventstijd kunt aanvangen.

Sjaloom,
Ds. Ronelle Sonnenberg
Comments