Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 18 jan. 2018 09:36 door Redactie Lichtkring
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-1/Ronnelle%20150x150.jpg
Vieren en doen 

28 januari is er een catechesedienst met het thema ‘Wie is Jezus?’ Deze dienst is mede voorbereid door de catechisanten en catecheten van de bovenbouw en de muziek wordt verzorgd door de jongerenband.
’s Avonds is er om 18.30 uur weer een Taizéviering in de Lichtkring. De lezingen zijn uit Deuteronomium 18:15-20 en Markus 1: 21-28. Het thema is ‘Gezag dat ertoe doet’.

4 februari is er weer een ZWO dienst. Deze dienst wordt mede voorbereid door onze ZWO groep. 

Kringen 
Zoals u weet zetten we in op kringwerk als een oefenplek voor het ‘geloof ter sprake brengen’ één van de peilers in ons beleidsplan. De afgelopen paar jaar zijn er diverse kringen gestart. Deze maand start een nieuwe kring in Kerk en Zanen. Mocht u zelf nog interesse hebben om met een kring mee te doen, laat het weten, dan kijken we wat een goede plek zou kunnen zijn. 

Overigen 
Heel hartelijk dank voor alle mooie wensen die ik vanuit de gemeente heb ontvangen voor het nieuwe jaar. Voor ons als gemeente een bijzonder jaar, omdat er afscheid wordt genomen van ds Kees van Stralen en er wordt gezocht naar een goede opvolger. Ik wens u persoonlijk en als gemeente vrede en geestkracht toe voor 2018.
Van 11-18 februari heb ik een week studieverlof. Mijn collega ds. Kees van Stralen neemt in die tijd waar.

PS. Na de kerstnachtdienst gaf iemand me een CD. Er stond alleen geen naam in het cadeautje en in alle drukte en volheid heb ik niet onthouden wie het me heeft gegeven. Ik hoor dat graag nog even, zodat ik kan reageren. 

Sjaloom,
ds. Ronelle Sonnenberg

Comments