Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 24 mei 2018 04:40 door Redactie Lichtkring
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-9/Kees%20van%20Stralen%20150x150.jpg
Vieren en doen 

Zondag 27 mei mag ik, ds. Kees van Stralen, weer voorgaan. Ditzelfde weekend is er ook een kinderkamp van de Lichtkring en we gaan, zoals we dat jaarlijks doen, proberen tijdens de dienst telefonisch (beeld?)contact te krijgen. Op hetzelfde moment van de dienst in de Lichtkring is er nl. een interactieve kampdienst. Altijd spannend om dat contact te leggen. Ik heb een keer een net fout telefoonnummer op gekregen van iemand van de kampleiding en belde tijdens de kerkdienst in de Lichtkring een mevrouw uit haar bed. Dat was wel bijzonder…met wie spreek ik, vroeg de mevrouw tot twee keer toe…
Zondag 3 juni gaat ds. Annemarie Six – van Wienen voor. 

Feest van de Geest 
We kijken terug op een goed Feest van de Geest. Met Hemelvaart kwamen er zo’n 60 mensen naar de Lichtkring en dat was goed, want het leverde mooie gesprekken op.
Hanneke Leroux, de dichteres die aan de Lichtkring was gekoppeld, was er een aantal uren en dat werd gewaardeerd. Zij heeft een ‘Lichtkring’ gedicht gemaakt met verwijzing naar o.a. vluchtelingen. Dit gedicht hing, naast ander werk van haar, in de kerk, naast het kunstwerk dat we twee jaar geleden van asielzoeker Dani hebben gekregen.
Elly Veelenturf maakte een letterfontein. Die hing boven het Liturgisch centrum en speelde een rol bij de Pinksterdienst. Beide kunstenaars waren aanwezig bij de Pinksterdienst en gaven toelichting bij hun werk. Dat was goed.
Wat ook heel goed was de muzikale medewerking. Wim Warnaar orgel, Saskia van Doorn piano en een blazerskwartet Anne-Jet Plat, Frank Ohm, Mariska Tol en Renske Pison.
Ook dat droeg bij aan een ware Pinkstersfeer en uitbundige samenzang. 

Marriage Course 
Donderdag 24 mei gaat deze cursus van start.

Seniorengroep
Woensdagmorgen 16 mei gingen we in gesprek met Maarten den Dulk, auteur van
‘Voor een nieuw begin, de agenda van Genesis’. Het werd met recht een interactieve bespreking, een levendig gesprek.
De volgende bijeenkomst van de Seniorenkring is 20 juni. Na de zomer zal ds. Annemarie Six – van Wienen met de groep verder gaan. Data zijn al bekend gemaakt. Het blijft de woensdagmorgen.

Emmausgroep
Dinsdagavond 19 juni komen we weer bij elkaar. Na de zomervakantie zal Martine van der Herberg met de groep verder gaan. Data zijn al uitgewisseld.

Leeskring
Woensdag 23 mei was de laatste boekbespreking van dit seizoen. Na de zomervakantie zal ds. Annemarie Six – van Wienen het voortouw nemen bij deze groep.  

Felicitatie
We feliciteren ook vanaf deze plek ons gemeentelid Rijk Huisman met de Koninklijke onderscheiding die hij onlangs kreeg opgespeld.

Koffieochtenden, een oproep
Al vele jaren komt er op donderdagmorgen in de Lichtkring een aantal mensen koffiedrinken. Dat is goed en fijn. Ongedwongen even bijpraten in een prettige sfeer.
U bent daar van harte welkom, ook om gewoon even binnen te wippen en aan te schuiven.
Degenen die dit organiseren, willen graag hun groepje uitbreiden met enkele gastvrouwen en gastheren. U kunt meer informatie krijgen van Adri Pons, tel. 492235.

Gift
Bij de scriba van de kerkenraad, Hennie van der Ouw, is een envelop door de bus gedaan met een vrijwillige gift van 500 Euro voor de kerk. Hartelijk dank. 
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-9/pinksteren%202018.JPG

Wat een rijkdom aan liederen biedt het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.
Liederen kunnen, zoals teksten, nog een poosje nagloeien. Dat geldt ook voor lied 701 dat we op Pinkstermorgen zongen. Ik citeer het laatste couplet: 

“Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan Zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.


foto: Joost Mooij
Een hartelijke Pinkstergroet,
Ds. Kees van Stralen
Comments