Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 4 okt. 2018 09:42 door Redactie Lichtkring
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-9/Ronnelle%20150x150.jpg
‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’ (Markus 9: 38-50) dat was het thema van de afgelopen Taizéviering. Jezus geeft hiermee ruimte aan geloven buiten de directe kring. Tegelijk spreekt hij in dit gedeelte heel kritisch over hen die het goede niet doen. Ruimte en grenzen, zo zou je het kort kunnen samenvatten. Een rijke tekst, waarmee Jezus zijn leerlingen lijkt duidelijk te maken dat zijn boodschap niet om hen draait. Hij keert hen naar het goede dat gebeurt. De scheidslijn is niet wie wel en wie niet, maar wat wel en wat niet. En dit wat heeft alles te maken met het goede. Genoeg om over na te denken in de tien minuten stilte die de Taizéviering rijk is. De nieuwe structuur van de Taizévieringen in de Lichtkring zal worden aangescherpt, maar de eerste reacties waren positief! To be continued. 

Vieren en doen 
Zondag 14 oktober lezen we in de dienst verder in het eerste boek van Samuel. Er staat een moeilijk gedeelte op de planning. Maar ik kan daar niet omheen. We lezen een deel van I Samuel 15.
Op zondag 4 november vindt in de viering een huwelijksinzegening plaats.
Zondag 11 november hoopt Rima Nasrallah bevestigd te worden als predikant in de National Evangelical Church of Beirut. We zullen als gemeente Rima en de gemeente in Beirut onze felicitaties sturen.
Er zijn twee groepjes jonge mensen die belijdeniscatechese volgen om te ontdekken of belijdenis doen wat voor hen is. Wilt u in uw gebeden ook deze verkenning meenemen. 

Giften 
Bericht van dhr. Jan Pons:
-Tijdens een bezoek met dank ontvangen een gift van € 150,-- te bestemmen voor Kerk, Diakonie en Kerk TV, elk 1/3 deel.
-Tijdens een bezoek met dank ontvangen een gift van € 100,-- te bestemmen 50% voor ‘Alphen Goes Tanzania’ en 50% voor de ondersteuning van studenten in Beiroet, het werk van ds. Wilbert van Saanen en Rima Nasrallah. 

Beleid 
Afgelopen twee jaar zijn we in de Lichtkring actief aan de slag gegaan met het maken van het meerjaren beleidsplan. Drie termen zijn daarin leidend geworden ‘geloof ter sprake brengen’, ‘samen aan tafel’ en ‘uitnodigend netwerken’. Dit kan nog wat abstract klinken, maar het heeft met hele concrete momenten en plaatsen te maken. Voor 2018-2019 hebben we een jaarplan ‘buurtgenoten’. U vindt dit jaarplan als pdf-bestand onderaan dit bericht. Wilt u dit plan met aandacht lezen, want… ‘beter een goede buur, dan…’. 

Sjaloom, 
ds. Ronelle Sonnenberg
Ċ
Redactie Lichtkring,
4 okt. 2018 09:42
Comments