Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 7 sep. 2014 23:24 door Redactie Lichtkring

Zomertijd
Na een fijne vakantie, ben ik in de tweede helft van juli weer begonnen met mijn werkzaamheden. Het was prettig om in een warm Nederland terug te komen na periodes van kou, regelmatig onweer en regen in de Franse Alpen. Bijzonder moment van de vakantie was dat we op de terugweg naar huis, op een camping in de Bourgonje, collega Jacques Schenderling en zijn vrouw tegenkwamen. Ook zij waren daar neergerstreken om naar Taizé te gaan.

Geen komkommertijd
Doorgaans wordt de zomer komkommertijd genoemd. Er is weinig nieuws want er gebeurt niet zoveel. De kranten en de nieuwsrubrieken melden op zichzelf kleine berichten die op andere momenten in het jaar helemaal niet het nieuws zouden halen. Maar deze zomer is een oorlogszomer. Libië, Syrië, Irak, Israël en Gaza, Oekraïne. We horen en zien van ISIS, nu afgekort tot IS, en hun daden (!) en dreiging die van hen uitgaat in veel landen.
We kunnen het nieuws uit al die gebieden niet buiten de deur houden. Snelle nieuwsmedia overspoelen ons doorlopend met informatie over de vele brandhaarden her en der. En met beelden, vreselijke beelden. We horen van ebola en de dreiging die er vanuit gaat. Uit zelfbescherming moet je wel enige afstand scheppen, hoe moeilijk soms ook.


Start nieuwe seizoen
Een goede start van het nieuwe seizoen! Per 1 september is er voor 15 uur per week een nieuwe jeugdwerker benoemd: Bram Alblas uit Utrecht. Bram is 28 jaar, belijdend lid van de PKN en studeert theologie aan de PThU in Amsterdam; hij is bezig aan de master gemeentepredikant. Naast de studie was hij in de afgelopen jaren jongerenwerker voor de PKN in Amsterdam en stond hij voor de klas als docent levensbeschouwing in Eindhoven. Wij denken dat Bram heel goed bij onze gemeente en onze jongeren past. Het eerste werkoverleg van Ronelle Sonnenberg, ondergetekende en Bram is intussen al geweest en als dit de voorproef van de samenwerking mag zijn, kunnen we vol enthousiasme het nieuwe seizoen beginnen. Bram zal in de dienst van 21 september de belofte van geheimhouding afleggen.

Vorming en Toerusting
Het programmaoverzicht voor seizoen 2014 – 2015 is in een handzaam boekje te vinden. Dit boekje gaat met dit nummer 7 van het wijkbericht mee. Als dat niet zo is, kunt u in de hal van de Lichtkring nog exemplaar vinden. Er is, net als voorgaande jaren, weer een kalender op A4 formaat gemaakt waar in een oogopslag te zien is welke activiteiten er zijn. Handig om bijvoorbeeld met een magneetje op de koelkast te doen. En natuurlijk zal op de website van de Lichtkring het programma te vinden zijn.

Huiscatechese
Nog even en de uitnodigingen voor de huiscatechese zullen worden rondgebracht. Er is nog wel een tweetal vacatures. Hopelijk kunnen we daar snel invulling voor vinden.

Open Venster
Zaterdag 6 september was er open dag in het Open Venster ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Goed dat deze voorziening in Alphen aan den Rijn er is. De overheid treedt steeds meer terug op tal van gebieden en dat zal ongetwijfeld betekenen dat in de nabije toekomst het belang van een voorziening als Open Venster alleen maar zal toenemen.
Goed dat zoveel vrijwilligers zich willen inzetten voor de mensen die gebruik (moeten) maken van de voorzieningen van het Open Venster.

Gemeentereis 2015
In de meivakantie van 2015 staat een gemeentereis gepland ‘in de voetsporen van Johannes en Paulus’. Turkije is de bakermat van het christendom. Er zijn veel sporen te vinden van de vroeg-christelijke kerk. We beginnen de reis in Istanbul en eindigen op Patmos. We bezoeken een aantal uit de Bijbel bekende plaatsen.
We vertrekken zaterdag 2 mei naar Istanbul, vroeger Constantinopel geheten. We bekijken een aantal belangrijke plekken zoals de Chora kerk, de Aya Sofia en de Grand Bazaar. Het Topkapi-paleis. We lopen van Europa naar Azië lopen via de Galatabrug met zijn vele vissers. We volgen een aantal sporen van het vroege christendom.
We reizen van Istanbul naar Dinizli en bezoeken Pamukkale (een van de wereldwonderen uit de oudheid) Hierapolis en Necropolis. We bezoeken Laodicea. Daar krijgt de brief die Johannes schreef aan deze gemeente over warm/koud en lauw, veel meer betekenis.
Afrodiceas staat op het programma. Efeze met die bijzondere tempel van Artemis. Paulus is er geweest. Demetrius, de zilversmid uit de Efezebrief, waar zou hij in Efeze zijn werkplaats hebben gehad? Je kunt je voorstellen hoe in deze grote stad, waar nog veel van te zien is, Paulus rondliep en gesprekken aanging met bewoners.
We bezoeken het huisje van Maria en de Johannesbasiliek in Selcuk.
We gaan ook naar het eiland Patmos, o.a. naar de grot waar Johannes zijn visioenen zou hebben ontvangen. Zondag 10 mei is de terugreis.
Wie meer wil weten, kan alvast de data voor de informatieavonden noteren: woensdag 1 oktober en donderdag 6 november, Lichtkring, aanvang 20.00 u.


Zorgcentrum Zuidervaart
De eerste en de derde vrijdag van de maand is er om 15.30 uur een dienst in Zorgcentrum Zuidervaart. De diensten zijn ook heel toegankelijk voor mensen buiten Zuidervaart. Soms kan een kerkdienst op zondagmorgen net teveel rumoer geven of teveel inspanning kosten. De dienst in Zuidervaart is dan een goed alternatief. De diensten duren maximaal 45 minuten. U vindt een overzicht van de diensten op de achterkant van het wijkbericht.


Vriendelijke groet,
ds. Kees van Stralen
Comments