Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 10 sep. 2014 12:32 door Redactie Lichtkring

Komende zondag
Mag ik zelf weer voorgaan. Op het rooster staat Exodus 32, 7-14; Mattheus 18,21-35 en Romeinen 14, 5b-12. Of ik deze lezingen volg, weet ik nu nog niet.

Gebed voor de overheid
De Kroonbede wordt het in Den Haag genoemd. Dinsdag 9 september wordt deze in de Kloosterkerk in Den Haag uitgesproken. Gebed voor het werk van de overheid staat centraal. Ik lees in een persbericht: “Juist in een tijd van crisis – materieel en moreel – staat eerlijkheid onder druk, terwijl het een fundamenteel bijbels begrip is voor het menselijke samenleven en de realisering van het Koninkrijk van God. Daarom is bidden voor de overheid en hooggeplaatsten de beste investering die christenen kunnen doen!”
Elk jaar wordt vlak voor Prinsjesdag in de Kloosterkerk Den Haag deze Kroonbede georganiseerd: een gebed voor de overheid. Alle ministers en staatssecretarissen, de leden van Eerste en Tweede Kamer, het college van burgemeester en wethouders van Den Haag en de Haagse Gemeenteraad hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen.
Is zo’n kroonbede op plaatselijk niveau te organiseren? Een interessante vraag voor o.a. de Raad van Kerken.

Meezingen
Komt u meezingen met de medley van liederen uit de musical Mozes, Paulus of Maria?
Startzaterdag 20 september 17.00 u. in de Lichtkring.

Vorming en Toerusting
Met het wijkbericht van september gaat het boekje Vorming en Toerusting naar alle adressen van onze gemeente. En natuurlijk zal op de site van de Lichtkring het programma te vinden zijn.

Huiscatechese
Nog even en de uitnodigingen voor de huiscatechese zullen worden rondgebracht. Er is nog wel een tweetal vacatures. Hopelijk kunnen we daar snel invulling voor vinden.

Zeilweekend
Omdat onze jongste zoon Thom een van de schippers was tijdens het zeilweekend, hebben we uit de eerste hand gehoord hoe het in Heeg was. Heel veel plezier en goede contacten. Volgend jaar wil hij wel weer mee. Het zeilweekend was niet alleen voor de pakweg 45 tieners en jongeren van de Lichtkring erg leuk en zinvol, maar ook voor de vroegere catechisanten zoals Thom en Wouter en Eelke en Sanne en …
Als je niet meer in Alphen woont, blijkt het goed te zijn om op deze manier een lijntje met de Lichtkring te houden.

Open Venster
Zaterdag 6 september was de open dag in het Open Venster t.g.v. het 25 jarig bestaan.
Ik hoorde een koortje van vrijwilligers een vrolijk lied zingen. En alle aanwezigen werden uitgenodigd mee te zingen. Ik vond die groep vrijwilligers een duidelijk teken van vitaliteit. Dat Open Venster moet bestaan zegt iets over onze samenleving. En de voorziening zal alleen maar van meer belang worden gezien de maatregelen van de overheid. Chapeau voor de vrijwilligers dat ze het werken in Open Venster 25 jaar hebben volgehouden en dat zichtbaar met grote inzet doen..

Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen.
Comments