Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 6 okt. 2014 21:47 door Redactie Lichtkring

Komende zondag
Annemarie Six, vicaris, zal de dienst leiden. Zij studeert aan de P.T.H.U., en is bezig met het laatste jaar van de opleiding gemeentepredikant.

Schepping en Evolutie…een impasse?
Het programma Vorming en Toerusting is volop begonnen. Verzorgt Jeugdouderling Oscar van Duijn, amateur astronoom, op 7 oktober een fascinerende reis langs de sterren en planeten, en zal dinsdag 14 oktober zal dr. Gerrit Manenschijn ingaan op de vragen rond Schepping en Evolutie. Dat werd jarenlang een tegenstelling gezien. Terecht?
14 oktober, Lichtkring, aanvang 20.15 uur.

Diensten Zorgcentrum Zuidervaart
Naast de diensten in de Lichtkring is er elke eerste en derde vrijdag van de maand een dienst in Zorgcentrum Zuidervaart. Die diensten zijn niet uitsluitend voor de bewoners maar ook voor anderen toegankelijk. Mocht de zondagmorgendienst te vermoeiend zijn of net te lang, dan zijn de diensten op de vrijdagmiddag een alternatief. De diensten beginnen om 15.30 uur.

Gemeentereis mei 2015
De informatieavonden over de voorgenomen gemeentereis naar Turkije, leverden tot nu toe zo’n 15 voorlopige inschrijvingen op. Een aantal mensen heeft de aanmelding nog in overweging. De reis start in Istanbul, bakermat van het christendom. Vervolgens zal, in de voetsporen van Johannes en Paulus, een aantal plaatsen worden bezocht zoals Laodicea, Efeze en Patmos. Uiteraard staat de reis ook open voor mensen van buiten de Lichtkring. De volgende informatieavond is donderdag 6 november, Lichtkring, 20.00 uur.

Seniorenkring
De volgende bijeenkomst is 22 oktober en niet, zoals abusievelijk elders is vermeld de 15e. Aanvang 10.00 u. Lichtkring.

Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen
Comments