Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 16 okt. 2014 12:10 door Redactie Lichtkring
22 september was de landelijke predikantendag in het kader van 10 jaar PKN. Een dag vol ontmoeting, optimistisch en realistisch getoonzet, en de verbondenheid van vele predikanten die hoogtij vierde. Mooi om mee te maken. Eerder, 14 september, werd het 10 jarig lustrum van PKN gevierd in Nijkerk. Dat was een combinatie van een dienst en een event. Misschien heeft u het op televisie gezien. PKN is zeker niet alleen maar zonnegeur en maneschijn, het heeft verdrietig genoeg, tot een scheuring geleid, en we moeten het uithouden in de kracht van de secularisatie die we allemaal voelen. Maar de verbondenheid en de blik vooruit zijn twee dingen die me positief hebben geraakt. Al met al is het een kerk waar ik graag bij hoor en voorganger in ben. ‘Met hart en ziel verbonden’, zo gezegd.

Tot en met zondag 2 november staan er lezingen over Abraham op het leesrooster. 28 september zijn we met Genesis 12 begonnen, 2 november sluiten we af met Genesis 21. Op zondag 19 oktober lezen we Genesis 18: 1-15. De kinderen horen deze verhalen ook op de kindernevendienst.

Dinsdagmiddag 14 oktober, en donderdagmiddag hopen jeugdwerker Bram Alblas en ikzelf kinderen uit De Fontein te ontmoeten. Vragen als: wat is een kerk eigenlijk? en wat kun je er doen?, komen langs. Deze ontmoeting is een mooie opmaat voor de kerk en schooldienst van 2 november.

1 november is er voor de ouderlingen en pastoraal medewerkers een pastorale dag. ’s Ochtends ‘oefenen’ we met elkaar het jaarthema. Waar lopen we tegen aan in die geloofspraktijk. Komt in een gesprek met niet of anders gelovigen ook ons geloof ter sprake? Of wordt het op andere wijze zichtbaar? Welke boodschap hebben we om door te geven? ’s Middags krijgen we input rond een prangende vraag die ook op veel huisbezoeken wordt gethematiseerd: wat als mijn kind als het om geloof gaat, een andere weg gaat? Hoe ga ik daarmee om? We hebben prof. Maarten den Dulk bereid gevonden om ons hiervoor input te geven. We kijken uit naar een leerzame dag. De eerste groothuisbezoeken/wijkontmoetingen komen er in november ook weer aan. Hier zal het jaarthema eveneens centraal staan en hopen we elkaar input te geven.

3 november is de instructieavond voor de catecheten van de onderbouw. De onderbouw is bezig met het bijbelboek Genesis. In het najaar staat er steeds een bijbelboek centraal. Vorig jaar een evangelie, nu dus het eerste boek. 4 november is de instructieavond voor de catecheten van de bovenbouw. De bovenbouw is aan de slag met de vraag ‘Wie is Jezus?’. Wat zeggen anderen? Wat zegt Jezus hier zelf over? Gelijkenissen komen langs, maar ook beeldende kunst en de vraag naar een christelijke levensstijl.

21-26 oktober heb ik een weekje vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met collega ds. Kees van Stralen.

Allen een mooi rijk gekleurde herfst gewenst!

Sjaloom, Ds. Ronelle Sonnenberg
Comments