Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 22 okt. 2014 03:44 door Redactie Lichtkring

Komende zondag

Lezen we verder uit Genesis. Op het rooster staat Genesis 18, 16 – 23. Mattheus 22, 34-46 staat als N.T. lezing.

Gemeentereis mei 2015
De informatieavonden over de voorgenomen gemeentereis naar Turkije, leverden tot nu toe zo’n 15 voorlopige inschrijvingen op. Een aantal mensen heeft de aanmelding nog in overweging. De reis start in Istanbul, bakermat van het christendom. Vervolgens zal, in de voetsporen van Johannes en Paulus, een aantal plaatsen worden bezocht zoals Laodicea, Efeze en Patmos. Uiteraard staat de reis ook open voor mensen van buiten de Lichtkring. De volgende informatieavond is donderdag 6 november, Lichtkring, 20.00 uur.

Bijbelquiz
Honderden kerken doen mee aan de jaarlijkse bijbelquiz. De Lichtkring ook.
De bijbelquiz komt op tv en heeft dit jaar als thema ‘Bijbel in Gewone Taal’. Het is spannend en ook gewoon leuk om zelf met de bijbelquiz mee te doen. Er worden geen eisen aan de deelnemers gesteld. Iedereen kan zich individueel of als team van minimaal vier personen opgeven. Er is een stand aanwezig van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met informatie over het werk van het NBG.
In verband met de voorbereidingen kunt u zich voor de Bijbelquiz vooraf aanmelden tot en met zondag 26 oktober bij Pieter van Tol, tel. 426451 of per email: pietervantol@vodafonethuis.nl,
De Bijbelquiz is op woensdag 29 oktober in de Lichtkring, aanvang 20.00 uur. Koffie en NBG stand vanaf 19.30 uur.

Koffieochtenden
En iedere donderdagmorgen kunt u vanaf 10.00 u. een kopje koffie komen drinken in de Lichtkring.

Contactmaaltijd
Eten, je doet het iedere dag. Maar samen eten wellicht niet. En samen eten met anderen zeker niet iedere dag. Maar wie het gezellig lijkt om gezamenlijk te eten en daarbij andere gemeenteleden te ontmoeten kan 31 oktober terecht in de Lichtkring. Er wordt dan een eenvoudige maaltijd bereid met soep en brood. Minimum- of maximumleeftijden kennen we niet, wel vragen we aan mensen die dat leuk vinden of ze af en toe soep willen maken. Iedere maaltijd wordt begonnen met samenzang en gebed.
U kunt zich opgeven bij uw wijkteam of bij Kees Nievaart, tel. 426327 of bij Emmy de Jong, tel. 497789 en 06-49836666.

Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen.
Comments