Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 28 okt. 2014 01:28 door Redactie Lichtkring

Koffieochtend jonge ouders
Allerlei ervaringen van jonge ouders worden uitgewisseld, waarbij tussendoor een moment is om met elkaar te zingen of naar een Bijbelverhaal te luisteren.
Tussen 9.00 en 10.30 uur staan koffie, thee, limonade én speelgoed klaar.

Avondgebed
Elke dinsdagavond komt een aantal mensen bijeen voor een avondgebed. Een klein half uur van samenzijn. Elke eerste dinsdag van de maand is er een speciaal thema dat centraal staat. Dinsdag 4 november is dat Met alle Heiligen. We leven toe naar de laatste zondag van het Kerkelijk jaar. Denk hierbij aan Efeze 3:18, gegrond in de liefde,zullen wij samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus.
U bent welkom om 19.30 uur in de Lichtkring.

Kerstnachtdienst
Ook dit jaar zal een gelegenheidskoor medewerking verlenen aan de Kerstnachtdienst.
Geput wordt dit jaar uit het repertoire dat voor het grootste gedeelte uit het Nieuwe Liedboek komt. Verrassend veel bekende (Carol) melodieën zijn daar te vinden. Primeur dit jaar is dat er ook een lied uit de musical Maria gezongen wordt. Wie mee wil zingen is van harte welkom! De eerste repetitie is 2 november, 19.30 uur, in de Lichtkring.

Libanon
Van Wilbert van Saane, met zijn vrouw Rima vanuit onze gemeente uitgezonden, ontvingen we afgelopen dagen berichten die aangaven hoe dichtbij de strijd met IS komt. Libanon heeft meer dan een miljoen vluchtelingen en de strooom houdt niet op.
Journaalbeelden of krantenfoto’s geven een beeld. Doordat Rima en Wilbeert in Libanon leven en werken, komen die beelden tot leven. Uiterst gevaarlijk en explosief. Het minste dat gedaan kan worden is meeleven in gebed. Dat deden we dan ook nadrukkelijk afgelopen zondag in de morgendienst. Maar gebed is uiteraard niet gebonden aan een gebouw…

Gestorven aan de hoop…
In verschillende kranten stond maandag 27 oktober een overlijdensadvertentie. ‘Met ontzetting en schaamte rouwen wij om mensen, verdronken in de Middellandse Zee, op weg naar Europa gestorven aan de hoop.’
Ik las dat er schattingen zijn dat tot nu to in 2014 tussen de 2500 en 3000 mensen zijn verdronken in de Middellandse Zee. Doorgaans naamlozen. Iemand zei op de radio: er staat een heel groot hek om Europa. Dat hek is vergelijkbaar met de Muur die tot 25 jaar geleden Oost en West scheidde. Als je over die muur wilde komen, liep je levensgevaar.
Wat is er wereldwijd veel in beweging, grote stromen vluchtelingen. Vervolgingen, zeker ook van christenen. Ook hier geldt dat minstens gebed geboden is. En concreet…het is bijna te veel om aan te pakken. Zou een betere verdeling van welvaart een begin kunnen zijn van verbetering?

Gemeentereis mei 2015
De informatieavonden over de voorgenomen gemeentereis naar Turkije, leverden tot nu toe zo’n 17 voorlopige inschrijvingen op. Een aantal mensen heeft de aanmelding nog in overweging. De reis start in Istanbul, bakermat van het christendom. Vervolgens zal, in de voetsporen van Johannes en Paulus, een aantal plaatsen worden bezocht zoals Laodicea, Efeze en Patmos. Uiteraard staat de reis ook open voor mensen van buiten de Lichtkring.
Wilt u meer weten? U bent welkom op de informatieavond, donderdag 6 november, Lichtkring, 20.00 uur.

Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen.
Comments