Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 27 nov. 2014 12:38 door Redactie Lichtkring

Komende zondag
We mogen het Heilig Avondmaal vieren. Het gelegenheidskoor zal meewerken aan de dienst. De lezingen zijn volgnes het rooster Jesaja 64, 1-9, 1 Korinthe 1,1-9 en Markus 13, 24-37. Of alle drie de lezingen aan bod komen, weet ik nu nog niet.

Contactmaaltijd
Vrijdag 28 november is er weer een contactmaaltijd. Iedereen, ongeacht leeftijd is welkom. Aanvangstijd 17.15 uur. Opgave via uw wijkteam of Emmy de Jong tel.497789 of Kees Nievaart tel. 426327.

Gemeentereis
In de meivakantie 2015 is een gemeentereis gepland. Van Istanbul/Constantinopel, via Efeze naar het eiland Patmos. Het aantal serieus belangstellenden loopt langzaam naar de 20. De ideale groepsgrootte is tussen de 25 en 35 mensen. Er zijn dus nog plekken vrij. Donderdag 11 december is er weer een informatieavond waar wij, Yvonne van Putten en ondergetekende, graag vertellen over de reis en foto’s laten zien.

Seniorengroep
Woensdagmorgen 17 december is er weer seniorengroep. Gedichten van Martinus Nijhoff, Gerrit Achterberg en Rudger Kopland hebben we gelezen. We doen dat in een rustig tempo. Voor sommigen is het de eerste keer dat er nauwkeurig en regel voor regel een gedicht wordt gelezen en besproken. En er komen verrassende inzichten naar voren.
We gaan de volgende keer verder. Wie wil aansluiten: welkom. We beginnen om 10.00 uur.

Aangenaam Kennismaken
In januari start de cursus Aangenaam Kennismaken, ABC van het christelijk geloof. De cursus bestaat uit zeven avonden. We beginnen woensdagavond 14 januari.
Meer weten? Mail, bel of schiet me even aan na de kerkdienst.
Deze cursus is een goede opmaat naar de belijdeniscatechese.


Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen
Comments