Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 15 apr. 2014 13:25 door Redactie Lichtkring

Op weg naar Pasen
Pasen is het hart van het Christelijk geloof. De weg naar en van Pasen biedt veel mogelijkheden voor bezinning op dat hart. Het is een groot goed dat we in de Christelijke kerk zulke terugkerende momenten hebben. Het zijn er de komende dagen vele.

Na Pasen...
Mogen we als opgewekte mensen verder. En gaan we op weg naar Pinksteren, de verjaardag van de Kerk.

Schilderijen tentoonstelling
Zondag 4 mei tot na Pinksteren zullen er schilderijen van Corja Bekius te zien zijn in de Lichtkring. Ze gaan over Ruth, een verhaal van hoop. De opening van de tentoonstelling is op zondag 4 mei. De schilder, ds. Corja Bekius, zal voorgaan in de morgendienst. Zij zal ingaan op het eerste deel van het verhaal over Ruth, de vlucht uit het land waar honger heerst. Zondag 11 mei zal ds. Ronelle Sonnenberg de morgendienst leiden. Op 18 mei ds. Kees van Stralen. De lezing van het boek Ruth wordt in beide diensten vervolgd. Successievelijk over de terugkeer van Naomi en het aren-lezen van Ruth, en over de relatie van Ruth en Boaz op de dorsvloer en in de poort.
Elke dinsdagavond is er gelegenheid om de schilderijen te zien. Ze vragen om bezinning in kleine kring. De dinsdagen 6 en 13 mei zal dr. Maarten den Dulk een toelichting geven. Hij laat zich daarbij helpen door enkele gedichten. Ook op de dinsdagavonden 20 en 27 mei en 3 juni kunt u komen kijken. Dan zal of ds. van Stralen of ds. Sonnenberg aanwezig zijn.
Aansluitend aan het avondgebed dat wekelijks om 19.30 uur in de Lichtkring plaatsvindt, en na de koffie, dus vanaf 20.15 uur, zullen we de schilderijen de tijd en aandacht geven.Wie op een ander moment dan de dinsdagavond de schilderijen wil zien, liefst in groepsverband, kan dat op afspraak met ds. Kees van Stralen doen. Er zullen boekjes beschikbaar zijn met daarin de afbeeldingen van de 12 schilderijen, voorzien van meditatieve teksten en gedichten.

Contactmaaltijd
Vrijdagmiddag 25 april, aanvang 17.15 u. U kunt zich opgeven bij uw wijkteam of bij Kees Nievaart, tel. 426327

Groothuisbezoek
De kerk, daar zit muziek in. Dat thema is uitgebreid aan de orde gekomen op de vele groothuisbezoeken die er intussen zijn geweest. Verrassend vond ik zelf dat bij de avonden waarbij ik aanwezig was, er gezongen werd. Soms met begeleiding van een blokfluit, soms gewoon a capella. De kerk, daar zit muziek in! Dat werd door het zingen van de lievelingsliederen ook hoorbaar waargemaakt.

Voorbedenboek
We beschikken over een Voorbedenboek. In dit boek, dat in de hal van de Lichtkring ligt, kunt u voor de kerkdienst opschrijven waar u voorbede voor wilt laten doen door de predikant tijdens de dienst. Eventueel kunt u thuis al een briefje maken en dat in het boek leggen.

Heilig Avondmaal aan huis
Langzamerhand begint bekend te raken dat het Heilig Avondmaal ook aan huis kan worden gevierd. Als gemeenteleden geen mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de viering in de kerk, is de viering aan huis een alternatief. Een seintje naar de wijkouderling of een van de predikanten kan e.e.a. in werking zetten.

In de voetsporen van Paulus en Johannes
Woensdag 7 mei stappen we met een groep predikanten en partners in het vliegtuig naar Zuid-West Turkije voor een oriëntatiereis, die ‘in de voetsporen van Paulus en Johannes wordt genoemd. We bezoeken een aantal uit de Bijbel bekende plaatsen. Woensdag 14 mei komen we weer terug. Naar aanleiding van onze bevindingen besluiten we of er in 2015 een gemeentereis georganiseerd kan worden.

vriendelijke groet,
ds. Kees van Stralen.
Comments