Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 9 dec. 2014 12:37 door Redactie Lichtkring

Komende zondag
Sinds enige tijd is er een bundel kinderliederen in gebruik. Er staan kinderliederen uit het Nieuwe Liedboek in, maar ook al vele andere bundels. Allemaal opgenomen met toestemming van de betreffende uitgevers. Elke zondag wordt er een kinderlied uit deze bundel gezongen in de kerkdienst. Komende zondag, de tweede Advent, zal er een kindergelegenheidskoor vier kinderliederen uit de bundel zingen.
Op het rooster staat Jesaja 65,17-25 en Johannes 3,22-30.

Meeleven
Van verschillende gemeenteleden weet ik dat ze tobben met hun gezondheid. Soms staan ze voor een ziekenhuisopname. Soms komen ze net uiit het ziekenhuis. En in sommige gevallen zijn ze uitbehandeld, zoals dat in medisch jargon heet.
Leven we mee met de mensen die het betreft. Soms gaatr het nadrukkelijk om mensen in onze eigen omgeving. Bidden we Gods nabijheid toe!

Emmausgroep
Een nieuwe groep is gestart. De meensten zijn dertiger. En hebben een lichte beperking. Op een na kunnen ze met de computer overweg en mailen. Dinsdag 16 december komen we weer bij elkaar. We gaan dan over Kerst met elkaar spreken. Wat is dat, Kerst? Het is goed om bij elkaar te komen en het is vooral gezellig, zoals Mirjam de laatste keer sterk benadrukte.

Kerstgroet
De bedoeling is om deze vanaf komende zondag in Kerk en Zanen huis aan huis te verspreiden: de Kerstgroet 2014. Als achtergrond op deze kaart is het Drieluik afgebeeld dat ds. Rene Rosmolen maakte bij de tekst ‘Soms breekt uw licht in mensen door’. Het is een tekst van Huub Oosterhuis en staat in het Liedboek als nr. 493.

Avondgebed
Elke dinsdagavond komt een aantal mensen bijeen voor een avondgebed. Een klein half uur van samenzijn. De dinsdagen in de Adventstijd zullen de predikanten in afwisseling voorgaan.

Seniorengroep
Woensdagmorgen 17 december is er weer seniorengroep. Gedichten van Martinus Nijhoff, Gerrit Achterberg en Rudger Kopland hebben we gelezen. We doen dat in een rustig tempo. Voor sommigen is het de eerste keer dat er nauwkeurig en regel voor regel een gedicht wordt gelezen en besproken. En er komen verrassende inzichten naar voren.
We gaan rustig verder. Wie wil aansluiten: welkom. We beginnen om 10.00 uur.

Contactmaaltijd
Vrijdagmiddag, 19 december is weer een contactmaaltijd. Iedereen, ongeacht leeftijd is welkom. Aanvangstijd 17.15 uur. Opgave via uw wijkteam of Emmy de Jong tel.497789 of Kees Nievaart tel. 426327.


Aangenaam Kennismaken
In januari start de cursus Aangenaam Kennismaken, ABC van het christelijk geloof. De cursus bestaat uit zeven avonden. We beginnen woensdagavond 14 januari. Meer weten? Mail, bel of schiet me even aan na de kerkdienst.
Deze cursus is een goede opmaat naar de belijdeniscatechese.

Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen
Comments