Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 18 dec. 2014 08:48 door Redactie Lichtkring

Kerstdiensten

Een heel aantal diensten staat er op de rol voor de Kerstdagen. In noem er hier eentje: de Kerstnachtdienst. Het gelegenheidskoor verleent medewerking. We zullen bekende liederen zingen, zeker ook uit het Nieuwe Liedboek. Verrassend veel bekende (Carol) melodieën zijn daar te vinden. Primeur dit jaar is dat er ook een lied uit de musical Maria gezongen wordt.

Oudejaarsavond
Jaarlijks verdelen de predikanten van de Lichtkring, de Adventskerk en de Maranathakerk onderling vier diensten. De Biddag, Hemelvaarsdag, de Dankdag en Oudejaarsavonddienst. Deze diensten zijn nadrukkelijk bedoeld voor gemeenteleden van alle drie de kerken. Dit jaar mag ik voorgaan op Oudejaarsavond in de Adventskerk. Deze dienst begint om 19.30 uur.

Emmaüs-groep
Een nieuwe groep is gestart. De meesten zijn dertiger. En hebben een lichte beperking. Op een na kunnen ze met de computer overweg en mailen. Het is goed om bij elkaar te komen en het is vooral gezellig, zoals Mirjam de laatste keer sterk benadrukte.

Seniorengroep
Woensdagmorgen 14 januari 2015 komt de seniorengroep weer bij elkaar. Gedichten van Martinus Nijhoff, Gerrit Achterberg en Rudger Kopland hebben we eerder gelezen. We doen dat in een rustig tempo. Voor sommigen is het de eerste keer dat er nauwkeurig en regel voor regel een gedicht wordt gelezen en besproken. En er komen verrassende inzichten naar voren. We gaan rustig verder. Wie wil aansluiten: welkom. We beginnen om 10.00 uur.

Aangenaam Kennismaken

In januari start de cursus Aangenaam Kennismaken, ABC van het christelijk geloof. De cursus bestaat uit zeven avonden. We beginnen woensdagavond 14 januari. Deze cursus is een goede opmaat naar de belijdeniscatechese. 
Meer weten? Mail, bel of schiet me even aan na de kerkdienst.

Ontmoetingsgroep ouders en autisme
Verschillende gemeenteleden hebben te maken met kinderen met een autisme stoornis. Dat kan het leven moeizaam en zelfs eenzaam maken. Autisme zie je aan de buitenkant niet. De omgeving kan onhandig of bot reageren. Veel dingen die voor anderen gewoon zijn, blijken onbereikbaar.
We starten een ontmoetingsgroep voor ouders die met autisme te maken hebben. De eerste bijeenkomst is dinsdag 20 januari 2015, 20.00 uur in de Lichtkring. Informatie en aanmelding bij ondergetekende.

Diensten Zorgcentrum Zuidervaart
Naast de diensten in de Lichtkring is er elke eerste en derde vrijdag van de maand een dienst in Zorgcentrum Zuidervaart. Ook in 2015. Die diensten zijn niet uitsluitend voor de bewoners maar ook voor anderen toegankelijk. Mocht de zondagmorgendienst te vermoeiend zijn of net te lang, dan zijn de diensten op de vrijdagmiddag een alternatief. De diensten beginnen om 15.30 uur. Eerste dienst is vrijdag 16 januari.

Gevraagd: muzikale begeleiding…
Sinds kort oefent een kinderkoor in de Lichtkring. Op vrijdagmiddag 15.30 uur. Het kinderkoor zoekt muzikale begeleiding. Iemand die piano of keyboard speelt. Inlichtingen bij Anneke Edel, tel. 414540.

Huisbezoek
Als u een bezoek van een van de predikanten op prijs stelt, wilt u dat dan even laten weten? U kunt ons bellen, mailen, een seintje geven aan iemand van het pastoraal wijkteam of ons na een kerkdienst aanspreken. We maken graag een afspraak!

Fijne Kerstdagen en goede jaarwisseling gewenst,
Ds. Kees van Stralen
Comments