Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 20 jan. 2015 00:57 door Redactie Lichtkring

Komende zondag
Deze zondag weer twee diensten in de Lichtkring.
Op het leesrooster staat 1 Samual 3, 1-10 en Marcus 1, 14-20. En als alternatieve lezing Kollossenzen 1, 24-2,5. Wat het voor zondagmorgen wordt, weet ik nog niet. Wat ik wel weet is dat we het Heilig Avondmaal mogen vieren.
‘s Avonds is er een Taizeviering. De liedkeuze is gebaseerd op de tekst die deze zondag ook in Taize wordt gelezen: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.” (Mc. 1,16) Oefenen Taizeliederen vanaf 17.30 uur in de kerk.

Project Kindernevendienst
De kindernevendienst begint met het project “Hoe en wat in de kerk.”. Aanstaande zondag wordt begonnen met het onderwerp “Avondmaal”, en aansluitend kunnen de kinderen zien en beleven wat er in de Kerkzaal gebeurt bij de viering van het Heilig Avondmaal. Zondag 1 februari komt de zondagse Eredienst aan bod en zondag 8 februari het onderwerp dopen. Voor deze zondag zijn twee dopelingen aangemeld.

H.N. Werkman, Martin Buber, Jodendom, Groningen…
Anne Marijke Spijkerboer verzorgt op donderdag 29 januari in de Lichtkring een avond over chassidische legenden. Deze bonte verhalen van Rabbi Baal Sjem Tov, uit een stroming van het Jodendom, vormden voor drukker en kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman een inspiratiebron om er kleurige afbeeldingen bij te maken.
Iedere afbeelding kent een eigen verhaal, waarvan de spreekster er een aantal vertelt. Van dr. Anne Marijke Spijkerboer, zij is predikant in Rijswijk, verscheen eerder o.a. ‘Rembrandts engel, bijbelverhalen van een schilder’ en ‘Wij hebben ongelofeljke dingen gezien, Johannes vanuit de kunst gelezen’.
Vanaf 29 januari zijn 20 afbeeldingen van Werkman, hij noemde ze zelf ‘druksels’, te bezichtigen in de Lichtkring. Zijn werk siert vaak de kaft van theologische boeken of hangt ergens aan de muur. Aanvang 20.00 uur.

Gift
Ontvangen in wijk 1 is een gift van 5 Euro voor de kerk. Dank
Bedrag is overgemaakt naar NL93RABO0391680889, het rekeningnummer van de kleine kas van de Lichtkring.

Hartelijke groeten,
Ds. Kees van Stralen
Comments