Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 27 jan. 2015 23:53 door Redactie Lichtkring

Project Kindernevendienst
De kindernevendienst is in alle groepen begonnen met het project “Hoe en wat in de kerk.” Dat kwam afgelopen zondag goed van pas omdat het onderwerp Avondmaal was, en we dezlefde morgen het Avondmaal mochten vieren.
Komende zondag gaat de nevendienst verder met het onderwerp de zondagse Eredienst. Zondag 8 februari is het onderwerp dopen. Voor deze zondag zijn twee dopelingen aangemeld.

Informatieboekje
Afgelopen week is, met het Wijkbericht, op alle adressen van gemeenteleden van de Lichtkring, het informatieboekje 2015 bezorgd. Goed om te bewaren omdat het een handig naslagwerkje is met veel gegevens zoals emailadressen en telefoonnummers.
Fijn dat het weer gelukt is om dit voor elkaar te krijgen.

Veertigdagenboekje
Er wordt druk gewerkt aan het veertigdagenboekje 2015. We sluiten aan bij het landelijke thema: Open je handen. Zondag 15 februari zal het in de Lichtkring liggen en kan het worden meegenomen.

H.N. Werkman, Martin Buber, Jodendom, Groningen…
Twintig afbeeldingen van Werkman hangen de komende weken in de Lichtkring. Werkman maakte kleurige afbeeldingen bij bonte verhalen van Rabbi Baal Sjem Tov. Hij behoorde tot het chassidisme, uit een stroming van het Jodendom.
Wie belangstelling heeft om de werken te zien, kan dat uiteraard op zondag doen, na de dienst. En op donderdagmorgen, tijdens de koffieochtenden. En als u met een groep(je) wilt komen: maak een afspraak door mij te mailen.

Ledenregistratie
Sinds enkele maanden is de Lichtkring een zelfstandige gemeete. Dat betekent dat we nu ook een eigen, zelfstandige ledenregistraite kunnen voeren. Daar wordt druk aan gewerkt door Pim Scheffer. Het systeem heet LRP en staat voor Leden Registraite Protestantse Kerk.
Elke eerste donderdag van de maand zal Pim Scheffer in de Lichtkring aanwezig zijn van 10.00 uur tot 11.00 uur, om vragen m.b.t. de registratie te beantwoorden.

Promoveren
Woensdag 18 februari is de promotieplechtigheid van ds. Ronelle Sonnenberg, aan de Protestantse Theologische Universiteit, de PTHU, locatie Amsterdam. .
De wereld van de kerk is groter dan de Lichtkring. De kerk is wereldwijd. De kerk is ook dat wat aan de PTHU gebeurt aan theologisch onderwijs en onderzoek. Door deze promotie wordt 18 februari de wereld van de theologie en van de plaatselijk kerkelijke gemeente bij elkaar gebracht.
De verdediging van het proefschrift is een openbare aangelegenheid en is dus toegankelijk voor publiek en daartoe behoren ook gemeenteleden. Als u erbij zou willen zijn, kan dat. Wellicht valt de reis naar Amsterdam te combineren met auto’s of bij grotere belangstelling, met een bus. In de hal van de Lichtkring is een intekenlijst.
De promotie is 18 februari om 13.45 uur, in de aula van de V.U.


Hartelijke groeten,
Ds. Kees van Stralen
Comments