Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 5 feb. 2015 03:19 door Redactie Lichtkring

Komende zondag

We mogen twee kinderen dopen, als lezing houden we Marcus aan: Mc. 1, 29-39. De kindernevendienst gaat in alle groepen verder met het project “Hoe en wat in de kerk.” Komende zondag is het onderwerp: de doop. Het Lichtkringkinderkoor o.l.v. Anneke Edel, zal medewerking aan de doopdienst verlenen. Leuk is dat het zusje van een van de dopelingen ook meezingt in het kinderkoor.

Emmausgroep
Deze groep, waarvan sommigen met een lichte beperking, komt dinsdag 10 februari weer bij elkaar. 20.00 uur in de Lichtkring.

Seniorengroep
Woensdagmorgen 11 februari komt de seniorengroep weer bij elkaar. We spreken dan over ouder worden. Wat betekent dat? Een gangbaar woord is ouderdom. Klopt dat woord wel? Is het niet beter om te spreken van ouder-dom of ouder-wijs?
Ruth Schreuders, zelf werkzaam in de ouderenzorg, gaat met ons het gesprek aan.
Met gedichten lezen gaan we de volgende woensdagochtenden weer verder.
We beginnen om 10.00 uur.

Bizarre feiten…
Een zorg minder, zo begint een artikel dat vorige week in de NRC stond. Een zorg minder, want de Ebola-epidemie lijkt nu echt af te remmen. Nu gaan de mensen daar gewoon weer dood aan alle ziektes waar ze eerder ook dood aan gingen. Malaria, 600.000 slachtoffers per jaar; aids, 1,5 miljoen; diarree, 750.000 slachtoffers onder de vijf jaar.
Het artikel gaat verder over de verdeling van de gelden voor wetenschap. Hoe gedetailleerd die kan zijn. En of een klamboefabriek daar niet beter is. En algemene armoedebestrijding. Maar ik blijf hangen in de eerste regels…

Veertigdagenboekje
Er wordt druk gewerkt aan het veertigdagenboekje 2015. We sluiten aan bij het landelijke thema: Open je handen. Zondag 15 februari zal het in de Lichtkring liggen en kan het worden meegenomen.

H.N. Werkman, Martin Buber, Jodendom, Groningen…
Twintig afbeeldingen van Werkman hangen de komende weken in de Lichtkring. Werkman maakte kleurige afbeeldingen bij bonte verhalen van Rabbi Baal Sjem Tov. Hij behoorde tot het chassidisme, uit een stroming van het Jodendom.
Wie belangstelling heeft om de werken te zien, kan dat uiteraard op zondag doen, na de dienst. En op donderdagmorgen, tijdens de koffieochtenden. En als u met een groep(je) wilt komen: maak een afspraak door mij te mailen.

Ledenregistratie

Sinds enkele maanden is de Lichtkring een zelfstandige gemeente. Nu wordt een eigen, zelfstandige ledenregistraite ingevoerd. Het systeem heet LRP en staat voor Leden Registratie Protestantse Kerk. Er wordt overleg gevoerd om ook daadwerkelijk een vorm van kerkelijk bureau in de Lichtkring te organiseren. Gedacht wordt aan elke eerste donderdag van de maand, maar zeker is dat nog niet.

Belijdeniscatechese
De eerste kandidaat heeft zich gemeeld. Een aantal wil eerst iets meer weten: belijdenis…wat is dat? Dan zeg je Ja tegen God, zei iemand vorige week.
Pinksteren staat op het rooster als de zondag waarop belijdenis kan worden gedaan.
Uiteraard betekent deelname aan deze activiteit niet automatisch dat je belijdenis moet doen. Ermee bezig zijn is al van betekenis. Wie meer wil weten – geef even een seintje.

Promoveren
Woensdag 18 februari is de promotieplechtigheid van ds. Ronelle Sonnenberg, aan de Protestantse Theologische Universiteit, de PTHU, locatie Amsterdam. .
De wereld van de kerk is groter dan de Lichtkring. De kerk is wereldwijd. De kerk is ook dat wat aan de PTHU gebeurt aan theologisch onderwijs en onderzoek. Door deze promotie wordt 18 februari de wereld van de theologie en van de plaatselijk kerkelijke gemeente bij elkaar gebracht. Wellicht valt er samen te reizen, b.v. met een bus. De promotie is 18 februari om 13.45 uur.

Hartelijke groeten,
Ds. Kees van Stralen
Comments