Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant.

Geplaatst 10 feb. 2015 03:45 door Redactie Lichtkring
Gedoopt 
Zondag 8 februari mochten twee kinderen worden gedoopt.
In deze dienst zong het Lichtkringkinderkoor, o.l.v. Anneke Edel. Heleen Vermeulen begeleidde het koor op de piano. Een bijzonder passende bijdrage. Helemaal omdat het zusje van een van de dopelingen meezong.

Meeleven
Soms weten mensen weinig van elkaar en lijkt het net alsof anderen zich echt niet interesseren voor je. Je merkt er immers zo weinig van. Soms wordt mij nadrukkelijk gevraagd om over een bepaalde situatie niets te melden aan anderen. Dat maakt meeleven lastig. Er is soms enige huiver om anderen te vragen hoe het gaat, bang dat het als sociale controle wordt opgevat. Iemand al een tijdje niet gezien in de kerk? Of anderszins gemist? Het is minstens een poging waard om in alle vriendelijkheid te informeren.

Open podium Aljeco 
Het wordt leuk, a.s. zaterdagavond in de Lichtkring. Er heeft zich een flink aantal deelnemers gemeld voor een bijdrage aan het Open Podium, bedoeld om fondsen te werven voor het jongerenproject Aljeco, de bouw van een weeshuis.
Kosten 10 euro per persoon (inclusief één consumptie).

Veertigdagenboekje 
Vanaf zondag 15 februari zal het veertigdagenboekje in de Lichtkring liggen en kan het worden meegenomen.

Avondgebed in de veertigdagentijd 
Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een Avondgebed in de Stiltenis. De weken voor Pasen gaat afwisselend een van de predikanten daarbij voor.

Gelezen 
De historische Jezus heeft aan een historisch Kruis gehangen.

H.N. Werkman, Martin Buber, Jodendom, Groningen… 
Tot eind februari hangen twintig afbeeldingen van Werkman in de Lichtkring. Werkman maakte kleurige afbeeldingen bij bonte verhalen van Rabbi Baal Sjem Tov. Hij behoorde tot het chassidisme, uit een stroming van het Jodendom.
Wie belangstelling heeft om de werken te zien, kan dat uiteraard op zondag doen, na de dienst. En op donderdagmorgen, tijdens de koffieochtenden. En als u met een groep(je) wilt komen: maak een afspraak door mij te mailen.

Promoveren  
Woensdag 18 februari is de promotieplechtigheid van ds. Ronelle Sonnenberg, aan de Protestantse Theologische Universiteit, de PTHU, locatie Amsterdam. De scriba, Diana Boerefijn, verzamelt de namen van wie mee wil naar deze promotie. Wellicht kan gezamenlijk worden gereisd.

Zuidervaart 
Vrijdag 20 februari zullen pastoor Ruud Visser en ondergetekende samen voorgaan in de dienst in Zorgcentrum Zuidervaart. We zouden eerder de Kerstdienst samen leiden, maar dat ging door het toen heersende Noro-virus niet door. Nu gaan we alsnog samen een dienst leiden. Fijn, dit teken van samenwerking. Veel bewoners kijken er naar uit.
Als u een dienst in Zuidervaart wilt bijwonen, kan dat. Elke eerste en derde vrijdag van de maand, aanvang is 15.30 uur.

Wijk drie 
Voor deze wijk, Afrikaanse landen, Ecolonia, de Dreven en de Gaarden, is een vacature pastoraal ouderling. Er zijn twee contactpersoenen actief: mevr. Emmie de Jong, emmy47@planet.nl , tel. 497789. En Ditty l'Ami, dittylami@gmail.com , tel 06 48576014.
Als u behoefte aan contact heeft, wilt u dan met een van beide contact zoeken?
Voor wijk drie is er dit seizoen geen aparte wijkcontactavond. Wie mee wil doen aan deze activiteit is van harte welkom bij een van de andere wijkontmoetingen, bijvoorbeeld op maandag 2 maart bij de fam. den Blaauwen, Evenaar 11. Opgave: willemnora@zonnet.nl

Gastvrijheid en koffiedrinken 
Na elke kerkdienst in de Lichtkring is er de gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. Dit biedt mensen de gelegenheid na te praten. Of om ... ja om wat eigenlijk?
Het is zeker ook een gelegenheid om nader kennis te maken. Het gebeurt regelmatig dat er mensen de dienst bezoeken die niet zo bekend zijn met de gewoontes. Natuurlijk doen de leden van de kerkenraad hun best. Maar u kunt zelf ook iets doen, als u mensen ziet die geen bekenden zien om even mee te kunnen praten. Zeker als er zo’n 250 kerkgangers zijn, is het uitgesloten dat iedereen elkaar zou kennen. Daarom: maak na een kerkdienst eens kennis met iemand die u niet kent. En hoe doe je dat dan? Ik herinner me uit de tijd van de Sporthal dat iemand bij het koffiedrinken tegen een ander zei: bent u hier voor het eerst? Nee, zei die ander. Ik kom hier al zes jaar...
Hoe zou een openingszin kunnen luiden? Enkele voorbeelden
* We willen een gastvrije gemeente zijn. Ik hoor bij die gemeente. Ik meen dat ik u nog niet eerder heb ontmoet, klopt dat?
* Mag ik me even aan u voorstellen? En begin vervolgens een gesprekje b.v. over hoe lang je zelf kerkt in K&Z of hoe lang je in de wijk woont
* Kijkt u wel eens naar het folderrek met het activiteitenoverzicht van de Lichtkring? Wat vindt u daarvan?
* Haak in op een gezongen lied of de preek of iets anders vanuit de dienst (kinderen, orgel, piano, jeugdband of wat dan ook)
* Kerkt u hier al lang? Zelf kerk ik hier nu ... (zolang)
* Ik kom graag even met u praten. Dat wil de kerkenraad hier. Ja, ik ben ook maar gestuurd...
En als u zelf een andere openingszin weet, laat het weten. We hebben er baat bij dat we die zinnen uitwisselen. Gastvrijheid mag ook op zondag na de dienst zichtbaar en hoorbaar worden.

Hartelijke groeten,
Ds. Kees van Stralen.
Comments