Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 18 feb. 2015 05:37 door Redactie Lichtkring
Gelezen 
“De historische Jezus bestaat niet”, zegt een dominee.
“De historische Jezus heeft aan een historisch kruis gehangen”, zegt een andere dominee.

Het volgende gedicht is mijn overweging voor u:

Verlegen met mijn God

Ook ik kan wel als Strauss en als Renan
en zoveel andere verlichte heren
het vreemde fenomeen analyseren,
de fabels en parabels van de man
die door het koren liep in Kanaän.

Historisch is het ook wel te verstaan,
de oude mythe kan men er in horen:
een god wordt gaarne uit een maagd geboren,
doet wonderen en sterft zoals het graan
om als het graan weer op te staan.

Maar als ik door het pad naar voren schrijd
en om mij heen de arme stervelingen,
mensen zo dwaas als ik, de lofzang zingen:
“O Heer, uw bloed roept voor altijd
barmhartigheid, barmhartigheid”

dan ben ik niet verlegen met mijn God,
dan is hij vlak bij mij, dan weet ik zeker
dat hij mij aankijkt uit de donkre beker,
dan eet ik zijn genadebrood,  
dan leef ik van zijn dwaze dood.

Jan Willem Schulte Nordholt (Verzamelde gedichten, p. 237)

Valentijnsdag 
Het kan je niet ontgaan zijn , je zag het overal in de winkels: rode harten, bloemen, kleine cadeautjes. Allemaal om te geven aan iemand die je graag mag of op wie je verliefd bent. Waar komt dat vandaan? En waarom heet die 14e februari Valentijnsdag?
In het oude Rome leefde rond het jaar 250 een priester, Valentijn. Omdat de kerk wel bestond, maar toch nog verboden was, werden veel jonge christenen opgepakt door de Romeinen en gevangen gezet en gedood. Jonge mannen weigerden in militaire dienst te gaan. Valentijn bezocht ze in de gevangenis, en bracht vaak stiekem een briefje, een bloem of een klein cadeautje van hun meisje mee. Op een dag werd het ontdekt en Valentijn werd nu zelf gevangen genomen en enkele dagen later onthoofd. Dat was op 14 februari in het jaar 270 na Christus.
Het is gewoonte geworden om op Valentijnsdag een liefdesbriefje, een groet, een cadeautje of een bloemetje te geven aan iemand van wie je veel houdt en die dat misschien nog niet eens weet!

Emmausgroep 
Deze nieuwe groep van dertigers, soms met een lichte beperking, komt weer bijeen op dinsdag 17 maart, 20:00 uur in de Lichtkring.

Seniorengroep 
Woensdagmorgen 11 maart om 10:00 uur komt de seniorengroep weer bij elkaar. We pakken dan het gedichten lezen weer op.

Ontmoetingsgroep ouders en autisme 
Verschillende gemeenteleden hebben te maken met kinderen met autisme. Dat kan het leven moeizaam en zelfs eenzaam maken. Autisme zie je aan de buitenkant niet. De omgeving kan onhandig of bot reageren. Veel dingen die voor anderen gewoon zijn, blijken onbereikbaar.
De ontmoetingsgroep voor ouders die met autisme te maken hebben, komt op donderdag 12 maart weer bijeen in de Lichtkring. Informatie en aanmelding bij ondergetekende.

Afwezig 
Van zaterdag 28 februari tot maandag 9 maart ben ik afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met leden van het wijkteam of met ds. Ronelle Sonnenberg.

Hartelijke groeten,
Ds. Kees van Stralen


Comments