Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 24 feb. 2015 06:03 door Redactie Lichtkring   [ 24 feb. 2015 06:09 bijgewerkt ]
Meeleven 
Aan de buitenkant kun je vaak niet zien hoe het met iemand gaat. Verschillende gemeenteleden hebben negatieve uitslagen van een onderzoek gekregen. Dat stemt bepaald niet vrolijk en maakt onzeker. Wat zal de nabije toekomst brengen? Zou die mogelijke ingreep, als dat mogelijk is, verbetering of wellicht zelfs genezing kunnen brengen? We kunnen ook vragen aan iemand hoe het gaat. Leven we in oplettendheid en gebed mee.

Wortelzonden…  
Het kwam zo uit, afgelopen zondag, om de wortelzonden nog weer eens te noemen.
De wortel van allerlei soorten kwaad en onrecht. Deze zeven: hoogmoed (trots, ijdelheid), hebzucht (gierigheid), onkuisheid (lust, wellust), jaloezie (nijd, afgunst), vraatzucht (gulzigheid), woede (toorn, wraak), luiheid (gemakzucht, vadsigheid, traagheid). De weg naar Pasen, de weg van Jezus, het is een tijd van bezinning.

Gefeliciteerd (1) 
Ds. Ronelle Sonnenberg is op 18 februari gepromoveerd aan de Protestantse Theologische Universiteit. De titel van haar Engelstalige proefschrift is: Youth Worship in Protestant Context. Zij heeft onderzoek gedaan naar jongeren in liturgisch rituele samenkomsten zoals b.v. de EO jongerendagen, Taize-aan-de-Maas.
Zo’n 35 gemeenteleden waren aanwezig bij de verdediging en konden na afloop tijdens de receptie Ronelle en haar man Lammert feliciteren.

Gefeliciteerd (2) 
Dezelfde middag promoveerde, ook aan de PTHU, Rima Nasrallah. Zij is, samen met haar man, ds. Wilbert van Saane, uitgezonden vanuit onze gemeente, naar Libanon.
De titel van het proefschrift van Rima is: Moving and Mixing.The Fluid Liturgical Lives of Antiochian Orthodox and Maronite women Within the Protestant Churches in Lebanon.
Zij heeft het alledaagse geloofspraktijk van 27 Libanese vrouwen met een Antiocheens- orthodoxe of maronitische achtergrond onderzocht, die door hun huwelijk lid werden van een Libanese protestantse kerk.

Zuidervaart 
Vrijdag 20 februari mochten pastoor Ruud Visser en ondergetekende samen voorgaan in de dienst in Zorgcentrum Zuidervaart. Het was goed om zo samen op te trekken. Wat de bewoners betreft mag dat vaker gebeuren dus wie weet…
Vrijdag 6 maart is er weer een dienst in Zuidervaart. Hierbij zal worden aangehaakt bij de Wereldgebedsdag. Aanvang 15.30 uur. Voorganger is dan mevr. Ruth Schreuders.

Avondgebed in de veertigdagentijd 
Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een Avondgebed in de Stiltenis. De weken voor Pasen gaat afwisselend een van de predikanten daarbij voor.

Wijk drie 
Voor deze wijk, Afrikaanse landen, Ecolonia, de Dreven en de Gaarden, is een vacature pastoraal ouderling. Er zijn twee contactpersoenen actief: mevr. Emmie de Jong, emmy47@planet.nl , tel. 497789. En Ditty l'Ami, dittylami@gmail.com , tel 06 48576014.
Als u behoefte aan contact heeft, wilt u dan met een van beide contact zoeken?
Voor wijk drie is er dit seizoen geen aparte wijkcontactavond. Wie mee wil doen aan deze activiteit is van harte welkom bij een van de andere wijkontmoetingen, b.v. op maandag 2 maart bij de fam. den Blaauwen, Evenaar 11. Opgave: willemnora@zonnet.nl
Of op maandag 16 maart, Platolaan 6. Opgave: Sonja Huisman, sonja.huisman@hotmail.com

Koffieochtenden 
En iedere donderdagmorgen kunt u vanaf 10.00 u. een kopje koffie komen drinken in de Lichtkring.

Afwezig 
Van zaterdag 28 februari tot maandag 9 maart ben ik afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met leden van het wijkteam of met ds. Ronelle Sonnenberg.

Hartelijke groeten,
Ds. Kees van Stralen.
Comments