Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 25 aug. 2015 10:44 door Redactie Lichtkring   [ 25 aug. 2015 10:56 bijgewerkt ]
Bezoekwerk 
Omdat we half juli al terug waren van vakantie, was het een rustige tijd voor wat betreft vergaderingen en avondwerkzaamheden. Juist deze periode bood veel mogelijkheden om huisbezoeken te kunnen doen.
Mocht u een bezoek op prijs stellen, laat u dat dan even weten?

Bemoedigend 
Maandag 24 augustus was een bijzonder inspirerende avond. Ds. Wilbert van Saane en Rima Nasrallah, vorig jaar uitgezonden vanuit de Lichtkring, werden ondervraagd door twee jongeren, Jelle van Doorn en Menno Rotteveel, over hun werkzaamheden in Beiroet. Ruim 100 mensen volgden de gesprekken die de opzet van collegetour hadden. Het werd een interactieve avond, ook met vragen vanuit de zaal. In het Wijkbericht en op de Site komt een uitgebreider verslag van deze avond.

Nieuw seizoen 
We noemen het: geloofsgesprekken door grensgangers. We zien het als een vervolg op het vorig seizoen, toen het jaarthema was: geloven in praktijk, een boodschap om door te geven.
De activiteiten die we gaan ondernemen bestaan deels uit de voortzetting van bestaande groepen. We zien deze bestaande activiteiten als oefenplekken waar mensen elkaar blijven ontmoeten en geloof en leven ter sprake komt. Die oefenplekken zijn er voor alle leeftijden. Voor mensen die zich overtuigd christen weten, evenals voor mensen die zoekende zijn. Die oefenplekken zijn er voor mensen die hun geloof niet zo maar onder woorden kunnen brengen en voor mensen die dat juist goed kunnen. Of het nu gaat om de groepen huiscatechese of de seniorenkring: je bent nooit te oud om te leren.
Naast de bestaande activiteiten zal een aantal nieuwe groepen worden gestart. Deze zullen in de regel maandelijks bijeenkomen. Dit kunnen groepen zijn in een bepaalde wijk, maar ook bijvoorbeeld een mannengroep, of een groep 40-ers-50-ers. Deze groepen gaan zich vooral met Paulus bezig houden, zoals we hem in Handelingen tegenkomen. Handelingen is het boek waarin het evangelie de wereld overgaat. Een boodschap wordt doorgegeven, over grenzen heen.
Er zal tevens een groep komen die zich bezighoudt met vragen van geloof, ziekte en gezondheid. Uit de pastorale praktijk weten we dat er vraag naar deze activiteit is.
Het overzicht van alle activiteiten staat op een A4 en is past met een magneet op de koelkast.

Emmausgroep 
Dinsdagavond 15 september komt de Emmausgroep weer bijeen. Veel deelnemers kennen elkaar al langere tijd, b.v. van hun werk bij de SWA of van vroeger, van school.
We beginnen om 20.00 uur.

Seniorengroep 
Woensdag 23 september komt de Seniorengroep weer bij elkaar. We beginnen om 10.00 uur. Wilt u meedoen? Kom gewoon eens kijken!

Koffieochtenden 
Van verschillende kanten heb ik gehoord hoe fijn het was dat er elke donderdagmorgen gelegenheid is tot koffiedrinken in de Lichtkring. Het bleek dat ook in de zomerperiode velen de weg naar deze ochtenden wisten te vinden. Er zijn plannen om de eerste donderdag van de maand vanuit de Lichtkring een ochtendwandeling te maken. Dat kan mooi aansluiten bij de koffieochtend.

Aljecogroep terug 
7 augustus keerde de groep jongeren die naar Aljeco was geweest, terug. Ze hebben veel gedaan, getuige de verslagen die ze hebben gestuurd. Fijn dat de jongeren – en de leiding - de handen uit de mouwen hebben willen steken. Binnenkort zal er in een kerkdienst uitgebreider aandacht worden gegeven aan het Aljeco project.

Verhuizingen 
Er is een grote verhuizing geweest van ouderen. In Kerk en Zanen gaat het om meer dan de helft van het aantal bewoners van Zuidervaart die naar Rietveld verhuizen, de nieuwe voorziening vooral voor mensen met een dementie.
Het is duidelijk te zien vanuit de Lichtkring dat Rietveld in snel tempo bewoners krijgt. We wensen en bidden dat de verhuizingen voor allen die het aangaat, ten goede zijn.

Taizéviering in de Lichtkring 
Zondag 27 september is er weer een Taizéviering in de Lichtkring. Aanvang 18.30 uur.

Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen.

Comments