Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht van uw wijkpredikant

Geplaatst 9 sep. 2015 09:49 door Redactie Lichtkring
Komende zondag

Op het rooster staan de lezingen Jesaja 45, 20-25 en Marcus 9,14-29.
In de Marcuslezing komt de herkenbare zin voor: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp (Mc.9,24b)

Emmausgroep
Dinsdagavond 15 september komt de Emmausgroep weer bijeen. Veel deelnemers kennen elkaar al langere tijd, b.v. van hun werk bij de SWA of van vroeger, van school. We beginnen om 20.00 uur.

Seniorengroep
Woensdag 23 september komt de Seniorengroep weer bij elkaar. We beginnen om 10.00 uur. Wilt u meedoen? Kom gewoon eens kijken!
De senioren die het afgelopen seizoen meededen, krijgen een uitnodiging in de bus met alle data voor dit seizoen.

Contactmaaltijd
De eerste contactmaaltijd na de zomerperiode is vrijdag 18 september. Iedereen, ongeacht leeftijd is welkom om aan te schuiven. Vindt u het gezellig om met ons de maaltijd en verhalen te delen, meldt u zich dan aan. De aanvangstijd is zoals gebruikelijk om 17.15 uur. U kunt zich opgeven via uw wijkteam of bij Emmy de Jong 497789 of Kees Nievaart 426327.

Avondgebed
Dinsdag 22 september is de eerste Avondgebed bijeenkomst van het nieuwe seizoen. Het wekelijks Avondgebed start om 19.30 u.

Overzicht Vorming en Toerusting
Het boekje V&T wordt deze week met het Wijkbericht verspreid op alle adressen van de Lichtkring. In het boekje zit weer een handig overzicht van alle activiteiten op A4 en kan met een magneet op de koelkast.

Koffieochtenden
Van verschillende kanten heb ik gehoord hoe fijn het is dat er elke donderdagmorgen gelegenheid is tot koffiedrinken in de Lichtkring. Het bleek dat ook in de zomerperiode velen de weg naar deze ochtenden wisten te vinden. Er zijn plannen om de eerste donderdag van de maand vanuit de Lichtkring een ochtendwandeling te maken. Dat kan mooi aansluiten bij de koffieochtend.

Verhuizingen
Wat is er een grote verhuizing geweest van ouderen. In Kerk en Zanen gaat het om meer dan de helft van het aantal bewoners van Zuidervaart die naar Rietveld verhuizen, de nieuwe voorziening vooral voor mensen met een dementie.
Bewoners van o.a. Rijnzate konden hun intrek nemen in de vrijkomende woonplekken in Zuidervaart. En in Rietveld: dagelijks is te zien vanuit de Lichtkring dat er nu echt mensen wonen in dat nieuwe gebouw, recht tegenover de kerk.
We wensen en bidden dat de verhuizingen voor allen die het aangaat, ten goede zijn.
Hartelijke groet,
Ds. Kees van Stralen.
Comments