Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Collectedoelen 18 oktober 2020

Geplaatst 16 okt. 2020 10:11 door Redactie Lichtkring
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, KIA wereldvoedseldag

Rwanda - Met zusters werken aan voldoende eten 
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. 

Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. te
Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan

banknr Diaconie NL72 TRIO 0784 8853 97 
T.n.v. PKN Lichtkring o.v.v. KIA wereldvoedseldag
                        

de tweede collecte is bestemd voor Eredienst en Pastoraat

Banknr Kerkrentmeesters NL31 RBRB 0851 5908 96
T.n.v. Prot.Gem. Lichtkring o.v.v. Eredienst & Pastoraat

Maak voor het overmaken van uw collecte bijdrage gebruik van de Kerkgeld-app of scan onderstaande QR-code.
Overmaken via de genoemde bankrekeningnummers kan natuurlijk ook.
Comments