Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Digitale stadswandeling Dordrecht

Geplaatst 9 jun. 2020 12:52 door Redactie Lichtkring
De digitale lezing over Noord-Macedonië op 7 mei j.l. is tot nu toe door 189 belangstellenden bekeken; voldoende reden om met instemming van het moderamen van de kerkenraad met een ander onderwerp op herhaling te gaan. We hopen op woensdagmiddag 24 juni 2020, aanvang 15.00 uur u mee te nemen voor een stadswandeling in Dordrecht, de oudste stad van Holland. Dordrecht ligt op het Eiland van Dordrecht en is grotendeels omgeven door de grote rivieren. Scheepvaart, handel en nijverheid zijn belangrijke historische pijlers, maar ook gebeurtenissen als in 1220, het verlenen van stadsrechten, 1299 het verlenen van het stapelrecht, 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering en 1618/’19 de Nationale Synode hebben Dordrecht tot nu toe duidelijk op de kaart gezet. 
De lezing wordt gehouden door Jan Pons en de techniek is in handen van Panc Eikelenboom.
We hopen opnieuw velen er een plezier mee te doen.
De uitzending kunt u volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11121
Desgewenst kunt u de lezing ook op een later tijdstip bekijken.

J.PonsComments