Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Bericht vanuit de Geniepoort

Geplaatst 13 jan. 2020 12:43 door Redactie Lichtkring   [ 13 jan. 2020 12:43 bijgewerkt ]
Het blad “Pastorale Verkenningen” – een uitgave van het RK en PC Justitie pastoraal – geeft een verslag van het Rooms Katholiek en Protestants Justitie Pastoraat, die op 25 oktober 2019 hun 70-jarig jubileum vierden.

Op deze jubileum viering werden verschillende lezingen gehouden o.a. over het ontstaan van de Geestelijke Verzorging, de terugkeer van de gedetineerden in de samenleving en de belangrijke plek van de Geestelijke Verzorging als plaats waar gedetineerden in vertrouwen kunnen spreken en rituelen kunnen beoefenen.

De Geestelijke Verzorging werkt hierbij zij aan zij met andere disciplines en levert een bijdrage aan de verbinding tussen binnen en buiten.

Mevrouw Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn spreekt deze dag ook en zegt het volgende: “met de scheiding van kerk en staat en het daaruit voortvloeiende recht van de gedetineerde en op het uitoefenen van zijn levensovertuiging gaat zij uitvoerig in. Dat ervaart Spies als een groot goed dat wordt gefaciliteerd door de overheid.

Geestelijke Verzorging heeft daarin een dubbele constructie: gezonden door de kerk en in dienst van de overheid.

85% van de gedetineerden maakt gebruik van de diensten van de Geestelijke Verzorging. 45% recidiveert binnen 2 jaar. Als rechtenstudent kwam zij middels een bezoek aan een Huis van Bewaring in contact met gedetineerden en leerde zij meer over hun achtergronden. Dat heeft gezorgd voor een ander inzicht. Er is meer nodig dan alleen een straf. De wens is de gedetineerde op een goede manier terug te laten keren in de samenleving.

"De gedetineerde is van de samenleving", zo zegt ook de burgemeester. Maar wat betekent dat?

Wat betekent dat voor de maatschappij, maar ook wat betekent dat voor de gedetineerde zelf? En hoe kan men terug in die samenleving? Woonruimte, verzekeringen, banen, het is en blijft lastig, want men komt niet zonder stempel naar buiten. Daarom is maatwerk en goede nazorg om te komen tot een veilige en delict vrije terugkeer van levensbelang. Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De aandacht van de Geestelijke Verzorging is daarbij van toegevoegde waarde en kan ondersteunde zijn in het herstel van vertrouwen en in het komen tot haalbare inzichten door de gedetineerde”.

Ik wilde u deze voordracht niet onthouden.

Ook u en ik dragen hierin verantwoordelijkheid en wij kunnen beginnen met voor de Geestelijk Verzorgers, de PI-werkers en de gedetineerden te bidden.

Met hartelijke groet, Corrie Clement

Comments