Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

‘Groen Geloven‘, evenement rondom Geloof en Duurzaamheid

Geplaatst 9 okt. 2019 12:05 door Redactie Lichtkring
Op zaterdag 5 oktober jl. werd in het prachtige Dominicanenklooster in Zwolle het evenement ’Groen Geloven’ gehouden. En wij mochten erbij zijn! Bijna 600 deelnemers uit het hele land. Veel ambtsdragers, leden van Duurzaamheidswerkgroepen, studenten theologie, gemeenteleden, medewerkers en vrijwilligers van milieuorganisaties en zoals iemand zei: ‘Ik ben medegelovige’. Wat een bont gezelschap van betrokken mensen die allemaal een dag zich bezig hielden met het thema Groen Geloven.

Vanuit de Werkgroep Duurzaamheid en de Diaconie zijn wij met ons vieren afgereisd naar Zwolle. Keurig zoals dat hoort: in een auto die rijdt op groen gas.

De oproep was: “Groen Geloven biedt je een nieuw perspectief op de aarde als Gods Schepping." Zeer ambitieus, maar dat is dan ook waargemaakt. Veel sprekers en veel workshops waardoor iedereen wel een aantal inspirerende thema’s kon meebeleven. Onze bedoeling is om enkele thema’s ook in de Lichtkring ter sprake te brengen. Met de jeugdkerk zijn wij al druk bezig geweest over wat duurzaamheid voor ons betekent en u ziet zeer binnenkort meer resultaten!

Wij geven graag een inkijkje in een paar thema’s zoals wij deze hebben meegemaakt.

1) Reinier van den Berg, inderdaad de weerman, nam ons mee in een neerslachtig verhaal over onze aarde. Veel grafieken die een negatieve trend laten zien. De doelstellingen die in alle klimaatconferenties zijn afgesproken, gaat wij niet halen. Het is niet vijf voor twaalf, maar het is al vijf over twaalf! Is de aarde, Gods schepping, niet meer te redden? Hoe kunnen wij allemaal als rentmeesters hier mee omgaan? Reinier is rasoptimist en benoemt de vijf pijlers die nu aangesproken moeten worden: bossen beschermen en bomen aanplanten, energiebesparing, energie duurzaam opwekken, afval recyclen en ten slotte fairtrade producten kopen. Op de eerste zoemt hij nadrukkelijk in: Bossen beschermen en bomen aanplanten. De achterliggende reden is als volgt: De uitgestoten CO2 warmt de aarde daadwerkelijk op, gletsjers brokkelen af. Deze CO2 kunnen wij uit de atmosfeer terug halen via de bomen die deze CO2 opnemen; daarnaast houden de bomen het vocht vast in de grond. Ethiopië is in 2019 al begonnen met bomen aanplanten, en niet zo zuinig ook: 350 miljoen bomen op één dag als onderdeel van een plan om 4 miljard bomen te planten! Reinier geeft aan dat dit geweldig is, maar dat er naar schatting tussen de 700 en 900 miljard (900.000.000.000) bomen op de hele aarde moeten worden geplant! Wat een immense hoeveelheid, maar het is mogelijk.

Zijn slogan: Groener dan een boom wordt het niet! En wat je ook tegen de klimaatverandering wil doen, plant eerst even een boom. Mooi plan! Van de kerkrentmeesters kreeg ik door wat de huidige stand van de Lichtkring-zonnepanelen is: 125.427 kWh geproduceerd wat een CO2 besparing geeft van 67.730 kg ofwel we hebben ca. 260 bomen geplant. We zijn op weg, maar die weg is lang en onze tijd is kort. Het is vijf over twaalf en de wijzers van de klok moeten achteruit.

2) In een van de andere zalen gaat het over duurzaam beleggen. In deze tijd van ‘rendement en risico' denken we na of zakendoen en geld verdienen te verenigen is met de Bijbelse boodschap. De link wordt gelegd naar Boaz, een geslaagd ondernemer, die desondanks de menselijke maat en barmhartigheid hanteert door opdracht te geven extra korenaren te laten liggen op het veld. In Leviticus wordt de menselijke en natuurlijke maat gehanteerd: een veld moet het 7e jaar, het sabbatsjaar, rust en herstel krijgen. En Lucas stelt dat je de mammon, de geldduivel, voor je karretje moet spannen. Gebruik geld en rendement juist ten goede! De organisatie denieuwebeurskoers.nl wil beursgenoteerde ondernemingen, door een duurzame stem te laten horen, stimuleren om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de VN en geeft als investeringstips: Lees de Bijbel, Investeer in duurzame banken en fondsen en Verhef uw stem!

3) “Beter inconsequent goed dan consequent fout”
Eén van de andere ‘proeverijen’ was de workshop: ‘God in de supermarkt’ door Alfred Slomp. Hierin werd je aangesproken over je gedrag als consument. ‘Welke keuzes maak je in de supermarkt?’ Koop je kip uit de aanbieding, de scharrel kip, de biologische kip of de vegetarische kip? En waarom? Welke afwegingen maak jij? Kies je voor het dierenwelzijn, voor een eerlijke prijs voor de producent, of voor je eigen portemonnee? En dan nog de plastic verpakkingen. Hoe staan we daarin?
Allemaal vragen en een enorme lastige keuze waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Zonder een schuldgevoel te krijgen of voor een onmogelijke opgave te staan, werden we geconfronteerd met hoe we ons gedrag van duurzaamheid met kleine stapjes kunnen veranderen. Of zoals Alfred tot slot zei: ”Het is beter dat een grote groep mensen een kleine stap zet, dan dat een eenling een grote stap zet”.

4) Omdat er weer een nieuwe editie van de Micha-cursus is uitgekomen, is deze workshop bijgewoond. De cursus is geactualiseerd met de hedendaagse klimaatverandering. In zes bijeenkomsten en een praktijkdag ga je met elkaar aan de slag met zorgen voor elkaar, zorgen voor de samenleving en ecologische verantwoordelijkheid nemen en dragen. Je leert met nieuwe ogen naar armoede- en duurzaamheidsvraagstukken te kijken. Je krijgt tips om met jouw talenten en mogelijkheden recht te zetten wat krom is. Naast de Micha cursus is er nu ook een Micha Young en een Micha Kids. De workshop gaf inspiratie om ook in de Lichtkring weer met Micha aan de slag te gaan.

Heb je na het lezen van dit stuk nog vragen? Stel ze gerust, we gaan graag met u/je in gesprek!

Namens de diaconie en de werkgroep Duurzaamheid,
Cora Schokker, Adriaan Lefeber, Arjo de Bruijn en Menno van Doorn
Comments