Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Liturgie 28 juni 2020 - Jeremia 29

Geplaatst 25 jun. 2020 12:22 door Redactie Lichtkring   [ 26 jun. 2020 10:08 bijgewerkt ]
ds Anne-Marie van Briemen
muziek: Jurjen Bade & Frank Ohm
Welkom en afkondigingen

Intochtspsalm: Psalm 89:7,8

Stilte, bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: en niet laat varen het werk van zijn handen.

Drempelgebed: Lied 298

Inleidende woorden

Gebed

Bevrijdend Woord uit (I Johannes 2:1,2)

V: Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt.
Mocht één van u echter toch zondigen,
dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader:
Jezus Christus, de Rechtvaardige.
G: Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden,
en niet alleen voor die van ons,
maar voor de zonden van de hele wereld.


Luisterlied: Licht aan (Schrijvers voor gerechtigheid)
https://www.youtube.com/watch?v=cKEdC3yFt1I

Kindermoment en – lied: Lied 923:1,2,3 Wil je wel geloven dat het groeien gaat

Gebed om de Geest

Schriftlezing: Jeremia 29:4-14 (gemeentelid)

Lied 126a

Schriftlezing: Romeinen 12: 14-21 (gemeentelid)

Verkondiging

Dankzegging, voorbede & Onze Vader

Tijd voor inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 428 Overvloedig geef Ik u

Zegen, met Lied 415:3 Amen, amen, amen.
Comments