Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Orde van dienst zondag 18 oktober

Geplaatst 15 okt. 2020 09:35 door Redactie Lichtkring
Orde van dienst op zondag 18 oktober  

D I E N S T  V A N   D E  V O O R B E R E I D I N G 
Mededelingen van de kerkenraad 
Psalm 25: 2 en 7 
Stil gebed 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
Vervolg aanvangslied: Psalm 25: 10 

Allen gaan zitten.
Kyrie en Gloria
Leefregel: 1 Johannes 3: 18 en 19
Kindermoment
Lied 935 (=Je hoeft niet bang te zijn)

D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D 
Gebed van de zondag
Schriftlezing: Mattheus 22: 15 – 22
Psalm 119: 1 en 13
Woorden van uitleg en verkondiging

Moment van verstilling
Lied 978: 1 en 4

D I E N S T  V A N  G E B E D E N  E N   G A V E N 
Inzameling van gaven
Dankgebed en voorbeden
Stilgebed, afgesloten met Onze Vader

Slotlied lied 428
Heenzending en Zegen
Comments