Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Van de diaconie

Geplaatst 7 dec. 2015 05:36 door Redactie Lichtkring
Het einde van het jaar is ook voor de diaconie een drukke, maar ook gezellige, tijd waarin we druk bezig zijn met onder andere de kerstpakkettenactie en de nieuwjaarsontmoeting.
Via deze weg willen we u als diaconie gezegende Kerstdagen en een gelukkig 2016 toewensen.

Komen en gaan…. 
Als diaconie nemen we binnenkort afscheid van onze ZWO diaken en voorzitter Henk Gerling. We willen Henk ook via deze weg hartelijk bedanken voor de inzet de afgelopen jaren! We zijn blij dat Henk als diaconaal medewerker betrokken blijft bij het werk van Wilbert en Rima in Libanon en de projecten aldaar. Ook zijn we erg dankbaar dat we Annet Nievaart in 2016 kunnen verwelkomen als diaken. Annet zal zich vooral richten op de werkzaamheden van de ZWO commissie.

Kerstbuffet met en voor vluchtelingen 
Maandag 21 december organiseren we tussen 17:00 en 19:00 uur een kerstbuffet voor onze vluchtelingengasten, zodat het ook voor hen een beetje Kerst mag zijn.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die iets willen meenemen of vanaf 16.00 uur kunnen meehelpen. U kunt dan natuurlijk ook mee-eten tijdens de maaltijd.
Wilt u helpen tijdens de maaltijd? U kunt zich aanmelden bij een van de diakenen, intekenen op de lijst in de hal of bij Jos Edel (telefoon 414540, e-mail: jjedel@telfort.nl )

Nieuwjaarsontmoeting 70+  
De jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder zal worden gehouden op vrijdag 8 januari 2016 vanaf 14:30 tot 16:45 uur. De persoonlijke uitnodigingen hiervoor worden reeds verspreid door de wijkteams. Aanmelden kan via Henk Gerling (telefoon 476981, e-mail: henkgerling@gmail.com ).

Verantwoording collectes 
De opbrengst van de collectes van eind oktober en november 2015 in de Lichtkring was:
De opbrengst van de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 29 november voor het Werelddiaconaat was € 211,05. De collecte na afloop van de Taizédienst op 29 november heeft 27,07 opgebracht voor de voedselbank.

De opbrengst van de collectes van november 2015 in Zuidervaart was:

Collectedoelen
De diaconale collectes eind december en begin januari 2016 zijn bestemd voor:

Wilt u buiten de collectes om rechtstreeks aan de diaconie overmaken dan kan dit via bankrekeningnummer: NL72TRIO0784885397 t.a.v. Diaconie PKN Lichtkring. 
Vergeet uiteraard niet het doel van de collecte in uw omschrijving te vermelden.

Namens de diaconie, Arjo de Bruijn, diaconie@pkn-lichtkring.nl
Comments