Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Van de diaconie

Geplaatst 11 jan. 2021 11:15 door Redactie Lichtkring
Ons team

Per 1 januari is Annet Nievaart na 5 jaren als diaken afgetreden. Het laatste jaar was zij voorzitter. Annet heeft haar werk voor de diaconie met inzet en passie gedaan. De diakenen zullen nog op passende wijze afscheid van haar nemen.
We zijn blij dat Menno voorzitter is geworden en dat Annet haar taken aan hem heeft overgedragen. Hieronder vindt u zijn bijdrage over de Nieuwjaarsreceptie 2021 die helaas niet door kan gaan.
Vanaf januari wordt Rebecca van Garderen diaken. Rebecca, van harte welkom, we hopen er samen iets moois van te maken! Rebecca zal zich onder andere richten op het thema Duurzaamheid en Groene Kerk. Margreet Brouwer zal na een jaar van ziekte, weer gaan meedraaien. Fijn dat dit weer mogelijk is!
Verder zal Frank Figee vanaf januari de boekhouding van de diaconie gaan voeren. Hierdoor komt er een scheiding tussen degene die de boekhouding doet en onze penningmeester Peter Huitema. Zelf blijf ik secretaris.

Nieuwjaarsreceptie 2021
Wat vinden we het jammer dat de Nieuwjaarsreceptie niet kon doorgaan. Elk jaar verheugen de diakenen zich erop om met tachtig mensen het nieuwe jaar te begroeten en elkaar alle goeds toe te wensen. Een mooie start, zullen we maar zeggen. Zoveel mensen in de Lichtkring bijeen met een feestelijk hapje en een lekker drankje, een mooi woord voor het nieuwe jaar en meestal een prachtig stuk muziek. En daarbij uiteraard veel tijd om weer eens even bij te praten!
Helaas, helaas, helaas. Ook dit evenement mocht dit jaar niet doorgaan. We weten dat het goed is dat het niet is doorgegaan, maar eigenlijk….
Graag willen wij u allen dan maar bij deze, zonder elkaar in de ogen te kijken, een gezegend, mooi, en bovenal gezond 2021 toewensen. Dat het u goed mag gaan. Dat we elkaar in de loop van het jaar weer eens gaan zien en de hand mogen vastpakken.
In gedachten zie ik dat hapje en dat drankje voor me staan. Hoor ik het gekwetter van tachtig Lichtkringers, en denk ik stilletjes aan een overweldigend stuk muziek. Helaas niet met elkaar, maar ik voel elkaar wel!
Nogmaals: alle goeds in 2021, en hou het gezond!

Collecten
Vanaf maart 2020 was het niet meer mogelijk om zondag te collecteren op de wijze die we gewend waren. De collectezakken blijven voor in de kerk hangen en worden niet meer gebruikt. Bij het verlaten van de kerk kunt u nu uw bijdrage in de bekers doen die daar staan.
Gelukkig kunnen we bij de collecten nu gebruik maken van de collecte app. Hierdoor zijn de collecte opbrengsten redelijk op peil gebleven. Als de Coronatijd voorbij is, zal deze app ook blijven bestaan.

Eind 2020 is onze oude Kerkgeldapp vervangen door de app Appostel.
Begin januari hebben we de beamerberichten ook aangepast. Er worden drie sheets gepresenteerd. De eerste sheet geeft een toelichting op het collectedoel van de diaconie, de tweede sheet betreft Eredienst en Pastoraat en op de derde sheet staat de QR code en de bankrekeningnummers van diaconie en van de kerk.

U kunt uw gift (collecte) op verschillende manieren doen.
Allereerst via de Appostel app via uw telefoon. We hopen en verwachten dat van deze app steeds meer gebruik gemaakt gaat worden. Het liefst via een tegoed om kosten voor de kerk te besparen. Als u de app niet heeft, kunt u de QR code scannen met uw telefoon m.b.v. een hiervoor geschikte app. U wordt dan doorgelinkt naar het giftenformulier op de website van de Lichtkring. Daar wordt toegelicht hoe u uw gift kunt overmaken.
Verder kunt u uw gift rechtstreeks overmaken op de bankrekening van de diaconie of de kerk. Graag willen wij u vragen om in omschrijving mee te geven voor welk doel u geld over maakt. En verder is het nog steeds mogelijk om met collectebonnen te betalen.

50 euro actie
Weet u dat u maandelijks een goed doel kunt doorgeven waaraan de diaconie € 50,- overmaakt. U kunt uw verzoek mailen naar lichtkringdiaconie@gmail.com. Wilt u dan aangeven waarom u dit doel een warm hart toedraagt. En als er bijzonder verhaal achter zit, dan horen wij dat ook graag zodat wij dit kunnen publiceren.
Als diaconie hebben we besloten dat we ook in het jaar 2021 maandelijks een gift van € 50,- gaan overmaken en we hopen dat u met veel suggesties komt.

Ap Verduijn, secretaris
Comments