Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Vanuit de Commissie Vorming en Toerusting

Geplaatst 28 nov. 2019 09:32 door Redactie Lichtkring
Bij de Adventsdiensten:

Met de vier (vrouwelijke) voorgangers staan we voor een mooie taak in de Adventsdiensten:
Hoe verbinden we de lezingen uit het boek Micha (volgens het Leesrooster aangegeven) met thema’s uit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer en het materiaal van Basics van de kinderen.

Op 1 december zal pastor Wilna Wierenga het spits afbijten met het Magnificat van Maria en Micha 2.
Advent is volgens Bonhoeffer, verzet, zoals in het Magnificat: 'God stoot booswichten van hun troon en verheft nederigen. Zijn Rijk is gekomen, het komt en zal komen. Hij maakt de kleine groot, de zwakke sterk.’ Dat was in de context van die dagen (WOII) een getuigenis van jewelste, maar niet alleen toen. Is Maria wel een vrouw van het verzet of toch een nederige dienares..? 
De kinderen gaan het hebben over Juda, die in de zegen van Jacob wordt aangekondigd als heerser die de vijand zal verslaan.

Na de dienst is het werkschrift bij het leven van Dietrich Bonhoeffer te verkrijgen tegen de kostprijs van €2 en er zal werk van hem ter inzage liggen.

Ook klinkt er het startschot van de Levende Adventskalender: Elke dag een deur open bij de Levende Adventskalender van de Lichtkring. Bij de protestantse gemeente van Kerk en Zanen, de Lichtkring, gaat er in december letterlijk elke dag een deur open. Om het Licht van de Kerstperiode zichtbaar te maken is er voor elke dag in de adventstijd een of meerdere activiteiten gepland. Voor jong en oud, voor kerkelijk en niet kerkelijk. Iedereen welkom!
**Woont u buiten Kerk en Zanen en ontvangt u niet het Wijkbericht, dan kunt u uw exemplaar vanaf 18 november meenemen vanuit de Lichtkring.

Op 8 december gaat Mirjam Vos voor en zij zal spreken over ‘Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden’ en daarbij het thema laatste-voorlaatste van Bonhoeffer aanhalen.
De kinderen horen over Obed, het kind dat niet meer verwacht werd en toch kwam en zo de toekomst weer opende voor Israel.

Omdat Mirjam besloten heeft geen predikant te worden en nu bij het NBG werkt zal haar preekconsent vanaf 2020 vervallen. Zij is blij dat zij nog een keer in de Lichtkring mag voorgaan, zij kwam graag bij ons, schrijft ze.

Op 15 december zal ds. Annemarie Six-Wienen voorgaan en neemt mee in haar overweging een citaat van Bonhoeffer:
Het is niet kies en zeker niet Gods wil om in de armen van een vrouw naar de hemel te verlangen. Men moet God juist vinden en liefhebben in wat hij ons geeft.
Hoe houd je het uit met de spanning tussen leven in het nu en verlangen naar het leven van straks?
De lezingen komen uit Micha 6:1-8 en Romeinen 1,1-7.
Over David gaat het verhaal voor de kinderen, de kleinste en de jongste van zijn familie, die later als de grootste koning van Israel wordt beschouwd.

Op 22 december zal er gedoopt gaan worden en zal Ds Anne-Marie van Briemen spreken over de navolging van Christus 
en Micha 7. Bonhoeffer zegt: Geloven en God ontmoeten/God zoeken gebeurt in de ontmoeting met de zwakste mens
Een Illustratie uit zijn leven: Bonhoeffer gaat als jonge theoloog, voor verdere studie, naar New York. Hij verblijft er in de zwarte gemeente van Harlem waar hij geconfronteerd wordt met de zwarte armoede en achterstelling. Daar, in New York vindt zijn ommekeer plaats. ‘In Berlijn is hij theoloog geworden, maar in Amerika wordt hij christen. Daar ontdekt hij in de prediking dat Christus de Levende is, die mensen weghaalt uit de werkelijkheid van zonde en schuld.’
De kinderen gaan in het verhaal van Koning Josia horen. Als je blijft geloven in Gods belofte, dan zal het uiteindelijk goed komen.

In de oudejaarsdienst van 31 december zal ds. Anne-Marie van Briemen het bekende gedicht : Door goede machten stil en trouw omgeven aanhalen.
Bonhoeffer kwam uit een warm nest in een burgerlijk milieu, een geborgen thuis. Hij wist wat een goed glas wijn is, hoe heerlijk een academisch gesprek. De laatste jaren van zijn leven – in gevangenschap – heeft hij deze ‘goede machten’ hard gemist. Zijn brieven uit gevangenschap getuigen ook daarvan. 

pastor Wilna Wierenga                                                  
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/actueel/nieuws-lichtkring/_draft_post-1/bonhoeffer_portraet01.jpg?attredirects=0
Comments