Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Vanuit de commissie Vorming en Toerusting

Geplaatst 13 jan. 2020 12:50 door Redactie Lichtkring
In de eerste helft van dit seizoen heeft de commissie vorming en toerusting een aantal mooie en inspirerende activiteiten georganiseerd. Zoals de maaltijd op de startzondag, de avond over kinderbijbels en prentenboeken en de activiteiten rond de Levende Adventskalender. De film ‘Agent of Grace’ (over het leven van Bonhoeffer) werd zo goed bezocht, dat we in januari nog een filmavond hebben georganiseerd.

Er was veel belangstelling voor het boekje ‘Bonhoeffer75’. We hebben extra exemplaren moeten bestellen en daarvan hebben we nog enkele exemplaren over. Heeft u nog belangstelling voor een exemplaar, dan kunt u dat aangeven bij Sara van der Nagel.

Ook in de tweede helft van het seizoen organiseren we weer een aantal mooie activiteiten.

Donderdagavond 6 februari lezing Kick Bras over de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer
Dietrich Bonhoeffer is de meest populaire theoloog uit de twintigste eeuw. Dat komt door zijn revolutionaire gedachten over geloof in God in de moderne tijd. Maar ook door zijn indringende visie op de navolging van Christus. Maar vooral door het feit dat hij in zijn verzet tegen het regime van Hitler de kant koos van de Joden en andere vervolgden. Dat moest hij met de dood bekopen. Zo is hij een moderne martelaar geworden.

Kick Bras schreef een boek over zijn spiritualiteit. Hij zal hierover een lezing houden op donderdag 6 februari a.s. om 20.00 in de Lichtkring. Daarbij zal hij foto’s uit het leven van Bonhoeffer en teksten uit zijn boeken projecteren. Ook legt hij ons een gedicht van Bonhoeffer ter bespreking voor. Na zijn lezing kunnen we met hem en elkaar in gesprek gaan.

We zijn het niet gewend, maar voor deze lezing willen we graag dat u zich aanmeldt. Dat kan via een mailtje naar Sara van der Nagel (johnensara@casema.nl)

De koffie/thee staat vanaf 19.45 uur klaar. U bent van harte welkom!

Dinsdag 18 februari een avond over Judas geleid door Martine van der Herberg
Tot op de dag van vandaag spreekt Judas tot de verbeelding in de kunst en de literatuur. Vaak staat Judas symbool voor verraad en eigenlijk voor alles wat slecht is. Wat zegt de Bijbel over Judas’ leven en dood? Was hij echt alleen maar slecht? Judas is sinds de verhalen in het Nieuwe Testament niet onbesproken gebleven. Wat was het beeld van Judas in de verdere geschiedenis? Op dinsdagavond 18 februari verdiepen we ons in de figuur Judas en alles wat er aan hem is gaan kleven. Een mooie avond als extra verdieping voor de musical. 

In verband met het Avondgebed begint de avond om 20.15 uur. Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar.

Woensdag 26 februari As woensdag Soberheidsmaaltijd
Op Aswoensdag bent u van harte uitgenodigd voor een soberheidsmaaltijd. Na de maaltijd zal Anne-Marie van Briemen de betekenis van Aswoensdag toelichten en zal er een uitleg zijn over enkele hongerdoeken die in bezit zijn van de Lichtkring. De maaltijd begint om 18.00 uur. Opgeven voor de maaltijd kan bij Sara van der Nagel (johnensara@casema.nl).

Donderdagavond 5 maart en dinsdagochtend 10 maart
Contextueel Bijbellezen met Judas o.l.v. Anne-Marie van Briemen. (In het vorige Kerk en Samen stond donderdagavond 12 maart, maar ivm een andere activiteit in de Lichtkring hebben we de avond verzet naar 5 maart)

Wij zien u graag bij één of meer activiteiten van de commissie vorming en toerusting.

Hartelijke groet van de commissieleden,
Anneke Booij, Sandra Chang en Sara van der Nagel en het predikantenteam.
Comments