Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Vanuit de Commissie Vorming & Toerusting

Geplaatst 9 okt. 2019 10:07 door Redactie Lichtkring   [ 9 okt. 2019 10:37 bijgewerkt ]
Vanuit deze commissie bezinnen we ons met elkaar op de verschillende manieren om het geloof ter sprake te brengen. In dit bericht leest u meer over de activiteiten die de commissie Vorming & Toerusting organiseert.
 
Dietrich Bonhoeffer
Ter gelegenheid van de 75ste  sterfdag van Dietrich Bonhoeffer willen we in de Adventsperiode op allerlei momenten aandacht besteden aan zijn leven en werk.
Dietrich Bonhoeffer (1906- 1945) was een predikant in Duitsland. Hij  nam actief deel aan het verzet tegen het Hitlerbewind. Hij werd in 1943 opgepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen, 39 jaar oud. Hij heeft veel nagedacht en geschreven over wie hij als mens was en wat God betekende in zijn leven. Voor zijn gevangenschap had hij al veel geschreven en tijdens zijn verblijf in de gevangenis heeft hij veel brieven uit zijn cel weten te smokkelen. Deze laatste zijn gepubliceerd in het boek ‘Verzet en overgave’. Ook schreef hij over hoe de kerk zou moeten omgaan met het geweld en de gevolgen van de oorlog. Hoe moest de kerk verder na de oorlog? Zijn totale oeuvre beslaat 18 delen.
Bekend is een van zijn laatste gedichten "Door goede machten trouw en stil omgeven" dat in een vertaling van W.J Schultle Nordholt in het Liedboek der Kerken is verschenen.
In de Adventstijd zullen de vier diensten n.a.v. thema’s uit het werk en leven van Dietrich Bonhoeffer door de voorgangers worden voorbereid.
    
Op verschillende tijdstippen zal er een film te zien zijn over het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer: te weten dinsdagmiddag 3 december om 14 uur en dinsdag 10 december na het Avondgebed.
   
Er zijn 75 exemplaren van het jubileumboekje over Bonhoeffer beschikbaar. Vanaf 1 december zijn deze,  tegen kostprijs (€2 ,per stuk) voor kringen en gemeenteleden beschikbaar.
Op 1 december zullen ook boeken van Dietrich Bonhoeffer ter inzage liggen in de Lichtkring. 
 
Ook in de Levende Adventskalender zal, waar mogelijk, dit thema worden behandeld. 
 
Voor alle Kinderkerken, Jeugdkerken, Kringen, Cathechesegroepen is een werkblad beschikbaar waar op een speelse manier kennis gemaakt kan worden met thema’s uit het werk en leven van  D. Bonhoeffer. Deze is vanaf 1 november beschikbaar via Pastor Wilna Wierenga.
 
Levende Adventskalender
Tijdens de adventsperiode zal er elke dag een deur in en om de Lichtkring open zijn. Elke dag een activiteit. Nieuw en bestaand. Variërend van maaltijd, gewoon gezellig ( bij mensen thuis koffie of thee), kring, ‘Kun je nog zingen’ bijeenkomsten, knutselen, avondgebed, diensten, film, clubwerk, kinderactiviteiten, Dukdalf activiteit etc..
Samen met de Kerstgroet en de uitnodiging voor de KerstLichtKring op 2ekerstdag zal de Adventskalender begin november op 6000 adressen worden verspreid.
 
Judas
Het zal u vast niet ontgaan zijn. Volgend jaar april wordt in de Lichtkring de musical Judas uitgevoerd. Om wat meer over de Bijbelse figuur Judas te weten te komen, hebben we Martine v.d. Herberg uitgenodigd om wat te komen vertellen over Judas. Een van haar afstudeerscripties gaat over Judas. Noteer de datum 18 februari alvast in uw agenda. Martine zal voor het volgende Kerk en Samen hierover een stukje schrijven.
 
In januari zal ds. Anne-Marie van Briemen een avond verzorgen over contextueel Bijbellezen in relatie tot Judas. Datum moet nog vastgesteld worden.
 
Wij ontmoeten u graag bij een van deze activiteiten.
 
Commissie V&T : Sandra Chang, Anneke Booij en Sara van der Nagel 
Anne-Marie van Briemen en Wilna Wierenga

Comments