Actueel‎ > ‎Nieuws Lichtkring‎ > ‎

Wat doet de Lichtkring met de AVG?

Geplaatst 7 jun. 2018 10:51 door Redactie Lichtkring
Het zal u/jou niet zijn ontgaan dat vele instanties, verenigingen, webwinkels en vele anderen momenteel druk bezig zijn met de regelgeving rondom de privacy van een ieder. Sinds 25 mei dit jaar is er een nieuwe Europese wet ingegaan, die regelt dat met de privacy van de burger voldoende zorgvuldig wordt omgegaan. Dit is afgekort de AVG en voluit: Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Daarbij gaat het er met name om dat wordt geregeld dat zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens en afbeeldingen van personen in administraties en communicatiemiddelen van verenigingen, bedrijven en zo ook kerkelijke gemeentes.

Ook in de Lichtkringgemeente heeft de invoering van de AVG het signaal gegeven om de afspraken en ons handelen eens grondig te toetsen aan de daarvoor nu ingevoerde geldende regels. Het is fijn om te constateren dat de eerste indrukken aangeven dat wij daar als kerkelijke gemeente van nature altijd al zo goed en zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Veel gaat al goed, maar in het kader van de nieuwe wet is dat niet goed genoeg.
Achter de schermen zijn wij dan ook volop bezig om alles op een rij te zetten en met elkaar vast te stellen, hoe wij zo goed mogelijk de gaten/onduidelijkheden in ons handelen kunnen opvullen. Uitgangspunt daarbij is natuurlijk de nu geldende regelgeving, maar ook hoe deze werkbaar kan worden toegepast. Daarin moeten sociale betrokkenheid en vereiste en/of gewenste privacy soms tegen elkaar worden afgewogen. In een kerkelijke gemeente zijn wij graag betrokken bij elkaar en is omzien naar elkaar een waardevol kenmerk. Dit lijkt soms in het gedrang te komen met alle regeltjes die de nieuwe wet ons aangeeft. Niet makkelijk dus, maar het gaat vast lukken om daar uiteindelijk een gedragen invulling aan te geven.
Ook maken wij daarbij dankbaar gebruik van input vanuit de Protestantse kerk Nederland en een ieder die ons hierbij kan helpen.
Binnen redelijke termijn willen wij dan ook zo eenduidig mogelijk alles op een rij hebben en dit met u/jou delen. Maar voor nu wil ik toch om enig geduld vragen. Zoals aangegeven is er nogal wat uit te zoeken en af te wegen. Het kan dus zijn dat u/jij ook even moet wachten op antwoorden op vragen die u/jij hier misschien over hebt. Blijf overigens niet lopen met die vragen, maar breng ze in. Ook die kunnen een bijdrage leveren aan een zo compleet mogelijke invulling aan het omgaan met en voldoen aan de AVG. Mail uw/jouw vragen aan scriba@pkn-lichtkring.nl, of geef ze mee aan iemand in de kerkenraad, die u/jij goed kent.

Weet dus dat we volop bezig zijn met een zorgvuldige invulling van de AVG, die past bij een kerkelijke levende gemeente als de Lichtkring, waarin omzien naar elkaar belangrijk is. Zodra we er helemaal uit zijn, gaan we dat natuurlijk met u/jou delen. In de tussentijd gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met uw/jouw privacy, zoals dat van ons verwacht mag worden.

De belangrijkste AVG punten op een rij:
• Met ingang van 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze Verordening regelt met name het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en afbeeldingen in administraties en in communicatiemiddelen.
• De kerkelijke gemeente de Lichtkring gaat hier zorgvuldig invulling aan geven.
• Dat kost wat tijd en er wordt een beroep gedaan op uw/jouw geduld.
Tot die tijd gaan we, zoals altijd al, zo zorgvuldig mogelijk om met uw/jouw privacy.
• Vragen? Blijf er niet mee lopen, maar stuur ze per mail aan: scriba@pkn-lichtkring.nl, of geef ze mee aan iemand in de kerkenraad, die u/jij goed kent.
• Binnen redelijke termijn zullen we met u/jou delen, hoe wij als Lichtkring de omgangswijze met de AVG hebben ingevuld en hebben vorm gegeven.

Dank voor uw/jouw begrip, ook als we nu misschien onbedoeld nog net niet helemaal handelen zoals de AVG ons voorschrijft.

Jan Tol
Aanspreekpunt vanuit het moderamen .
(niet verder vertellen hoor 😊)
Comments