Berichten uit de beroepingscommissie

11-12-2019:
Aan de slag 

Op 11 november heeft de beroepingscommissie haar opdracht ontvangen van de kerkenraad om een advies uit te brengen voor een te beroepen predikant in een vacature van 60%. Hiermee is de commissie, bestaande uit de leden Anne Jet Plat, Lia de Koning, Sabine van de Bovenkamp (voorzitter), Gerrit Jan de Kleuver, Leen Plug en Jan Tol, voortvarend aan de slag gegaan. De commissie wordt hierin, waar nodig, ondersteund door ds. Anne-Marie van Briemen als consulent (te raadplegen voor advies) en Jaap Reijneveld voor de kerkrentmeesterlijke zaken.

Hoe gaat nu zo’n beroepingscommissie in z’n werk? Voor de meesten van ons is dat ook nieuw. Gelukkig is er de dienstenorganisatie van de PKN die veel informatie kan geven en is er informatie en ervaring beschikbaar van de vorige beroepingscommissies. De commissie heeft daarnaast ook de kans mogen benutten om in twee cursusavonden (op 25 en 27 november) veel informatie mee te krijgen, veel te leren en gesprekstechnieken te oefenen. Het waren dan ook twee waardevolle avonden, waarmee we een goede start hebben kunnen maken.
Inmiddels hebben we ook twee fijne vergaderingen met elkaar mogen hebben, waarin met name het elkaar leren kennen, het doorgronden van de profielschets (het ‘verlanglijstje’ van de gemeente) en het opstarten van de procedures centraal stonden. Deze profielschets, opgesteld door de kerkenraad, zal binnenkort op de website van de Lichtkring gepubliceerd worden, dus kijk gerust.

Op zoek naar kandidaten 
December is de maand waarin minder wordt vergaderd, maar waarin wel de zoektocht verder wordt voorbereid, zodat we begin januari 2020 veel acties direct kunnen gaan uitvoeren. Denk daarbij aan het plaatsen van een vacature advertentie en het contact opnemen met genoemde mogelijke kandidaten om te informeren, of zij geïnteresseerd zijn in de vacature.
U, jij, als gemeentelid nodigen we uit om namen te noemen van mogelijk geschikte predikanten. Dit kan door de beroepingscommissie een mail (of een briefje) te sturen met daarin de naam van de door jou/u mogelijk geschikt geachte predikant met een korte motivatie.
Zend dit bericht aan:
• beroepingscommissie@pkn-lichtkring.info,
• of stuur een briefje aan het postadres : Wijkgemeente Kerk en Zanen, Thailandsingel 70, 2408 HV,
Alphen aan den Rijn ter attentie van de beroepingscommissie
• of overhandig dit aan een van de leden.
Het noemen van namen kan tot uiterlijk 15 januari 2020.

Gedragen 
We hebben in onze ontmoetingen mogen constateren dat de veelkleurigheid van de commissie een weerspiegeling is van onze gemeente. We voelen allen de verantwoordelijkheid die we hebben gekregen om met een passend advies te komen, maar we voelen ons daarin ook gedragen door Zijn Geest. Het is fijn als u/jij ons ook meeneemt in uw/jouw gebeden voor het inzicht en wijsheid dat we nodig hebben in onze zoektocht naar een predikant die zich geroepen zal voelen tot onze gemeente.

Met enige regelmaat zullen we de gemeente op de hoogte houden van de voortgang, maar weet dat we vanuit zorgvuldigheid en geheimhouding soms langere tijd weinig kunnen melden.

De beroepingscommissie (Anne Jet, Lia, Sabine, Gerrit Jan, Jan en Leen)
Comments