Kerkbalans

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkbalans/Kerkbalans%202021%20(1)%20150x150.png
Alleen samen zijn we kerk 

Samen... Dat woord heeft dit jaar extra betekenis gekregen. Ook in de kerk.
De kerk, en ook onze kerk de Lichtkring, wordt letterlijk en figuurlijk gevormd door mensen. Wij vormen samen de kerk én geven er samen vorm aan. Dit jaar moesten we daarvoor meer dan ooit op zoek naar nieuwe manieren.

Op deze pagina publiceren we artikelen over activiteiten en initiatieven die vorm hebben gegeven aan ons samen-kerk-zijn in 2020. Want ondanks de beperkingen hebben we dankzij de creativiteit van veel mensen toch veel wél kunnen doen. Lees onderaan deze pagina hoe we dat gedaan hebben en wat daarvoor nodig was. Dank aan iedereen die dit mogelijk maakte. 

Om de kerk, in welke vorm dan ook, inhoud te kunnen geven zijn echter niet alleen wij nodig, de mensen die samen de kerk zijn, maar hebben we ook geld nodig. Om de Lichtkring te kunnen exploiteren en te onderhouden, om de salarissen van predikanten en andere beroepskrachten te kunnen betalen, maar ook om onze activiteiten mogelijk te maken.

Jaarlijks houden we hiervoor de actie Kerkbalans. Dit seizoen wordt de actie gehouden van 17 tot en met 28 januari 2021, met als thema "Geef vandaag voor de kerk van morgen". Doet u mee?

Om een beeld te krijgen van wat de kerk doet met uw bijdrage aan de actie Kerkbalans, kunt u hieronder de begroting voor 2021 raadplegen. Wij hopen ook dit jaar weer op u te mogen rekenen!

Comments