Kerkenraad


Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de beide wijkpredikanten, de jeugdwerker, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. De taak van de kerkenraad bestaat uit het uitzetten van de hoofdlijnen van het beleid, uitwisselen van informatie en het onderhouden van de onderlinge contacten. Om het kerkelijk beleid te structureren werkt de kerkenraad met een meerjarig beleidsplan en met jaarplannen. 

De kerkenraad bestaat uit een kleine groep kerkleden die de uitdaging aangaat om met elkaar de zorg voor het goed functioneren en het verder uitbouwen van de Protestantse Gemeente de Lichtkring op zich te nemen. Ieder jaar zijn weer nieuwe enthousiaste kerkleden nodig om mee te werken aan deze uitdagende taak. Hebt u vragen over of interesse in het werk van de kerkenraad, neem dan gerust contact op met de predikant, jeugdwerker of een van de kerkenraadsleden.

Het contact overzicht op de website geeft van elk van de kerkenraadsleden de uitgebreide informatie.
Dagelijks bestuur (moderamen)

Ds. Kees van Stralen
Predikant
Tel. 0172-515665
                   Tel. 030-7431517
(Mevr.) Hennie van der Ouw
Eerste Scriba
Tel. 06-41345065

André Plat
Tweede scriba
Tel. 06-20959903

 Jeugdwerker


Jeugdouderlingen

Oscar van Duijn
Tel. 06-51847777Pastoraal ouderlingen:

Wijk 1: 
Vacature, interesse? Laat het weten.


Wijk 4: Alie Ossevoort
Tel. 0172-425321


Wijk 7: Heske Breen
Ouderling kerkrentmeesters

Wim van Tongeren
Tel. 0172-470963


Barbara Rijskamp
Tel. 0172-43 05 98 

Diakenen

Annet Nievaart
Tel.  0172-42 63 27


Jeen Duker
Voorzitter
Tel. 0172-490485

Jan Tol
Bestuurlijk ouderling
Tel. 0172-495197
Jeanette van Veelen
tel. 06-46011468
   
Wijk 2: Jonie Oskamp
 Tel. 0172-617788


Wijk 5: Mirjam van Tol
Tel. 0172-426451


Wijk 8: Saskia Altona
Tel. 0172-491732/0614810822

Marco van Doorn
Tel.  06-51782637
Ap Verduijn
Tel. 0172-47 55 86
Stephen Rotteveel
Tel. 0172-42 60 09


Ds. Ronelle (P.M.) Sonnenberg
Predikant
Tel. 06-27878914

Bestuurlijk ouderling
Vacature: interesse? Laat het weten!

Vacature: interesse? Laat het weten!


Wijk 3: VacantWijk 6
Vacature: interesse? Laat het weten!


Wijk 2: Hans Oskamp
Tel. 0172-617788

Henk Wille
Tel. 0172-494858
Arjo de Bruijn
Tel. 0172-42 66 69
Adriaan Lefeber
Tel. 0172-42 41 74