Kerkenraad


Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de beide wijkpredikanten, de jeugdwerker, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. De taak van de kerkenraad bestaat uit het uitzetten van de hoofdlijnen van het beleid, uitwisselen van informatie en het onderhouden van de onderlinge contacten. Om het kerkelijk beleid te structureren werkt de kerkenraad met een meerjarig beleidsplan en met jaarplannen. 

De kerkenraad bestaat uit een kleine groep kerkleden die de uitdaging aangaat om met elkaar de zorg voor het goed functioneren en het verder uitbouwen van de Protestantse Gemeente de Lichtkring op zich te nemen. Ieder jaar zijn weer nieuwe enthousiaste kerkleden nodig om mee te werken aan deze uitdagende taak. Hebt u vragen over of interesse in het werk van de kerkenraad, neem dan gerust contact op met de predikant, jeugdwerker of een van de kerkenraadsleden.

Het contact overzicht op de website geeft van elk van de kerkenraadsleden de uitgebreide informatie.

De  vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad staan vermeld in de activiteitenkalender. Dit omdat het nuttig kan zijn dat gemeenteleden met belangstelling voor de gang van zaken of betrokken bij bepaalde agenda-punten, de vergaderdata kunnen nazien.
Verder zijn deze vergaderingen openbaar. Niet leden van het moderamen en kerkenraad worden wel verzocht hun komst even aan te melden bij de scriba@pkn-lichtkring.nl.

Dagelijks bestuur (moderamen)

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Anne-Marie%20van%20Briemen%20web.jpg
ds. A.M.D. (Anne-Marie) van Briemen
Predikant 
Tel. 0172-214314

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Andre%20Plat%20web.jpg
André Plat
Tweede scriba
Tel. 06-209 599 03


 Kerkelijk werker
 
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Wilna%20Wierenga%20web.jpg
pastor Wilna (W.) Wierenga
Tel. 06-152 539 09


Jeugdouderlingen

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Oscar%20van%20Duijn%20web.jpg
Oscar van Duijn
Tel. 06-518 477 77


Pastoraal ouderlingen

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Hans%20Oskam%20web.jpg
Wijk A: Hans Oskamp
Tel. 0172-61 77 88

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Alie%20Ossevoort%20web.jpg
Wijk B: Alie Ossevoort
Tel. 0172-42 53 21


Ouderling kerkrentmeesters

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Barbara%20Rijskamp.jpg?attredirects=0
Barbara Rijskamp
Tel. 06-305 176 41


https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Jaap%20Reijneveld%20web.jpg
Jaap Reijneveld
Tel. 0172-42 52 20


Diakenen

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Annet%20Nievaart%20web.jpg
Annet Nievaart
Tel.  0172-42 63 27

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Menno%20van%20Doorn.jpg?attredirects=0
Menno van Doorn
                  Tel. 0172-47 28 51


Jeen Duker
Voorzitter
Tel. 0172-49 04 85

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Jan%20Tol%20web.jpg
Jan Tol
Bestuurlijk ouderling
Tel. 0172-49 51 97
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Jeanette%20van%20Veelen%20web.jpg
Jeanette van Veelen
Tel. 06-460 114 68
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Jonie%20Oskam%20web.jpg
Wijk A: Jonie Oskamp
 Tel. 0172-61 77 88

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Lia%20de%20Koning%202%20web.jpg
Wijk C: Lia de Koning
Tel. 0172-43 94 34
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Marco%20van%20Doorn%20web.jpg
Marco van Doorn
Tel.  0172- 60 01 57


Arjo de Bruijn


Margreet Brouwerhttps://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Hennie%20van%20der%20Ouw%20web.jpg
(Mevr.) Hennie van der Ouw
Eerste Scriba
Tel. 06-413 450 65

Bestuurlijk ouderling
Vacature: interesse? Laat het weten!

Jan-Henk Leeuwenburg
Tel. 0172-43 94 34    
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Heske%20Breen%20web.jpg
Wijk A (RV en ZV): Heske Breen
Tel. 0172-49 92 82

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Saskia%20Altona%20web.jpg
Wijk D: Saskia Altona
Tel. 0172-49 17 32 
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Henk%20Wille%20web.jpg
Henk Wille
Tel. 06-532 735 50


https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/kerkenraad/Ab%20Verduijn%20web.jpg
Albert Verduijn
Tel. 06-220 630 79