Kerkenraad


Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de beide wijkpredikanten, de jeugdwerker, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. De taak van de kerkenraad bestaat uit het uitzetten van de hoofdlijnen van het beleid, uitwisselen van informatie en het onderhouden van de onderlinge contacten. Om het kerkelijk beleid te structureren werkt de kerkenraad met een meerjarig beleidsplan en met jaarplannen. 

De kerkenraad bestaat uit een kleine groep kerkleden die de uitdaging aangaat om met elkaar de zorg voor het goed functioneren en het verder uitbouwen van de Protestantse Gemeente de Lichtkring op zich te nemen. Ieder jaar zijn weer nieuwe enthousiaste kerkleden nodig om mee te werken aan deze uitdagende taak. Hebt u vragen over of interesse in het werk van de kerkenraad, neem dan gerust contact op met de predikant, jeugdwerker of een van de kerkenraadsleden.

Het contact overzicht op de website geeft van elk van de kerkenraadsleden de uitgebreide informatie.

De  vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad staan vermeld in de activiteitenkalender. Dit omdat het nuttig kan zijn dat gemeenteleden met belangstelling voor de gang van zaken of betrokken bij bepaalde agenda-punten, de vergaderdata kunnen nazien.
Verder zijn deze vergaderingen openbaar. Niet leden van het moderamen en kerkenraad worden wel verzocht hun komst even aan te melden bij de scriba@pkn-lichtkring.nl.

Dagelijks bestuur (moderamen)

Ds. Ronelle (P.M.) Sonnenberg
Predikant
Tel. 06-27878914

André Plat
Tweede scriba
Tel. 06-20959903

 Kerkelijk werker

  mevrouw Wilna (W.) Wierenga
Tel. 06-15253909Jeugdouderlingen

Oscar van Duijn
Tel. 06-51847777Pastoraal ouderlingen:
Wijk 1: 
Vacature, interesse? Laat het weten.

Wijk 3: Vacant


Wijk 6
Vacature: interesse? Laat het weten!


Ouderling kerkrentmeesters

Wim van Tongeren
Tel. 0172-470963


Barbara Rijskamp
Tel. 0172-43 05 98 

Diakenen

Annet Nievaart
Tel.  0172-42 63 27


Jeen Duker
Voorzitter
Tel. 0172-490485

Jan Tol
Bestuurlijk ouderling
Tel. 0172-495197


Jeanette van Veelen
tel. 06-46011468Wijk 2: Jonie Oskamp
 Tel. 0172-617788


Wijk 4: Alie Ossevoort
Tel. 0172-425321

Wijk 7: Heske Breen

Marco van Doorn
Tel.  06-51782637
Ap Verduijn
Tel. 0172-47 55 86
Stephen Rotteveel
Tel. 0172-42 60 09


(Mevr.) Hennie van der Ouw
Eerste Scriba
Tel. 06-41345065

Bestuurlijk ouderling
Vacature: interesse? Laat het weten!

Wijk 2: Hans Oskamp
Tel. 0172-617788


Wijk 5: Mirjam van Tol
Tel. 0172-426451

Wijk 8: Saskia Altona
Tel. 0172-491732/0614810822
Henk Wille
Tel. 0172-494858

Arjo de Bruijn
Tel. 0172-42 66 69
Adriaan Lefeber
Tel. 0172-42 41 74