Organisatie

Meer van 250 vrijwilligers zetten zich in voor de Lichtkring? Interesse om ook mee te doen?
Spreekt het u aan om een bijdrage te leveren aan een van de genoemde activiteiten of heeft u zelf een goed idee voor een nieuwe activiteit? Neem dan gerust contact op met de betreffende contactpersoon of de kerkenraad. Vrijwilligerswerk geeft voldoening en de Lichtkring is er voor een groot deel afhankelijk van. Vrijwillige inzet is bovendien een prima manier om de sociale contacten uit te breiden.