Over de Lichtkring‎ > ‎Organisatie‎ > ‎

Beamergroep

De beamergroep bestaat momenteel uit vijf personen die verantwoordelijk zijn voor het maken van sheets en het presenteren daarvan ter ondersteuning van de kerkdienst. De sheets kunnen gebruikt worden voor korte mededelingen, aankondiging van de collecte, en de liturgie met de schriftlezingen, de psalmen, gezangen, het maandlied en andere liederen. Naast deze standaardpresentatie is er ruimte voor ondersteunende sheets met foto’s, tekeningen enz. om de preek of andere elementen in de dienst te begeleiden. De beamergroep verzamelt uit verschillende bronnen deze informatie en vormt die samen tot één presentatie.Heeft u een mededeling, foto of filmpje dat u graag gebeamerd wilt zien op de zondagmorgen?
Stuur dit dan uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur naar de tweede scriba (tweedescriba@pkn-lichtkring.nl), dan zorgt de beamergroep ervoor dat dit geprojecteerd wordt! Voor speciale berichten (bv. foto tijdens de dienst) is een USB stick als back-up handig, mocht u twijfelen of uw email wel gelezen en verwerkt is.
Het meest makkelijk is het als u het bericht aanlevert in powerpoint en wel volgens het bijgaand format (let ook op het lettertype Verdana 26). Graag maximaal 2 dia's gebruiken per bericht (ongeveer 100 woorden). 

Contactpersoon: Oscar van Duijn (06-518 477 77)

Het volledige contactenoverzicht kunt u vinden op: http://www.pkn-lichtkring.nl/praktisch/contact