Over de Lichtkring‎ > ‎Organisatie‎ > ‎

Commissie communicatie

In onze wijkgemeente is de Communicatie Commissie verantwoordelijk voor zowel de dagelijkse communicatie binnen en buiten de wijkgemeente als de realisatie van in de beleidsplannen vastgestelde doelstellingen.

De Communicatie Commissie werkt onder de verantwoordelijkheid van het Moderamen en werkt in nauwe samenwerking met alle geledingen.

Het volledige contactenoverzicht van de Commissie Communicatie kunt u vinden op: 
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/organisatie/communicatie/communicatie.jpg

Enkele van de periodieke uitgaven:

Kerk en Samen (voorheen Wijkbericht)
Het gratis bericht verschijnt elf keer per jaar en wordt bezorgd bij alle leden van de wijkgemeente die hier prijs op stellen. Door middel van het informatieblad blijft u op de hoogte van de kerkdiensten, de kerkelijke stand, het collecteoverzicht en alle activiteiten. In Kerk en Samen staat vermeld waar kopij ingeleverd kan worden en voor welke datum.
Het schema voor het inleveren van de kopij en de verspreiding van Kerk en samen vindt u via onderstaande links:


"Kerken rond Rijn en Gouwe".
In "Kerken rond Rijn en Gouwe", dat tweewekelijks verschijnt, vindt u het actuele nieuws uit onze eigen gemeente, maar ook van de andere wijkgemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland te Alphen aan den Rijn en een aantal gemeenten in de omgeving. Ook staat er een overzicht in van de betreffende  kerkdiensten. Een abonnement kan worden aangevraagd via het Kerkelijk Bureau of via scriba@pkn-lichtkring.nl. Meer informatie: www.kerkenrijnengouwe.nl

Website
Op de website www.pkn-lichtkring.nl vindt u zowel actuele informatie (in de nieuwsberichten), als uitgebreide algemene informatie over de Lichtkring en haar geledingen (in de kopjes in de linker kolom). Ook is het mogelijk om  op de website kerkdiensten te beluisteren en u aan te melden voor onze  email nieuwsbrief. U kunt ons bovendien ook volgen op Facebook en Twitter.Ċ
Redactie Lichtkring,
17 jan. 2021 04:51