Over de Lichtkring‎ > ‎Organisatie‎ > ‎

Commissie communicatie

In onze wijkgemeente is de Communicatie Commissie verantwoordelijk voor zowel de dagelijkse communicatie binnen en buiten de wijkgemeente als de realisatie van in de beleidsplannen vastgestelde doelstellingen.

De Communicatie Commissie werkt onder de verantwoordelijkheid van het Moderamen werkt in nauwe samenwerking met alle geledingen.


Het Communicatie Team bestaat uit:

 Distributie & reproductie teamVerzorgt alle papier reproductie zoals wijkbericht, jaarboekje en boekje met programma vorming en toerusting.
Algemene redactie, vormgeving & opmaakVerzorgt opmaak alle papieren uitgaven en plaatst dagelijks berichten en foto's op de website. Stemt inhoud wijkbericht, website EN beamer-berichten op elkaar af. Houdt centraal lijsten bij zoals contacten, wijken, activiteiten.
 Schrijvende redactie & externe media relatiesSchrijft al dan niet op verzoek over specifieke onderwerpen en activiteiten. Onderhoud contacten met andere media en zorgt voor plaatsing berichten in lokale bladen.
 Techniek & Social MediaVerzorgt online marketing, social media en onderzoekt nieuwe mogelijkheden.

Contact persoon : Peter de Pater (474967)

Het volledige contactenoverzicht van de Commissie Communicatie kunt u vinden op: 

Enkele van de periodieke uitgaven:

Wijkbericht  
Het gratis Wijkbericht verschijnt elf keer per jaar en wordt bezorgd bij alle leden van de wijkgemeente die hier prijs op stellen. Door middel van het informatieblad blijft u op de hoogte van de kerkdiensten, de kerkelijke stand, het collecteoverzicht en alle activiteiten. In het Wijkbericht staat vermeld waar kopij ingeleverd kan worden en voor welke datum.
Het schema voor het inleveren van de kopij en de verspreiding van het wijkbericht vindt u via onderstaande links:Het Kerkblad  
In Het Kerkblad, dat wekelijks verschijnt, vindt u het actuele nieuws uit onze eigen gemeente, maar ook van de andere wijkgemeenten van de  Protestants Kerk in  Nederland te Alphen aan den Rijn en een aantal gemeenten in de omgeving. Ook staat er een overzicht in van de betreffende  kerkdiensten. Een abonnement kan worden aangevraagd via het Kerkelijk Bureau of via scriba@pkn-lichtkring.nl.

Website
Op de website www.pkn-lichtkring.nl treft u zowel actuele informatie aan als een uitgebreidere versie van de onderwerpen in dit jaarboekje. Ook is het mogelijk om  op de website kerkdiensten te beluisteren. Alle informatie uit de andere uitgaven is ook op de website van de Lichtkring te vinden.
Contact: redactie@pkn-lichtkring.nl

Lichtkring|Nieuws (via email, twitter en Facebook)
Op de website www.pkn-lichtkring.nl  treft u zowel actuele informatie aan als een uitgebreidere versie van de onderwerpen in dit jaarboekje. Ook is het mogelijk om  op de website kerkdiensten te beluisteren en u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief.
Ċ
Redactie Lichtkring,
17 dec. 2017 10:28
Ċ
Redactie Lichtkring,
27 nov. 2018 03:13