Over de Lichtkring‎ > ‎Organisatie‎ > ‎

Jeugdraad

Wat is de jeugdraad?
De jeugdraad is het coördinerende en faciliterende ‘instrument’ voor de vrijwilligers die binnen de verschillende taakgroepen van het jeugdwerk activiteiten verrichten. Ook is het de spreekbuis van en naar andere kerkelijke geledingen, activiteiten en groepen voor en door de jeugd. De Jeugdraad heeft oog voor pastoraat en zoekt naar mogelijkheden om pastorale ondersteuning te verlenen. Jeugdwerk vraagt om creativiteit en een eigentijdse aanpak. 

Het doel van het Jeugdwerk Lichtkring is dat kinderen en jongeren contact hebben met God, elkaar en de wereld, en tot Gods eer Jezus na te leven, hun talenten in te zetten, het geloof uit te dragen en te groeien in hun christelijke identiteit. De doelstelling is ook terug te vinden in de vijf muurwoorden in de jeugdkelder: 

Contact, WWJD, Talent, Geloof en Groei

Geloofsopvoeding begint al bij de ouders. Daarom wil de Jeugdraad in gesprek zijn met ouders over onderwerpen die met geloofsopvoeding van hun kinderen te maken hebben en momenten creëren om met deze ouders in contact te komen en te blijven. Daarbij coördineert en ondersteunt de Jeugdraad waar nodig, de verschillende groepen die betrokken zijn bij de doelgroep 0-12 jaar, zoals de oppasdienst, de kindernevendienst, het kinderkoor en het clubwerk. 

Voor de groep jongeren met een leeftijd boven de 12 jaar gaat het om doelgericht jongerenwerk. We willen als Jeugdraad breed en goed geïnformeerd worden, en daarnaast ondersteunen daar waar nodig. We bieden, samen met alle andere vrijwilligers, een breed aanbod aan mogelijkheden voor de 12+ jeugd, zoals KOALA, College Tour maar ook Jeugdkerk, Jeugdkerk+ en catechisatie. 

De Jeugdraad bestaat uit een enthousiaste groep, t.w. de jeugdwerker, een jeugddiaken, jeugdouderlingen en jeugdpastoraal medewerkenden. Ook met de predikanten is regelmatig overleg.

De Jeugdraad wil graag transparant zijn naar de gemeente en haar jeugd. Wanneer u of jij ideeën of vragen hebt voor de jeugdraad, of zin heeft om een actieve bijdrage te leveren, neem dan contact op met de Jeugdraad (jeugdraad@pkn-lichtkring.nl) of rechtstreeks met een lid van de jeugdraad. 

Contactpersoon: Oscar van Duijn , Tel: 06-51847777, jeugdraad@pkn-lichtkring.nl

Het volledige contactenoverzicht kunt u vinden op: http://www.pkn-lichtkring.nl/praktisch/contact