Over de Lichtkring‎ > ‎Organisatie‎ > ‎

Pastoraat

Pastoraat
Pastoraat is omzien naar elkaar in woord en daad, in Gods naam. Pastoraat staat niet op zichzelf maar gaat de gehele gemeente aan. Het hoort bij het ambt van alle gelovigen en vindt plaats overal waar mensen elkaar in de gemeente ontmoeten.

De wijkgemeente is verdeeld in acht pastorale wijken, die onder leiding staan van een pastoraal ouderling. Deze geeft leiding aan het wijkteam waarvan in principe één pastoraal medewerker en één contactpersoon deel uitmaken. Ook de predikanten zijn pastoraal bij de wijken betrokken.
Alle nieuw ingekomenen worden door een contactpersoon bezocht. Indien verder contact op prijs wordt gesteld, kan dit worden aangegeven. Het wijkteam organiseert ieder jaar groothuisbezoeken.

De wijkgemeente Kerk en Zanen leeft graag met u mee in blijde en droevige gebeurtenissen. Neemt u gerust contact op met uw pastoraal ouderling of uw wijkpredikant.

Huwelijk
Voor vragen over kerkelijke huwelijksinzegening kunt u terecht bij uw wijkpredikant. 

Doop
Als de predikanten bericht krijgen van de geboorte van een kind, nemen zij contact
op met het betrokken gezin voor een kraambezoek. De ouders kunnen dan een eventuele doopwens ter sprake brengen. 

Ziekenzalving
Ziekenzalving biedt een mogelijkheid om (in geval van ziekte) ons leven met zijn beperkingen ervaarbaar te verbinden met God.
God is immers betrokken bij heel de mens, bij lichaam en geest, bij gezondheid en ziekte. Dat wordt met de ziekenzalving tot uitdrukking gebracht.
Wanneer er gevraagd is om een ziekenzalving, wordt een moment gekozen, waarop de predikant, de wijkouderling en eventueel andere mensen die de zieke graag erbij wil hebben, aanwezig kunnen zijn. Er wordt een korte orde van dienst gevolgd, waarbij wordt gezongen, gebeden en uit de bijbel gelezen. Eén van de onderdelen is het zegenen van de zieke. Daarna wordt met een beetje geurige zalf of olie zijn of haar voorhoofd en handen aangeraakt. Eigenlijk is ziekenzalving dus een bijzondere manier van zegenen. Het kan heilzaam zijn, op heel verschillende manieren. Als u erover denkt om hierom te vragen, informeer dan gerust eens bij één van beide predikanten. Zij kunnen u meer informatie geven.