Over de Lichtkring‎ > ‎Organisatie‎ > ‎

College van kerkrentmeesters

Het College bestaat uit vijf leden: momenteel drie ouderling-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters.
De belangrijkste taak van het College is het beheren van de financiële zaken van de kerk. De kerk is afhankelijk van giften. Het meeste geld wordt opgehaald met de Actie Kerkbalans. Deze actie vindt ieder jaar in januari plaats. Dit geld wordt besteed aan zaken die nodig zijn voor het in stand houden van de kerk. Denk hierbij aan het salaris van de dominee, onderhoud van het gebouw, geluidsapparatuur, inrichting, e.d. Ieder jaar is er weer veel geld nodig om de kerk op dit niveau draaiende te houden. Wij streven er naar dat ieder kerklid een bijdrage levert. 

Mocht u meer informatie willen hebben dan kan altijd contact opgenomen worden met de secretaris van het College van kerkrentmeesters: Maarten van der Nagel, tel. 06-574 217 24 of via mail: kerkrentmeesters@pkn-lichtkring.nl

Het volledige contactenoverzicht kunt u vinden op: http://www.pkn-lichtkring.nl/praktisch/contact