Predikanten en Jeugdwerker

Ds. Kees van Stralen
Mijn allereerste betaalde baan was bij een plaatselijke stichting voor interkerkelijk welzijnswerk. Na zeven jaar werd ik benoemd op een landelijke functie, bij de Raad voor het Jeugdwerk vanwege de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. Nadat ik mijn studie theologie volledig had afgerond, werd ik predikant in Rijsenhout, Haarlemmermeer. In 2002 werd ik, in een dienst in de sporthal aan de Oude Wereld, verbonden als predikant aan Alphen aan den Rijn.
Sinds 2006, de opening van het kerkgebouw de Lichtkring, kan de gemeente de vleugels verder uitslaan. Het gebouw leent zich niet alleen uitstekend op zondag voor kerkdiensten, ook door de week kan er op vele manieren gebruik van worden gemaakt. Sinds de ingebruikname van het kerkgebouw voelt het, ook voor mijzelf, als een doorstart, een volgende fase in de opbouw van de gemeente.
Wat ik aantrekkelijk blijf vinden, is dat ik zoveel mensen ontmoet met wie ik op mag trekken. In en na de kerkdiensten en bij die vele andere activiteiten. Mensen met vragen hoe, met twijfels of en met overtuiging dat God werkzaam is!
En aantrekkelijk is de samenwerking met de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het gemeentewerk. En last but not least de samenwerking met mijn directe collega's. Dat blijkt voor mijzelf ook heel stimulerend te zijn!


Ds (P.M.) Ronelle Sonnenberg
De studie theologie bracht me in 1999 in Utrecht (en een half jaar in Zuid Afrika) waar ik met veel vreugde mijn studietijd heb doorgebracht. Mijn specialisatievakken waren: ‘Oude Testament’ (hoofdvak), ‘christelijke ethiek’ en ‘praktische theologie’ (bijvakken). Na anderhalf jaar pastoraal kerkelijk werker in Doorn, werd ik er in januari 2008 predikant. Vanaf 1 september 2013 ben ik als predikant verbonden aan de Lichtkring in Alphen aan den Rijn. Ik werk er met veel plezier.
In mijn studie bij de Protestants Theologische Universiteit houd ik me bezig met vragen rond jongeren en liturgie. Belangrijk vind ik het geloofsgesprek (rond een Bijbelgedeelte) en de eredienst waarin het Evangelie op diverse toonhoogtes verteld, gehoord en uit geleefd wordt. In gesprekken hoop ik met jong en oud een stukje mee te lopen op hun levenspad. Dat kan een weg zijn met hobbels en kuilen, maar ook door prachtige velden. Het is een weg waarop Christus helende, verzoenende, bemoedigende en kritische liefde met ons gaat. Werken in de kerk doe ik in het vertrouwen dat God een weg met zijn gemeente gaat en met enthousiasme, want ‘zonder enthousiasme is nooit iets groots bereikt’.


Op dit moment is er geen jeugdwerker werkzaam in onze gemeente.