Predikant / kerkelijk werker
Predikant:
Ds. Anne-Marie van Briemen
tel. 0172-214314
Vrije dag: woensdag
Vervangend predikant: 
Ds. Annemarie Six-Wienen
tel. 06-129 119 53
annemarie.six-wienen@solcon.nl


https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/predikanten/Wilna%20Wierenga.jpg
Kerkelijk werker
Pastor Wilna Wierenga
tel. 06-152 539 09
Werkdagen: maandag, donderdag en vrijdag 
(maar voor bijzondere situaties in overleg ook op andere dagen beschikbaar)