Predikant / kerkelijk werker

Ds (P.M.) Ronelle Sonnenberg
De studie theologie bracht me in 1999 in Utrecht (en een half jaar in Zuid Afrika) waar ik met veel vreugde mijn studietijd heb doorgebracht. Mijn specialisatievakken waren: ‘Oude Testament’ (hoofdvak), ‘christelijke ethiek’ en ‘praktische theologie’ (bijvakken). Na anderhalf jaar pastoraal kerkelijk werker in Doorn, werd ik er in januari 2008 predikant. Vanaf 1 september 2013 ben ik als predikant verbonden aan de Lichtkring in Alphen aan den Rijn. Ik werk er met veel plezier.
In mijn studie bij de Protestants Theologische Universiteit houd ik me bezig met vragen rond jongeren en liturgie. Belangrijk vind ik het geloofsgesprek (rond een Bijbelgedeelte) en de eredienst waarin het Evangelie op diverse toonhoogtes verteld, gehoord en uit geleefd wordt. In gesprekken hoop ik met jong en oud een stukje mee te lopen op hun levenspad. Dat kan een weg zijn met hobbels en kuilen, maar ook door prachtige velden. Het is een weg waarop Christus helende, verzoenende, bemoedigende en kritische liefde met ons gaat. Werken in de kerk doe ik in het vertrouwen dat God een weg met zijn gemeente gaat en met enthousiasme, want ‘zonder enthousiasme is nooit iets groots bereikt’.

Kerkelijk werker: mevrouw Wilna (W.) Wierenga