Predikant / kerkelijk werker

Predikant:
Ds. Anne-Marie van Briemen
tel. 0172-214314
Vrije dag: woensdagPredikant:
Ds. (E.) Els Klok
tel. 06-487 661 40
ds.klok@pkn-lichtkring.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag


https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/predikanten/Wilna%20Wierenga.jpg
Kerkelijk werker
Pastor Wilna Wierenga
tel. 06-152 539 09
Werkdagen: maandag, donderdag en vrijdag 
(maar voor bijzondere situaties in overleg ook op andere dagen beschikbaar)