Onze wijkgemeente

Onze wijkgemeente
Sinds Pinksteren 2006 staat er in de wijk Kerk & Zanen een nieuw kerkgebouw. Onze gemeente heet ‘de Lichtkring’ en is een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Na jarenlang overleg en acties voor geldinzameling staat er een functionele, mooie en eigentijdse kerk. 
Grenzend aan de kerkzaal is een Stiltenis. Er zijn ruimten voor ontmoeting, jeugdwerk, groepsbijeenkomsten en overleg. Met de buren van de Lichtkring - basisschool en kinderdagverblijf - is een convenant gesloten waarbij is afgesproken hoe wederzijds van elkaars ruimte gebruik gemaakt kan worden. Zo gebruikt de kerk op zondagmorgen lokalen van de basisschool voor de kindernevendienst en de school op maandagmorgen de kerkzaal voor haar weekopening. De gemeente de Lichtkring is gelegen in de nog steeds groeiende nieuwbouwwijk Kerk en Zanen. 

Onze missie
Onze missie luidt als volgt:
De gemeente de Lichtkring wil een gemeente zijn die in Jezus’ naam leeft tot eer van God en tot heil van de wereld. Zij wil zich laten leiden en inspireren door het woord van God.

De Protestantse gemeente de Lichtkring wil zo een gemeente zijn:
  • die toegankelijk en verwelkomend is, aantrekkelijk voor alle leeftijdsgroepen en voor nieuwe mensen;
  • van ontmoeting; waar ieder lid, in iedere leeftijdsfase, wordt gekend, zich thuis en veilig voelt en zich verbonden weet, en waar ruimte is voor persoonlijke geloofservaring;
  • waar de eredienst wordt gekenmerkt door ruimte voor iedereen en waar creatief met elke leeftijdsgroep wordt omgegaan;
  • waar Woord en daad, bidden en werken centraal worden gesteld;
  • waar actief wordt geleerd en gecommuniceerd;
  • waar enthousiaste mensen zich inzetten voor alle taken in het vrijwilligerswerk, en daarbij niet alleen bezig zijn met inspireren, maar ook zelf geïnspireerd worden. En op die manier anderen ook enthousiast makend om bij onze gemeente te willen (blijven) horen en kerkenwerk te willen verrichten;
  • die betrokken is bij mensen in zorg en vreugde en bij strijd tegen onrecht, in directe omgeving of wereldwijd;
  • die werkt aan één protestantse gemeente (PKN) in de wijk Kerk en Zanen, functionerend in nauwe verbondenheid met de andere protestantse gemeenten in Alphen aan den Rijn.
Logo                                                                                                                              
Bovenaan het logo zijn, licht gebogen, drie oranje gekleurde vlakken te zien. Het zijn de wanden van de kerkzaal. In de linker wand zitten vier openingen, die de ramen aan de Amerikalaan voorstellen, met de kleuren van het kerkelijk jaar. De rondingen die kenmerkend zijn voor het gebouw zijn ook in de rest van het logo verwerkt. Links onderaan zijn mensen getekend. Zij vormen een kring die samenkomt en uitkijkt naar het Licht, naar God. Het is duidelijk zichtbaar dat deze mensen onderling verschillend en van alle leeftijden zijn. De rondingen van de wanden en de mensenkring vormen samen geen gesloten geheel. Er is ruimte tussen gelaten.

Het Kerkgebouw
Ons gebouw, de 'Lichtkring', staat aan de Amerikalaan 91. Een fraai gebouw dat voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Kenmerkend aan het gebouw is het ornament van cortenstaal. Het is het staal dat ook voor de bouw van schepen wordt gebruikt. Het ornament heeft vanaf de opening van het gebouw een roestbruine kleur. Het doet denken aan de regel in het gedicht Deïsme van Gerrit Achterberg waar Jezus wordt genoemd als koopman in oud roest. Welke kras of breuklijn er ook in een mensenleven is opgelopen, Jezus ziet, als een koopman in oud roest, juist de mens.
Wie het kerkgebouw vanaf de Amerikalaan binnengaat, komt in de ontmoetingsruimte, waar ook de toiletten en garderoberuimtes zijn. Deze ruimte wordt eveneens gebruikt voor het koffiedrinken na afloop van de dienst. Via het schoolplein van de basisschool De Fontein en de kinderopvang 'Verrekijker' aan de Vroonhoevelaan bereikt u de zijingang van de kerk, die op zondag voor en na de kerkdiensten geopend is. Naast de ingang is ook een verbinding met zowel de school als de kinderopvang. De kerkzaal, inclusief de Stiltenis, is op de begane grond, waar eveneens de predikantenkamer en vergaderruimten gelegen zijn. De studio en de jeugdruimten bevinden zich op de eerste verdieping. Vooral voor de 12+ groep is in de kelder van het gebouw een gezellige ruimte ingericht.

Het dak van het kerkgebouw is sinds februari 2014 voorzien van zonnepanelen waarmee de kerk dus energieleverancier is geworden. Wilt u 'live' meekijken naar de energieopwekking van onze kerk, kijk dan op onze website.
Het gebouw is belangrijk, maar mensen, maken uiteindelijk de kerk.Historie
De Lichtkring is een Protestantse gemeente die zijn eerste kerkdienst vierde op Pinkstermorgen 1991. Via de bedrijfskantine en een grote gymzaal werd in 2006, ook op Pinksteren, het eigen kerkgebouw de 'Lichtkring' in gebruik genomen. Dit betekent dat met Pinksteren 2011 het eerste lustrum van het kerkgebouw is gevierd. Tot 1 januari 2014 was de Lichtkring een gefedereerde wijkgemeente, bestuurlijk en financieel verbonden aan enerzijds de hervormde gemeente en anderzijds de gereformeerde kerk in het centrum van Alphen aan den Rijn. Per 1 januari 2014 zijn de gereformeerde en hervormde wijkgemeenten Kerk en Zanen verenigd tot een zelfstandige protestantse gemeente de Lichtkring - Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn. Hiernaast op de foto Pinksteren 2005. De kerk, dat zijn de mensen. Zij staan in het Europapark op de afmetingen van de muren van de toen nog te bouwen Lichtkring.