Blog: zendingswerk Libanon

Ds. Wilbert van Saane en Rima Nasrallah zijn samen met hun kinderen Christina en Pieter uitgezonden naar Libanon om daar te gaan werken. Rima als docent praktische theologie bij de Near East School of Theology en Wilbert als studentenpastor bij de Haigazian Universiteit in Beirut. Ze zullen betrokken zijn bij de National Evangelical Church of Beirut en de Middle East Council of Churches.


De Lichtkring is bij deze familie en bij hun opdracht betrokken als zendende gemeente.

Uitnodiging Thuisfrontcommissie Wilbert en Rima

Geplaatst 21 mei 2018 09:47 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Hieronder vindt u een uitnodiging van de Thuisfrontcommissie.
Wilt u de nieuwsbrief op groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/Glorie%20van%20de%20Libanon%20uitnodiging.PNG


Pinksteren 2018

Geplaatst 21 mei 2018 09:35 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Beste gemeenteleden,
Vanuit Beiroet groeten wij u hartelijk. Op het Pinksterfeest weten we ons in het bijzonder met u verbonden. Pinksteren is tenslotte het zendingsfeest. Het herinnert ons aan onze uitzending vanuit de Lichtkring in juli 2014. We mogen ons werk hier doen mede in uw naam en met uw steun.

We staan alweer bijna aan het einde van een leerjaar op de NEST. Rima is dankbaar voor de studenten die zij mocht begeleiden en lesgeven. Zo studeert binnenkort Sally, een jonge Palestijnse vrouw af van de NEST. Zij zal terugkeren naar Jeruzalem om daar in de Lutherse Kerk werkzaam te zijn. In de huidige omstandigheden vergt dat veel wijsheid en volharding. Wat is het belangrijk dat de kerk in deze tijd een plaats is van liefde, vergeving en vrede. Daar gaat Sally aan meewerken.

Van Haigazian University studeren enkele studenten af met wie ik de afgelopen jaren veel optrok. Een van hen, Nora, schreef over haar studietijd: “Ik heb veel geleerd over de pscyhologie. Ik heb mij ook verdiept in Armeense kunst, geologie en programmeren. Maar ik bovenal geleerd over het leven: over vriendschappen, culturen en vooral hoe belangrijk het is om mijn geestelijk leven te blijven voeden.” Nora hoopt verder te studeren in het Verenigd Koninkrijk om daarna in haar beroep iets te betekenen voor de Libanese samenleving.

Het is bemoedigend om jonge mensen te zien die klaar staan om iets aan hun landen en hun kerken te geven. Er is dus ook goed nieuws uit het Midden-Oosten! Maar dan moet je wel “achter het nieuws” kijken, en goed luisteren naar de mensen die blijven geloven en hopen.

De politieke situatie in het Midden-Oosten ziet er helaas niet rooskleurig uit. De verhoudingen staan op scherp en soms uit dat zich in aanvallen over en weer. Libanon blijft vooralsnog buiten de vuurlinie en we verwachten niet dat dit zal wijzigen. Onze studenten, met name de Palestijnen en de Syriërs, hebben het er soms wel moeilijk mee.

Voor de jonge mannen uit Syrië speelt het probleem van de militaire dienst. Als zij opgeroepen worden, dan kan dat betekenen dat zij jarenlang moeten dienen op gevaarlijke posten. Velen van hen geloven niet in de zaak van de Syrische overheid. Wie weigert wordt echter als deserteur beschouwt en op desertie staat officieel de doodstraf. Een noodgreep is om je “vrij te kopen” door enkele duizenden dollars aan een corrupte ambtenaar te betalen. Maar als je morele bezwaren hebt tegen het Syrische leger en tegen corruptie, kun je eigenlijk geen kant op. Voor dit dilemma staan verschillende van onze studenten. Het doet hen pijn om op deze manier van hun land te vervreemden.

In de maand juni hopen we in Nederland te zijn. We zullen te gast zijn in een morgendienst in de Lichtkring en zien uit naar de ontmoeting. We wensen u zegen toe voor dit Pinksterfeest. Laten we met elkaar goede dromen blijven dromen en visioenen van vrede blijven zien.

Wilbert van Saane

Bericht uit Libanon

Geplaatst 5 apr. 2018 07:15 door Redactie Lichtkring

Onderstaand een greep uit de nieuwsbrief die we onlangs ontvingen van Wilbert en Rima. 

"In ons werk proberen we de vonkjes die we in de ogen van onze studenten zien aan te blazen. De vonkjes kunnen zomaar een vuur van geloof, hoop en liefde aansteken. Mede dankzij uw steun kunnen wij dit werk doen." 
"Vaten vullen"
Rima doceert dit semester homiletiek (dat is de kunst van het preken) aan acht toekomstige predikanten. Daar hoort een preek tijdens het dagelijkse middaggebed van de NEST bij. Een Syrische student koos de bruiloft te Kana als tekst en zag er een mooie toepassing in voor zijn land en zijn kerk. Hij vergeleek de Syrische kerken met de knechten die de vaten moesten vullen met water, ook al begrepen ze niet waarom. Intussen maakte Jezus van dit water wijn, zonder dat iemand het zag. Zou Hij in Syrië ook een nieuwe zegen kunnen brengen, als zijn dienaren trouw de ‘vaten’ blijven vullen?"
"Bewogen harten, helpende handen"
We willen u vragen om te blijven bidden voor vrede in Syrië en om ook de duizenden vluchtelingen niet te vergeten, in het bijzonder de kinderen onder hen. Voor velen zijn de tentenkampen het enige leven dat zij kennen. Gelukkig zijn er veel jonge Libanezen en Syriërs met bewogen harten, zoals een achttienjarige studente die zich onlangs aanmeldde voor Haigazian: ‘In de Bekaavallei heb ik voortdurend Syrische kinderen om mij heen. Ze groeien op in armoede en zonder scholing. Ik wil helpen om hen een betere toekomst te geven. Daarom ga ik maatschappelijk werk studeren.’ Ook Nederlandse jongeren komen naar Libanon om te helpen. Dit jaar hebben we drie Nederlandse studentes die als on-trackers hun steentje bijdragen aan het werk in het Midden-Oosten. Dat zijn de vonkjes waar we deze brief mee begonnen."

Deze zomer hopen Wilbert en Rima ons weer te bezoeken in de Lichtkring. Hierover later meer. 

Henk Gerling

Kerst 2017

Geplaatst 4 jan. 2018 10:02 door Redactie Lichtkring

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah over hun werk in Libanon.
Wilt u de nieuwsbrief op groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.Nieuwsbrief "Glorie van de Libanon" september 2017

Geplaatst 25 sep. 2017 09:57 door Redactie Lichtkring

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah over hun werk in Libanon.
Wilt u de nieuwsbrief op groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.

Nieuwsbrief Glorie van de Libanon mei 2017

Geplaatst 7 jun. 2017 02:22 door Redactie Lichtkring   [ 7 jun. 2017 02:27 bijgewerkt ]

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima.
Wilt u deze in groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/nieuwsbrief%20mei%202017(1).PNG

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/nieuwsbrief%20mei%202017(2).PNG


Bericht uit Libanon

Geplaatst 20 mrt. 2017 11:22 door Redactie Lichtkring   [ 20 mrt. 2017 11:29 bijgewerkt ]

Wilbert en Rima groeten onze gemeente vanuit Libanon. Wilbert leidde half maart een retraite met studenten tijdens een zegenrijk weekend. Hij schrijft hierover het volgende. 

“Wie zou ik vrezen?”
“Ik vrees het oordeel van anderen.” “Mijn angst is oorlog.” “Ik ben bang om een geliefde te verliezen.” “Ik ben bang om de fouten van mijn ouders te herhalen.” Tijdens de afsluiting van de retraite spreken alle twintig deelnemende studenten kort over hun angsten. Het is een intiem en persoonlijk moment. 

De studenten drukken hun angsten uit in schilderijen die we samen maken naar aanleiding van de bijbelstudies. In de schilderijen zijn hun levensverhalen te zien. Sommigen symboliseren het geweld dat zij in Syrië hebben meegemaakt in een zwaard of een pistool. Anderen schilderen vallende of opgesloten mensen. Weer anderen geven hun angsten weer in touwen, ketenen, spiegels, podium, paden en bomen om hun angsten. 

De schilderijen spreken ook van hoop. Die wordt uitgedrukt in bijbelteksten die de studenten uitkiezen, vooral uit de Psalmen. Bovenop hun angst-schilderijen plakken zij een transparant vel waarop zij de bijbeltekst schrijven. Het beduidt dat onze angsten misschien nooit helemaal zullen verdwijnen, maar dat zij ons toch niet beheersen. In Gods kracht kunnen we angst en onzekerheid overwinnen. 

Enkele teksten uit de Psalmen die de studenten kiezen zijn: “De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?” (27:2) “De engel van de HEER waakt over wie hem vrezen.” (34:8) “Op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een mens mij aandoen?” (56:11) 

Ik ben dankbaar om deze getuigenissen van de studenten te horen. Hun leven is vol uitdagingen. Sommigen van hen hebben het financieel heel zwaar. Anderen zijn van hun ouders gescheiden door oorlog en migratie, hebben gruwelijke dingen gezien of hebben zelfs een van hun ouders in de oorlog verloren. Wat bijzonder dat zij, ondanks alles, de woorden van de psalmist tot hun woorden maken. 

Tijdens de retraite bezoeken we ook twee kruisvaarderburchten, een in de Libanese bergen en een aan de kust. Zelfs als ruïnes zijn het imposante gebouwen die herinneren aan angstige tijden. Vrolijk steken de studenten de slotgrachten over en beklimmen zij de verdedigingswerken. Ik hoop en bid dat zij hun angsten met net zo veel vreugde zullen blijven overwinnen en dat zij als trouwe en moedige christenen dit angstige deel van de wereld blijven verlichten.

 

Geen Plaats

Geplaatst 15 jan. 2017 06:35 door Redactie Lichtkring


Nieuwsbrief Glorie van Libanon Kerst 2016

Geplaatst 31 dec. 2016 09:36 door Redactie Lichtkring

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima. 
Wilt u deze in groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.


https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/nieuwsbrief%20kerst%202016%20(1)%20(1)-page-0.jpg

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/nieuwsbrief%20kerst%202016%20(1)%20(1)-page-1.jpg


Partners en gemeente inspireren elkaar

Geplaatst 1 dec. 2016 06:20 door Redactie Lichtkring   [ 1 dec. 2016 06:27 bijgewerkt ]

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
“In juli 2014 stonden wij op het podium van onze kerk. Een volle zaal bad en zong ons een zegen toe. Aan de handdrukken en wensen na afloop van de dienst merkten we dat er iets bijzonders gebeurde. Niet alleen voor ons, maar voor de hele gemeente.”

Aan het woord is Wilbert die in 2014 met zijn vrouw Rima en hun kinderen werd uitgezonden naar Libanon. Hun zendende gemeente is de Lichtkring in Alphen a/d Rijn. Wilbert vertelt over de bijzondere band die met hun gemeente is ontstaan. “Het geheim van de Lichtkring is dat zij kan geven en ontvangen. De gemeente realiseert zich heel goed dat zij vandaag de dag iets kan betekenen voor het Midden-Oosten. En dat een uitzending daar een goed instrument voor is. Tegelijkertijd leeft er het verlangen om te leren van christenen in het Midden-Oosten.” 
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/Libanon%20interserve%20(1).JPG

Creativiteit in de gemeente
De uitzending leidde tot veel creativiteit in de gemeente. Zo werd er een College Tour avond met Wilbert en Rima georganiseerd. Ook waren zij vanuit Beiroet via Skype aanwezig in een zendingsdienst. “Maar de betrokkenheid bij ons werk reikte verder”, vertelt Wilbert. “Onze predikant Ronelle Sonnenberg kwam op bezoek samen met een diaken en een gemeentelid. Zij hebben een paar diaconale projecten in Libanon bezocht die de gemeente wilde gaan ondersteunen. Ook hebben jongeren uit De Lichtkring meegeholpen in het zondagsschoolkamp van onze kerk. Zij trokken op met jongeren uit onze gemeente. Samen deden ze Bijbelstudie. In de maanden daarvoor hadden zij met elkaar al interculturele Bijbelstudies uitgewisseld via sociale media. 

Krachtig mandaat 
“De Lichtkring ziet zending als een taak van de hele gemeente die niet stopt bij de uitzenddienst. Dat geeft ons een krachtig mandaat en telkens weer het besef gedragen te zijn." 

Betrokken bij de wereldkerk 
“De uitzending van Wilbert en Rima helpt ons als gemeente om meer en concreet betrokken te zijn bij de wereldkerk”, vertelt dominee Ronelle Sonnenberg van De Lichtkring. “Door de verhalen die ze ons vertellen en de relaties die in Libanon zijn ontstaan. In die zin wordt onze horizon verbreed. We worden bemoedigd door verhalen over mensen die volharden in benarde situaties. Die vorm geven aan hun geloof in het alledaagse leven. Maar we voelen ook de pijn als zij het niet meer trekken of moeten kiezen uit twee kwaden. In onze gebeden klinken de namen van mensen, kerken en organisaties uit het Midden-Oosten. Het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) kreeg met deze uitzending een nieuwe impuls. Zo zijn we als gemeente een aantal concrete diaconale projecten in Libanon gaan steunen. Ook zijn we meer gaan nadenken over zending. Al voelen we ons daar soms wat verlegen mee. We aarzelen om God en ons geloof in Hem ter sprake te brengen. Wilbert en Rima inspireren ons daarin door hoe ze leven en getuigen zijn van het evangelie in Libanon. In hun werk onder studenten, in het zien en helpen van hun medemens in nood. Woord en daad gaan daarbij hand in hand. Daarmee laten ze ons de kracht van het evangelie zien. Het feit dat Wilbert en Rima zijn gaan wonen in een land waar velen juist vandaan vluchten getuigt van het visioen van hoop waaruit ze leven. Als gemeente mogen we een stukje met hen oplopen in navolging van Hem die ons roept en voorgaat. Zo kunnen we tot broeder en zuster zijn van onze medemens in en uit het Midden-Oosten. 

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/Libanon%20interserve%20(2).JPG

Dit artikel is geplaatst in de kwartaaluitgave december 2016 van het magazine "Dienen" van Interserve.

1-10 of 38