Blog: zendingswerk Libanon

Ds. Wilbert van Saane en Rima Nasrallah zijn samen met hun kinderen Christina en Pieter uitgezonden naar Libanon om daar te gaan werken. Rima als docent praktische theologie bij de Near East School of Theology en Wilbert als studentenpastor bij de Haigazian Universiteit in Beirut. Ze zullen betrokken zijn bij de National Evangelical Church of Beirut en de Middle East Council of Churches.


De Lichtkring is bij deze familie en bij hun opdracht betrokken als zendende gemeente.

Nieuwsbrief Glorie van de Libanon november 2019

Geplaatst 26 nov. 2019 05:44 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah over hun werk in Libanon.
Wilt u de nieuwsbrief op groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/nieuwsbrief%20november%202019%20(1).PNG
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/nieuwsbrief%20november%202019%20(2).PNGBericht uit Libanon

Geplaatst 5 nov. 2019 09:28 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Als vervolg op eerdere correspondentie die wij voerden, berichtte Wilbert op 5 november dat hij, Rima, Christina en Pieter blij zijn dat er vanuit de Lichtkring met hen wordt meegeleefd en dat er voor hen wordt gebeden. Hij doet ons de hartelijke groeten. Met betrekking tot de onrust in Libanon schrijft hij het volgende.

“De situatie hier is onduidelijk. De scholen proberen weer normaal te gaan functioneren. Ook de universiteiten. Maar dat lukt nog slechts ten dele. Veel studenten komen niet opdagen of kunnen de universiteit niet bereiken vanwege blokkades op de wegen. Vandaag heeft het leger met geweld een aantal wegen vrijgemaakt. En, zoals je schrijft, zitten er barstjes in de eenheid in het land en lijkt er toch ook een deel van de bevolking te zijn die de dingen liever bij het oude houdt.

Op de NEST wordt overigens wel gewoon les gegeven en vinden ook de dagelijkse middaggebeden plaats. Dat kan, omdat vrijwel alle studenten in huis wonen. Op Haigazian kan ik momenteel weinig. Ik hoop morgen weer de wekelijkse chapel te houden, waarin we ons vooral zullen richten op voorbede voor het land.

Wij bespeuren in de protesten een oprecht verlangen naar recht, toegang tot gezondheidszorg en educatie, en vrede (in de brede, bijbelse zin van het woord). We zijn ook dankbaar dat de protesten tot nog toe vreedzaam verlopen zijn. Onze persoonlijke mening is dat de demonstranten gelijk hebben om de zittende politieke elite aan te klagen. Onder deze politici zitten veel miljonairs en miljardairs. Zij hebben de wantoestanden in het bestuur van het land lang laten doorwoekeren of, helaas, gebruikt om zichzelf te verrijken. Dat is pure corruptie en daar gaat een land aan ten onder.

Ons gebed is dat dit mag leiden tot een eerlijker en rechtvaardiger Libanon. We bidden ook dat er geen verwijdering en escalatie zal plaatsvinden. Dat is, gezien de situatie in de regio, niet ondenkbaar. En dat in dit alles het werk van diaconaat en christelijk onderwijs doorgang kan vinden (en dat wij ons steentje daar aan bij kunnen blijven dragen), want uiteindelijk is dat de stille revolutie met de lange adem die echte verandering brengt.”

Laten we voor hen blijven bidden zowel in de kerk als thuis.

Namens ZWO,
Henk Gerling

Nieuwsbrief Glorie van de Libanon maart 2019

Geplaatst 21 mrt. 2019 06:19 door Redactie Lichtkring   [ 21 mrt. 2019 06:27 bijgewerkt ]

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah over hun werk in Libanon.
Wilt u de nieuwsbrief op groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/Glorie%20van%20de%20Libanon%20maart%202019%20(1).PNG
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/Glorie%20van%20de%20Libanon%20maart%202019%20(2).PNGVakantiebijbelclub in Beiroet

Geplaatst 28 aug. 2018 09:41 door Redactie Lichtkring

Het is een zinderend hete julidag in de wijk Bourj Hammoud. Mannen in mouwloze hemden zitten verveeld op stoeltjes voor hun werkplaatsen. Voetgangers zoeken de schaduw van de haveloze gebouwen in de nauwe straatjes. Uitlaatdampen van het drukke verkeer mengen zich met de hete lucht.

Maar op de binnenplaats van de Immanuelkerk klinkt het vrolijke geroezemoes van spelende kinderen. Als ik de poort door kom, staan ze in rijen opgesteld, klaar om naar verschillende activiteiten te gaan. Ze doen mee aan de vakantiebijbelclub van de Immanuelkerk.

Hier in Libanon gaan de scholen ’s zomers bijna drie maanden dicht vanwege de hitte. Dat klinkt mooier dan het in werkelijkheid is, vooral als je in een armere wijk opgroeit. De meeste kinderen van Bourj Hammoud wonen in piepkleine appartementen. Er zijn geen speeltuinen en parken. Bovendien ontbreekt het de gezinnen aan geld voor recreatie. Voor de kinderen (en voor de ouders) is de vakantiebijbelclub dus een welkome afwisseling. Deze zomer zijn er 150 kinderen op de club van de Immanuelkerk afgekomen.

De leiding – zestien jongeren van de Immanuelkerk – biedt een gevarieerd programma aan van sport, spel, zingen, een bijbelverhaal en knutselen. Op sommige dagen kunnen de kinderen een workshop kiezen: koken, schilderen, houtbewerking en dergelijke. Iedere week is er een uitje naar een speeltuin of een zwembad.

Voor de leidinggevenden is het hard aanpoten. Ze zijn van 8:00 uur ’s morgens tot 18:00 uur ’s avonds bij de kerk aanwezig en dat vier weken lang. Ze dansen, spelen en sporten met de kinderen. Ze vertellen bijbelverhalen en leren liedjes aan. Ze plakken pleisters en praten met de ouders. Als de kinderen om 13:00 uur ’s middags naar huis gaan, blijven zij achter om op te ruimen, te evalueren en de volgende dag voor te bereiden.

Liza, die de algehele leiding in handen heeft, vertelt: “Ik doe dit omdat ik van kinderen houd. Ik ben docente op een Armeense Evangelische school in Beiroet. Maar ik wil dit ook graag voor mijn kerk doen. We draaien de vakantiebijbelclub vier weken lang. Wat de ouders betreft zouden we dit wel de hele zomer mogen doen. Maar meer dan vier weken lukt ons niet.”

“De meeste kinderen komen omdat ze hier gewoon veel plezier hebben,” legt Liza uit. “Maar we merken ook dat sommige kinderen aandachtig luisteren en laten merken dat ze de bijbelverhalen begrijpen. De verhalen zijn een ding, maar de aandacht van de leiders is misschien nog belangrijker. We proberen het evangelie te laten zien in wie we zijn en hoe we met de kinderen omgaan.”

Liza gaat dieper in op de relevantie van de vakantiebijbelclub. “Dit jaar is het thema ‘overwinnen’. De verhalen gaan over bijbelse figuren die een overwinning haalden, zoals Gideon, Esther en David. Aan de hand van deze verhalen denken we met de kinderen na over hoe zij overwinningen kunnen behalen. Dat is belangrijk als je bedenkt dat ongeveer de helft van de kinderen komt uit gezinnen met sociale problemen, zoals werkloosheid, armoede en echtscheiding. Aan het eind van de vier weken krijgen alle kinderen een ‘overwinnaarscertificaat’.”

De Armeense Evangelische Kerken draaien vakantiebijbelclubs op zeven verschillende plaatsen in Libanon en Syrië. Zo bereiken ze enkele honderden kinderen. Dat is niet gering voor een klein kerkgenootschap van tien plaatselijke gemeenten. Verschillende studenten van de Near East School of Theology en Haigazian University zijn als leidinggevenden betrokken. Ze offeren een maand van hun zomervakantie op uit liefde voor kinderen, het evangelie en de kerk.

Wilbert van Saane

Terugblik op de ontmoeting met Wilbert en Rima

Geplaatst 24 jun. 2018 11:04 door Redactie Lichtkring

Op zondag, 17 juni, in een prachtige dienst, waarin Ds. Maarten den Dulk ons op inspirerende wijze voorging, mochten we als gemeente Wilbert en Rima met hun kinderen Christina en Pieter opnieuw ontmoeten.
We werden door Wilbert bijgepraat over de voortgang van het werk. Ondanks alle spanning en ellende in het Midden Oosten waarvan wij in de nieuwsmedia kennis kunnen nemen, zien zij ook tekenen van hoop. Bijvoorbeeld de 3 jaar geleden uit Armenië gevluchte studente Lisa, die op 16 juni afstudeerde aan de NEST. Zij en haar familie hebben het zwaar te verduren gehad nadat terroristen het dorp waar zij woonden bezetten waardoor zij moesten vluchten. Toen ze terugkwamen, was alles vernietigd. Zo ook de werkplaats en het gereedschap van Lisa's broer, die zeepmaker is. Zo verdween de grootste bron van inkomen voor de familie.  Dank zij de steun van de Lichtkring en de NEST kon hij zijn bedrijf weer opbouwen en voortzetten. Aan Lisa kon een beurs worden verstrekt waardoor zij aan de NEST kon studeren. Deze gebeurtenissen worden gezien als tekenen van hoop.

Wilbert en Rima zijn dankbaar dat zij namens de Lichtkring in Libanon mogen werken. Zij danken ook voor de contacten en de kaarten die zij steeds mogen ontvangen. Zij hopen nog twee jaar uitgezonden te blijven om verder gestalte te geven aan het opleiden en toerusten van jonge mensen en predikanten voor het Midden Oosten aan de NEST, aan het begeleiden van studenten aan de Hagazian University en aan hun werk in de Evangelische gemeente in Beiroet. Uit naam van de Evangelische gemeente brengt Wilbert de groeten aan de Lichtkring.

Na afloop van de dienst werd er nog een korte presentatie gehouden waarbij gemeenteleden vragen konden stellen. Rima vertelde hoe het is om onder spanning in Libanon te leven. Zij is hier groot geworden en ervaart dat weer heel anders dan wij ons dat op afstand kunnen voorstellen. Het klinkt misschien wrang maar in zekere zin hoort het bij het dagelijks leven. Dat wil niet zeggen dat je je daarbij moet neerleggen. Verlies niet de hoop, want hoop doet leven. Vrede is een begrip dat verder reikt dan de afwezigheid van oorlog en oorlogshandelingen. Het is veel meer en heeft ook alles te maken met recht en rechtvaardigheid. 
Omdat er in alle ellende die er in het Midden Oosten heerst toch ook tekenen van hoop zijn te zien kan dit artikeltje misschien het best besloten worden met de woorden van Psalm 85 : 4.

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,   
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.  
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,         
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 

Uitnodiging Thuisfrontcommissie Wilbert en Rima

Geplaatst 21 mei 2018 09:47 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Hieronder vindt u een uitnodiging van de Thuisfrontcommissie.
Wilt u de nieuwsbrief op groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/Glorie%20van%20de%20Libanon%20uitnodiging.PNG


Pinksteren 2018

Geplaatst 21 mei 2018 09:35 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Beste gemeenteleden,
Vanuit Beiroet groeten wij u hartelijk. Op het Pinksterfeest weten we ons in het bijzonder met u verbonden. Pinksteren is tenslotte het zendingsfeest. Het herinnert ons aan onze uitzending vanuit de Lichtkring in juli 2014. We mogen ons werk hier doen mede in uw naam en met uw steun.

We staan alweer bijna aan het einde van een leerjaar op de NEST. Rima is dankbaar voor de studenten die zij mocht begeleiden en lesgeven. Zo studeert binnenkort Sally, een jonge Palestijnse vrouw af van de NEST. Zij zal terugkeren naar Jeruzalem om daar in de Lutherse Kerk werkzaam te zijn. In de huidige omstandigheden vergt dat veel wijsheid en volharding. Wat is het belangrijk dat de kerk in deze tijd een plaats is van liefde, vergeving en vrede. Daar gaat Sally aan meewerken.

Van Haigazian University studeren enkele studenten af met wie ik de afgelopen jaren veel optrok. Een van hen, Nora, schreef over haar studietijd: “Ik heb veel geleerd over de pscyhologie. Ik heb mij ook verdiept in Armeense kunst, geologie en programmeren. Maar ik bovenal geleerd over het leven: over vriendschappen, culturen en vooral hoe belangrijk het is om mijn geestelijk leven te blijven voeden.” Nora hoopt verder te studeren in het Verenigd Koninkrijk om daarna in haar beroep iets te betekenen voor de Libanese samenleving.

Het is bemoedigend om jonge mensen te zien die klaar staan om iets aan hun landen en hun kerken te geven. Er is dus ook goed nieuws uit het Midden-Oosten! Maar dan moet je wel “achter het nieuws” kijken, en goed luisteren naar de mensen die blijven geloven en hopen.

De politieke situatie in het Midden-Oosten ziet er helaas niet rooskleurig uit. De verhoudingen staan op scherp en soms uit dat zich in aanvallen over en weer. Libanon blijft vooralsnog buiten de vuurlinie en we verwachten niet dat dit zal wijzigen. Onze studenten, met name de Palestijnen en de Syriërs, hebben het er soms wel moeilijk mee.

Voor de jonge mannen uit Syrië speelt het probleem van de militaire dienst. Als zij opgeroepen worden, dan kan dat betekenen dat zij jarenlang moeten dienen op gevaarlijke posten. Velen van hen geloven niet in de zaak van de Syrische overheid. Wie weigert wordt echter als deserteur beschouwt en op desertie staat officieel de doodstraf. Een noodgreep is om je “vrij te kopen” door enkele duizenden dollars aan een corrupte ambtenaar te betalen. Maar als je morele bezwaren hebt tegen het Syrische leger en tegen corruptie, kun je eigenlijk geen kant op. Voor dit dilemma staan verschillende van onze studenten. Het doet hen pijn om op deze manier van hun land te vervreemden.

In de maand juni hopen we in Nederland te zijn. We zullen te gast zijn in een morgendienst in de Lichtkring en zien uit naar de ontmoeting. We wensen u zegen toe voor dit Pinksterfeest. Laten we met elkaar goede dromen blijven dromen en visioenen van vrede blijven zien.

Wilbert van Saane

Bericht uit Libanon

Geplaatst 5 apr. 2018 07:15 door Redactie Lichtkring

Onderstaand een greep uit de nieuwsbrief die we onlangs ontvingen van Wilbert en Rima. 

"In ons werk proberen we de vonkjes die we in de ogen van onze studenten zien aan te blazen. De vonkjes kunnen zomaar een vuur van geloof, hoop en liefde aansteken. Mede dankzij uw steun kunnen wij dit werk doen." 
"Vaten vullen"
Rima doceert dit semester homiletiek (dat is de kunst van het preken) aan acht toekomstige predikanten. Daar hoort een preek tijdens het dagelijkse middaggebed van de NEST bij. Een Syrische student koos de bruiloft te Kana als tekst en zag er een mooie toepassing in voor zijn land en zijn kerk. Hij vergeleek de Syrische kerken met de knechten die de vaten moesten vullen met water, ook al begrepen ze niet waarom. Intussen maakte Jezus van dit water wijn, zonder dat iemand het zag. Zou Hij in Syrië ook een nieuwe zegen kunnen brengen, als zijn dienaren trouw de ‘vaten’ blijven vullen?"
"Bewogen harten, helpende handen"
We willen u vragen om te blijven bidden voor vrede in Syrië en om ook de duizenden vluchtelingen niet te vergeten, in het bijzonder de kinderen onder hen. Voor velen zijn de tentenkampen het enige leven dat zij kennen. Gelukkig zijn er veel jonge Libanezen en Syriërs met bewogen harten, zoals een achttienjarige studente die zich onlangs aanmeldde voor Haigazian: ‘In de Bekaavallei heb ik voortdurend Syrische kinderen om mij heen. Ze groeien op in armoede en zonder scholing. Ik wil helpen om hen een betere toekomst te geven. Daarom ga ik maatschappelijk werk studeren.’ Ook Nederlandse jongeren komen naar Libanon om te helpen. Dit jaar hebben we drie Nederlandse studentes die als on-trackers hun steentje bijdragen aan het werk in het Midden-Oosten. Dat zijn de vonkjes waar we deze brief mee begonnen."

Deze zomer hopen Wilbert en Rima ons weer te bezoeken in de Lichtkring. Hierover later meer. 

Henk Gerling

Kerst 2017

Geplaatst 4 jan. 2018 10:02 door Redactie Lichtkring

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah over hun werk in Libanon.
Wilt u de nieuwsbrief op groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.Nieuwsbrief "Glorie van de Libanon" september 2017

Geplaatst 25 sep. 2017 09:57 door Redactie Lichtkring

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah over hun werk in Libanon.
Wilt u de nieuwsbrief op groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.

1-10 of 43