Blog: zendingswerk Libanon

Ds. Wilbert van Saane en Rima Nasrallah zijn samen met hun kinderen Christina en Pieter uitgezonden naar Libanon om daar te gaan werken. Rima als docent praktische theologie bij de Near East School of Theology en Wilbert als studentenpastor bij de Haigazian Universiteit in Beirut. Ze zullen betrokken zijn bij de National Evangelical Church of Beirut en de Middle East Council of Churches.


De Lichtkring is bij deze familie en bij hun opdracht betrokken als zendende gemeente.

Kerst 2017

Geplaatst 4 jan. 2018 10:02 door Redactie Lichtkring

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah over hun werk in Libanon.
Wilt u de nieuwsbrief op groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.Nieuwsbrief "Glorie van de Libanon" september 2017

Geplaatst 25 sep. 2017 09:57 door Redactie Lichtkring

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah over hun werk in Libanon.
Wilt u de nieuwsbrief op groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.

Nieuwsbrief Glorie van de Libanon mei 2017

Geplaatst 7 jun. 2017 02:22 door Redactie Lichtkring   [ 7 jun. 2017 02:27 bijgewerkt ]

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima.
Wilt u deze in groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/nieuwsbrief%20mei%202017(1).PNG

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/nieuwsbrief%20mei%202017(2).PNG


Bericht uit Libanon

Geplaatst 20 mrt. 2017 11:22 door Redactie Lichtkring   [ 20 mrt. 2017 11:29 bijgewerkt ]

Wilbert en Rima groeten onze gemeente vanuit Libanon. Wilbert leidde half maart een retraite met studenten tijdens een zegenrijk weekend. Hij schrijft hierover het volgende. 

“Wie zou ik vrezen?”
“Ik vrees het oordeel van anderen.” “Mijn angst is oorlog.” “Ik ben bang om een geliefde te verliezen.” “Ik ben bang om de fouten van mijn ouders te herhalen.” Tijdens de afsluiting van de retraite spreken alle twintig deelnemende studenten kort over hun angsten. Het is een intiem en persoonlijk moment. 

De studenten drukken hun angsten uit in schilderijen die we samen maken naar aanleiding van de bijbelstudies. In de schilderijen zijn hun levensverhalen te zien. Sommigen symboliseren het geweld dat zij in Syrië hebben meegemaakt in een zwaard of een pistool. Anderen schilderen vallende of opgesloten mensen. Weer anderen geven hun angsten weer in touwen, ketenen, spiegels, podium, paden en bomen om hun angsten. 

De schilderijen spreken ook van hoop. Die wordt uitgedrukt in bijbelteksten die de studenten uitkiezen, vooral uit de Psalmen. Bovenop hun angst-schilderijen plakken zij een transparant vel waarop zij de bijbeltekst schrijven. Het beduidt dat onze angsten misschien nooit helemaal zullen verdwijnen, maar dat zij ons toch niet beheersen. In Gods kracht kunnen we angst en onzekerheid overwinnen. 

Enkele teksten uit de Psalmen die de studenten kiezen zijn: “De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?” (27:2) “De engel van de HEER waakt over wie hem vrezen.” (34:8) “Op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een mens mij aandoen?” (56:11) 

Ik ben dankbaar om deze getuigenissen van de studenten te horen. Hun leven is vol uitdagingen. Sommigen van hen hebben het financieel heel zwaar. Anderen zijn van hun ouders gescheiden door oorlog en migratie, hebben gruwelijke dingen gezien of hebben zelfs een van hun ouders in de oorlog verloren. Wat bijzonder dat zij, ondanks alles, de woorden van de psalmist tot hun woorden maken. 

Tijdens de retraite bezoeken we ook twee kruisvaarderburchten, een in de Libanese bergen en een aan de kust. Zelfs als ruïnes zijn het imposante gebouwen die herinneren aan angstige tijden. Vrolijk steken de studenten de slotgrachten over en beklimmen zij de verdedigingswerken. Ik hoop en bid dat zij hun angsten met net zo veel vreugde zullen blijven overwinnen en dat zij als trouwe en moedige christenen dit angstige deel van de wereld blijven verlichten.

 

Geen Plaats

Geplaatst 15 jan. 2017 06:35 door Redactie Lichtkring


Nieuwsbrief Glorie van Libanon Kerst 2016

Geplaatst 31 dec. 2016 09:36 door Redactie Lichtkring

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima. 
Wilt u deze in groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.


https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/nieuwsbrief%20kerst%202016%20(1)%20(1)-page-0.jpg

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/nieuwsbrief%20kerst%202016%20(1)%20(1)-page-1.jpg


Partners en gemeente inspireren elkaar

Geplaatst 1 dec. 2016 06:20 door Redactie Lichtkring   [ 1 dec. 2016 06:27 bijgewerkt ]

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
“In juli 2014 stonden wij op het podium van onze kerk. Een volle zaal bad en zong ons een zegen toe. Aan de handdrukken en wensen na afloop van de dienst merkten we dat er iets bijzonders gebeurde. Niet alleen voor ons, maar voor de hele gemeente.”

Aan het woord is Wilbert die in 2014 met zijn vrouw Rima en hun kinderen werd uitgezonden naar Libanon. Hun zendende gemeente is de Lichtkring in Alphen a/d Rijn. Wilbert vertelt over de bijzondere band die met hun gemeente is ontstaan. “Het geheim van de Lichtkring is dat zij kan geven en ontvangen. De gemeente realiseert zich heel goed dat zij vandaag de dag iets kan betekenen voor het Midden-Oosten. En dat een uitzending daar een goed instrument voor is. Tegelijkertijd leeft er het verlangen om te leren van christenen in het Midden-Oosten.” 
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/Libanon%20interserve%20(1).JPG

Creativiteit in de gemeente
De uitzending leidde tot veel creativiteit in de gemeente. Zo werd er een College Tour avond met Wilbert en Rima georganiseerd. Ook waren zij vanuit Beiroet via Skype aanwezig in een zendingsdienst. “Maar de betrokkenheid bij ons werk reikte verder”, vertelt Wilbert. “Onze predikant Ronelle Sonnenberg kwam op bezoek samen met een diaken en een gemeentelid. Zij hebben een paar diaconale projecten in Libanon bezocht die de gemeente wilde gaan ondersteunen. Ook hebben jongeren uit De Lichtkring meegeholpen in het zondagsschoolkamp van onze kerk. Zij trokken op met jongeren uit onze gemeente. Samen deden ze Bijbelstudie. In de maanden daarvoor hadden zij met elkaar al interculturele Bijbelstudies uitgewisseld via sociale media. 

Krachtig mandaat 
“De Lichtkring ziet zending als een taak van de hele gemeente die niet stopt bij de uitzenddienst. Dat geeft ons een krachtig mandaat en telkens weer het besef gedragen te zijn." 

Betrokken bij de wereldkerk 
“De uitzending van Wilbert en Rima helpt ons als gemeente om meer en concreet betrokken te zijn bij de wereldkerk”, vertelt dominee Ronelle Sonnenberg van De Lichtkring. “Door de verhalen die ze ons vertellen en de relaties die in Libanon zijn ontstaan. In die zin wordt onze horizon verbreed. We worden bemoedigd door verhalen over mensen die volharden in benarde situaties. Die vorm geven aan hun geloof in het alledaagse leven. Maar we voelen ook de pijn als zij het niet meer trekken of moeten kiezen uit twee kwaden. In onze gebeden klinken de namen van mensen, kerken en organisaties uit het Midden-Oosten. Het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) kreeg met deze uitzending een nieuwe impuls. Zo zijn we als gemeente een aantal concrete diaconale projecten in Libanon gaan steunen. Ook zijn we meer gaan nadenken over zending. Al voelen we ons daar soms wat verlegen mee. We aarzelen om God en ons geloof in Hem ter sprake te brengen. Wilbert en Rima inspireren ons daarin door hoe ze leven en getuigen zijn van het evangelie in Libanon. In hun werk onder studenten, in het zien en helpen van hun medemens in nood. Woord en daad gaan daarbij hand in hand. Daarmee laten ze ons de kracht van het evangelie zien. Het feit dat Wilbert en Rima zijn gaan wonen in een land waar velen juist vandaan vluchten getuigt van het visioen van hoop waaruit ze leven. Als gemeente mogen we een stukje met hen oplopen in navolging van Hem die ons roept en voorgaat. Zo kunnen we tot broeder en zuster zijn van onze medemens in en uit het Midden-Oosten. 

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/Libanon%20interserve%20(2).JPG

Dit artikel is geplaatst in de kwartaaluitgave december 2016 van het magazine "Dienen" van Interserve.

"Dominee, mag ik bidden in de kerk?"

Geplaatst 1 nov. 2016 11:15 door Redactie Lichtkring

Ds. Wilbert van Saane schreef onlangs op zijn blog het volgende artikel:
"Dominee, mag ik bidden in de kerk?" Deze vraag werd mij onlangs gesteld door een jonge gesluierde moslim studente. "Natuurlijk," was mijn eerste reactie. En na een moment van nadenken: "Volgens mij is de kerk daarvoor gebouwd."

Met een groep studenten was ik op excursie in Tyrus in het zuiden van Libanon. We waren op weg naar een van de oude kerken van de stad. Het was drie uur 's-middags. Asma - niet haar echte naam- vertelde me dat ze eigenlijk al een paar uur eerder had moeten bidden, maar we waren al de hele dag op pad. "Waarom dus niet in de kerk die we gaan bezoeken? Het is tenslotte een huis van God,"voegde ze eraan toe.

Toen we het onderaardse kapelletje binnengingen, zocht Asma de zuidoosthoek op (want die wijst in de richting van de kaäba) en deed haar gebeden, compleet met buigingen. Het was een niet alledaags gezicht, ook omdat Asma die dag geheel in het zwart gekleed ging vanwege Ashoura, de gedachtenis van iman Hoessein. Na haar gebed schoof ze tussen de andere studenten op een van de kerkbankjes.

Enkele dagen na de excursie liep Asma nog even langs mijn kantoor. "Bedankt nog voor de mooie dag en bedankt dat ik in die kerk mocht bidden." zei ze. "Ik heb het nog gevraagd aan mijn broer, maar bidden in de kerk is volgens de islam niet verboden. Het is een huis van God."

Toen drong tot mij door dat daar een hedendaagse Syro-Fenisische voor mij stond. Asma is afkomstig uit Zuid-Libanon, uit het gebied rondom Tyrus. Net als de vrouw uit de Bijbel kent zij gebrokenheid. Ze heeft geen kind dat door een demon is bezeten. Misschien is zij zelf dat kind ooit geweest. Want, zo vertelde ze mij, als kind heb ik veel geleden, vooral toen mijn vader besloot er een vrouw bij te nemen.

Uit het Bijbelverhaal over de Syro-Fenisische leer ik dat Jezus niemand buitensloot. Ook geen vrouw uit een "onrein" land. Zij deelde in Gods genade, ook al was dat volgens de normen van het joodse geloof in de tijd van Jezus ondenkbaar. Zij doorbrak de grens van het denkbare en oorbare. Of was het de krachtige stroom van Gods genade in Jezus die de grens doorbrak?

Het beeld van een zwart gesluierde moslima die bidt in de kerk is voor mij een teken dat Gods genade nog steeds grenzen doorbreekt. Belangrijk om dat te beseffen in een tijd waarin grenzen - ook die tussen moslims en christenen - aangescherpt worden.

Zout

Geplaatst 31 aug. 2016 10:45 door Redactie Lichtkring   [ 31 aug. 2016 11:03 bijgewerkt ]

Door Kerk in Actie is een blad samengesteld onder de naam ZOUT, waarin de situatie van de Christenen in het Midden Oosten wordt beschreven. Hierin komt Rima Nasrallah aan het woord en is ook een interview opgenomen met Ds. Ronelle Sonnenberg, Flip Geerling, Ruth Schreuders en Henk Gerling. Lezers van EVA en VISIE hebben dit blad in augustus als bijlage toegezonden gekregen. Binnenkort zal er ook een aantal exemplaren in de Lichtkring worden neergelegd voor belangstellenden. Van harte ter lezing aanbevolen. (zie onderaan dit bericht het pdf bestand).

Hartelijk dank, Henk Gerling

Glorie van de Libanon-juli 2016

Geplaatst 6 jul. 2016 04:51 door Redactie Lichtkring


Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima. 
Wilt u deze in groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.
1-10 of 35