Blog: zendingswerk Libanon

Ds. Wilbert van Saane en Rima Nasrallah zijn samen met hun kinderen Christina en Pieter uitgezonden naar Libanon om daar te gaan werken. Rima als docent praktische theologie bij de Near East School of Theology en Wilbert als studentenpastor bij de Haigazian Universiteit in Beirut. Ze zullen betrokken zijn bij de National Evangelical Church of Beirut en de Middle East Council of Churches.


De Lichtkring is bij deze familie en bij hun opdracht betrokken als zendende gemeente.

Bericht op de site Kerk in Actie

Geplaatst 24 apr. 2021 08:06 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Op de site van Kerk in Actie staat het volgende bericht te lezen: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/ik-was-een-vreemdeling/

Glorie van Libanon van Pinksteren 2020

Geplaatst 9 jun. 2020 13:10 door Redactie Lichtkring   [ 9 jun. 2020 13:14 bijgewerkt ]


Brief pinksteren

Geplaatst 9 jun. 2020 13:03 door Redactie Lichtkring


Tussen hoop en vrees in Libanon

Geplaatst 21 mei 2020 03:10 door Redactie Lichtkring

“We hebben veel voor lief genomen: ons voedsel, onze bewegingsvrijheid, naar de universiteit gaan. We zullen heel dankbaar zijn voor al die dingen als we niet langer tussen de vier muren van ons flatje opgesloten zitten.” 
Aan het woord is Armig (20), studente pedagogiek aan de christelijke Haigazian University in Beiroet. Via Zoom spreek ik een groepje studenten over het leven in de lockdown en de toekomst. 

De coronacrisis is de zoveelste dreun voor Libanon. Er sleept al jaren een politieke en economische crisis. In het najaar van 2019 braken door het hele land protesten uit. Daar komen nu de maatregelen tegen corona bovenop. De gevolgen voor de economie zijn catastrofaal. Het leidende dagblad "An-Nahar" schat dat 35 procent van de beroepsbevolking werkloos is en 45 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft. 

Toch hebben deze jongeren oog voor de positieve kanten van de crisis. Yeprem (23) onderstreept Armigs opmerking. “We staan op een andere manier in het leven. We beseffen dat zelfs alledaagse bezigheden zegeningen zijn. Hopelijk vallen we na de lockdown niet terug in onze oude patronen, maar kunnen we dit vasthouden.”

Met spanning kijken de studenten naar de toekomst. Hoe moet het met mijn stage in het onderwijs? Kan ik straks een baan vinden? Zullen de munteenheden van Syrië en Libanon verder ontwaarden? Kunnen we het als gezin redden? Hun ouders zijn kleine ondernemers, een kwetsbare groep met weinig reserves. 

Sinds 2014 werk ik als studentenpastor aan de Haigazian University. In die hoedanigheid ben ik, naast het pastorale werk en het geven van onderwijs, nauw betrokken bij het beurzenprogramma. Goed onderwijs beschikbaar maken voor jongeren uit de lagere inkomensgroepen, daar maakt deze Universiteit zich sterk voor. 
De intake- en tussentijdse gesprekken geven mij een indruk van de diepte van de huidige crisis. Veel gezinnen halen de broekriem aan. Vlees is een luxe geworden die velen zich niet meer kunnen veroorloven. Er is minder geld voor onderwijs en medische zorg beschikbaar. Een kwart van onze studenten loopt achter met het betalen van het lesgeld. 

Economiestudent Georgio (22) verwoordt een diepere vrees die leeft bij veel Libanezen: “Burgeroorlog. Tijdens de protesten staan het leger en het volk tegenover elkaar in de straten. Politieke partijen maken handig gebruik van de noodsituatie. Politici slaan dreigende taal uit richting hun rivalen. We zitten in een val en we kunnen de uitweg niet vinden.” Georgio’s woorden maken duidelijk dat het spook van de Libanese burgeroorlog (1975-1990) nog steeds rondwaart, ook onder de jonge generatie. 

Waaruit putten de jongeren hoop? Ze lezen alle drie trouw in de Bijbel en dat helpt, zeggen ze. Georgio: “Het Woord lezen. Tijd doorbrengen in Gods aanwezigheid. Ik pak ook graag mijn gitaar om in liederen en muziek God te aanbidden.” Tevens is Georgio actief in het diaconale werk van zijn gemeente. In deze tijd betekent dat voedselpakketten samenstellen en bezorgen. 

De groep bespeurt ook tekenen van hoop en verandering in de samenleving. Yeprem, die afkomstig is uit Syrië: “Mensen beginnen elkaar meer te helpen. We hebben dat tijdens de oorlog in Syrië ook gezien. In de huidige crisis gebeurt het ook. Ik had niet verwacht zoveel behulpzaamheid te zien.” 

Yeprem heeft als marketingstudent oog voor de veranderingen in de omgang met media. De coronacrisis haalt ons uit een droomwereld waarin we te lang geleefd hebben, zegt hij. “We zijn minder afhankelijk van de nepwereld die de sociale media ons voorgespiegeld hebben. De ontberingen rukken ons daaruit weg. Onze ogen gaan open voor de werkelijkheid. Het is een heel zware tijd voor bedrijven en individuen. Toch geloof ik dat het goed is dat we leren tevreden te zijn met wat we hebben en wie we zijn, en onze identiteit niet langer ophangen aan de idealen die de media voorschrijven.” 

Armig benadrukt het belang van internationale solidariteit. “Het coronavirus heeft niet alleen Libanon stilgelegd, maar de hele wereld. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dat betekent dat er door de wereld heen aan oplossingen wordt gewerkt. Dat geeft hoop. Wat wij op dit moment kunnen is zo veel mogelijk thuisblijven. Helaas negeren sommige mensen dit advies en gaan ze voortdurend de straat op. Dat helpt natuurlijk niet.”

Bovenstaand artikel verscheen deze week in het kerkblad van Amersfoort.

Wilbert van Saane en zijn vrouw Rima zijn uitgezonden door Interserve, met ondersteuning van Kerk in Actie en de GZB. De Lichtkring in Alphen aan den Rijn is hun thuisgemeente. Wilbert is als studentenpredikant werkzaam aan de Haigazian Universiteit in Beiroet. Rima werkt als praktisch theoloog aan de Near East School of Theology.

Nieuws uit Libanon

Geplaatst 16 mei 2020 04:40 door Redactie Lichtkring

In de Nederlandse media is nooit echt veel aandacht geweest voor Libanon en door de
corona-crisis is het nieuws uit Libanon helemaal naar de achtergrond geraakt. Van onze
informatie zijn we afhankelijk van buitenlandse media. Ik zal proberen u wat bij te praten
over de situatie. Er was al langere tijd sprake van geldontwaarding, werkloosheid en
corruptie. Sinds de oorlog in Syrië kwamen er meer dan anderhalf miljoen Syrische
vluchtelingen Libanon binnen, waarvan veruit het grootste deel nog niet terug is. Dezer
dagen heeft men te maken met demonstraties tegen de enorme corruptie van politieke
leiders en ambtenaren; demonstraties die vorig jaar geweldloos begonnen en nu steeds
gewelddadiger worden en uitmonden in harde confrontaties van politie en militairen met demonstranten, in brandstichting 
en in plundering. Op dit moment is de werkloosheid meer dan 50 %, de waarde van het Libanese pond is gehalveerd, de 
economie is ingestort, van en naar Beiroet is door corona-maatregelen geen vliegverkeer meer mogelijk. Het land is nog
veel instabieler geworden dan het al was en de strijd tegen het corona-virus maakt het alleen nog maar erger.

In deze hectiek moeten Wilbert en Rima met de kinderen hun weg zien te vinden. Deze moedige mensen blijven zelf 
optimistisch, maar ik maak me grote zorgen. Zij hebben bij een eerder verblijf in Libanon al eens moeten vluchten en konden toen via Syrië en Turkije weg. Nu is dat door de oorlog niet meer mogelijk. Op dit moment wordt er niet naar en van
Beiroet gevlogen en Jordanië zit ook dicht. Datzelfde geldt al sinds de zesdaagse oorlog in 1967 voor de toegang tot Israël. 
Daar in het zuiden van Libanon heerst de militaire vleugel van Hezbollah, gesteund door Iran. Als er een machtsvacuüm ontstaat zal Hezbollah (die ook als politieke partij in het parlement zit) daar gelijk in springen. In dat geval zitten Wilbert en
Rima en hun kinderen als ratten in de val. Ik vind het beangstigend. Laten we hen en het volk van Libanon gedenken in onze gebeden.
Wat Wilbert en Rima betreft, zij zijn ze op dit moment nog vol goede moed om ons in juli in de Lichtkring te ontmoeten. We hopen dat het lukt en treffen inmiddels voorbereidingen om hen te ontvangen. Hierover komt nader bericht.

Namens ZWO,
Henk Gerling

Nieuwsbrief Glorie van Libanon Pasen 2020

Geplaatst 9 apr. 2020 13:47 door Redactie Lichtkring   [ 9 apr. 2020 13:49 bijgewerkt ]


Nieuwsbrief Glorie van de Libanon november 2019

Geplaatst 26 nov. 2019 05:44 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah over hun werk in Libanon.
Wilt u de nieuwsbrief op groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/nieuwsbrief%20november%202019%20(1).PNG
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/nieuwsbrief%20november%202019%20(2).PNGBericht uit Libanon

Geplaatst 5 nov. 2019 09:28 door Redactie Lichtkring

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Als vervolg op eerdere correspondentie die wij voerden, berichtte Wilbert op 5 november dat hij, Rima, Christina en Pieter blij zijn dat er vanuit de Lichtkring met hen wordt meegeleefd en dat er voor hen wordt gebeden. Hij doet ons de hartelijke groeten. Met betrekking tot de onrust in Libanon schrijft hij het volgende.

“De situatie hier is onduidelijk. De scholen proberen weer normaal te gaan functioneren. Ook de universiteiten. Maar dat lukt nog slechts ten dele. Veel studenten komen niet opdagen of kunnen de universiteit niet bereiken vanwege blokkades op de wegen. Vandaag heeft het leger met geweld een aantal wegen vrijgemaakt. En, zoals je schrijft, zitten er barstjes in de eenheid in het land en lijkt er toch ook een deel van de bevolking te zijn die de dingen liever bij het oude houdt.

Op de NEST wordt overigens wel gewoon les gegeven en vinden ook de dagelijkse middaggebeden plaats. Dat kan, omdat vrijwel alle studenten in huis wonen. Op Haigazian kan ik momenteel weinig. Ik hoop morgen weer de wekelijkse chapel te houden, waarin we ons vooral zullen richten op voorbede voor het land.

Wij bespeuren in de protesten een oprecht verlangen naar recht, toegang tot gezondheidszorg en educatie, en vrede (in de brede, bijbelse zin van het woord). We zijn ook dankbaar dat de protesten tot nog toe vreedzaam verlopen zijn. Onze persoonlijke mening is dat de demonstranten gelijk hebben om de zittende politieke elite aan te klagen. Onder deze politici zitten veel miljonairs en miljardairs. Zij hebben de wantoestanden in het bestuur van het land lang laten doorwoekeren of, helaas, gebruikt om zichzelf te verrijken. Dat is pure corruptie en daar gaat een land aan ten onder.

Ons gebed is dat dit mag leiden tot een eerlijker en rechtvaardiger Libanon. We bidden ook dat er geen verwijdering en escalatie zal plaatsvinden. Dat is, gezien de situatie in de regio, niet ondenkbaar. En dat in dit alles het werk van diaconaat en christelijk onderwijs doorgang kan vinden (en dat wij ons steentje daar aan bij kunnen blijven dragen), want uiteindelijk is dat de stille revolutie met de lange adem die echte verandering brengt.”

Laten we voor hen blijven bidden zowel in de kerk als thuis.

Namens ZWO,
Henk Gerling

Nieuwsbrief Glorie van de Libanon maart 2019

Geplaatst 21 mrt. 2019 06:19 door Redactie Lichtkring   [ 21 mrt. 2019 06:27 bijgewerkt ]

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah over hun werk in Libanon.
Wilt u de nieuwsbrief op groter formaat lezen, open dan het pdf bestand onderaan dit bericht.https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/Glorie%20van%20de%20Libanon%20maart%202019%20(1).PNG
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/Glorie%20van%20de%20Libanon%20maart%202019%20(2).PNGVakantiebijbelclub in Beiroet

Geplaatst 28 aug. 2018 09:41 door Redactie Lichtkring

Het is een zinderend hete julidag in de wijk Bourj Hammoud. Mannen in mouwloze hemden zitten verveeld op stoeltjes voor hun werkplaatsen. Voetgangers zoeken de schaduw van de haveloze gebouwen in de nauwe straatjes. Uitlaatdampen van het drukke verkeer mengen zich met de hete lucht.

Maar op de binnenplaats van de Immanuelkerk klinkt het vrolijke geroezemoes van spelende kinderen. Als ik de poort door kom, staan ze in rijen opgesteld, klaar om naar verschillende activiteiten te gaan. Ze doen mee aan de vakantiebijbelclub van de Immanuelkerk.

Hier in Libanon gaan de scholen ’s zomers bijna drie maanden dicht vanwege de hitte. Dat klinkt mooier dan het in werkelijkheid is, vooral als je in een armere wijk opgroeit. De meeste kinderen van Bourj Hammoud wonen in piepkleine appartementen. Er zijn geen speeltuinen en parken. Bovendien ontbreekt het de gezinnen aan geld voor recreatie. Voor de kinderen (en voor de ouders) is de vakantiebijbelclub dus een welkome afwisseling. Deze zomer zijn er 150 kinderen op de club van de Immanuelkerk afgekomen.

De leiding – zestien jongeren van de Immanuelkerk – biedt een gevarieerd programma aan van sport, spel, zingen, een bijbelverhaal en knutselen. Op sommige dagen kunnen de kinderen een workshop kiezen: koken, schilderen, houtbewerking en dergelijke. Iedere week is er een uitje naar een speeltuin of een zwembad.

Voor de leidinggevenden is het hard aanpoten. Ze zijn van 8:00 uur ’s morgens tot 18:00 uur ’s avonds bij de kerk aanwezig en dat vier weken lang. Ze dansen, spelen en sporten met de kinderen. Ze vertellen bijbelverhalen en leren liedjes aan. Ze plakken pleisters en praten met de ouders. Als de kinderen om 13:00 uur ’s middags naar huis gaan, blijven zij achter om op te ruimen, te evalueren en de volgende dag voor te bereiden.

Liza, die de algehele leiding in handen heeft, vertelt: “Ik doe dit omdat ik van kinderen houd. Ik ben docente op een Armeense Evangelische school in Beiroet. Maar ik wil dit ook graag voor mijn kerk doen. We draaien de vakantiebijbelclub vier weken lang. Wat de ouders betreft zouden we dit wel de hele zomer mogen doen. Maar meer dan vier weken lukt ons niet.”

“De meeste kinderen komen omdat ze hier gewoon veel plezier hebben,” legt Liza uit. “Maar we merken ook dat sommige kinderen aandachtig luisteren en laten merken dat ze de bijbelverhalen begrijpen. De verhalen zijn een ding, maar de aandacht van de leiders is misschien nog belangrijker. We proberen het evangelie te laten zien in wie we zijn en hoe we met de kinderen omgaan.”

Liza gaat dieper in op de relevantie van de vakantiebijbelclub. “Dit jaar is het thema ‘overwinnen’. De verhalen gaan over bijbelse figuren die een overwinning haalden, zoals Gideon, Esther en David. Aan de hand van deze verhalen denken we met de kinderen na over hoe zij overwinningen kunnen behalen. Dat is belangrijk als je bedenkt dat ongeveer de helft van de kinderen komt uit gezinnen met sociale problemen, zoals werkloosheid, armoede en echtscheiding. Aan het eind van de vier weken krijgen alle kinderen een ‘overwinnaarscertificaat’.”

De Armeense Evangelische Kerken draaien vakantiebijbelclubs op zeven verschillende plaatsen in Libanon en Syrië. Zo bereiken ze enkele honderden kinderen. Dat is niet gering voor een klein kerkgenootschap van tien plaatselijke gemeenten. Verschillende studenten van de Near East School of Theology en Haigazian University zijn als leidinggevenden betrokken. Ze offeren een maand van hun zomervakantie op uit liefde voor kinderen, het evangelie en de kerk.

Wilbert van Saane

1-10 of 49